RBANS - nye normer på delprøveniveau

Nu findes der nye normer på delprøveniveau tilgængelige for RBANS.
I den danske vejledning til RBANS findes information omkring tolkning af scorerne på indeksniveau.

Årsagen til at analyser af RBANS-resultater primært udføres på overordnet indeksniveau er, at jo flere items der bidrager til en score, jo bedre afspejles den egenskab som bliver målt. Reliabiliteten øges og målefejlen mindskes.

Men hvis der forekommer store forskelle mellem resultater på delprøver, der bidrager til et indeks, eller hvis der forekommer store forskelle mellem resultater på forskellige indeks, kan det være relevant, at kigge nærmere på, hvordan testpersonen har præsteret på de enkelte delprøver.

Dette kan give et bedre indblik i personens styrker og svagheder og øge forståelsen for hans eller hendes fungeren i hverdagen og kan give yderligere grundlag for planlægning af eventuel behandling.

Her kan du hente retningslinjer for tolkning samt normtabeller til delprøverne i RBANS 

Mere information om RBANS