CELF-4 - ny sprogtest

Sprog og kommunikation er nødvendige for praktisk taget alle hverdagsaktiviteter og har afgørende betydning for indlæring. Mange forskellige gensidigt afhængige færdigheder er vigtige for talt (og skrevet) sprog. Det drejer sig blandt andet om benævnelsesfærdigheder, sprogforståelse, forståelse for sprogets grammatiske og syntaktiske struktur samt evnen til at producere sprog.

For hurtigere at kunne identificere børn med sproglige vanskeligheder og -forstyrrelser har vi udviklet en bred og generel sprogtest – CELF-4. CELF-4 er den første sprogtest af sin slags med skandinaviske normer og tilbyder en fleksibel proces til identificering, vurdering og opfølgning af sproglige vanskeligheder hos børn i alderen 5-12 år. CELF-4 er en omfattende test der indeholder i alt 13 delprøver, som vurderer forskellige sproglige aspekter samt eksekutive funktioner, verbal korttidshukommelse og arbejdshukommelse, der ved nedsættelse kan være bidragende årsager til sproglige vanskeligheder. Samlet set muliggør CELF-4 en fleksibel og bred sproglig vurdering, hvor resultaterne kan ligge til grund for en eventuel intervention.