Supplér dine WISC-IV-resultater med en udredning af adaptiv adfærd

I de fleste psykologiske udredninger kan man med fordel supplere en vurdering af de kognitive funktioner med en udredning af barnets adaptive færdigheder, for at danne sig et billede af hvordan barnet fungerer i hverdagen. Her anbefaler vi at supplere resultaterne fra WISC-IV med en udredning via Vineland-II.

Vineland-II betragtes som en "golden standard"- et af de internationalt mest anvendte og anerkendte redskaber til udredning af adaptiv adfærd, der på empirisk baggrund vurderer både generelle adaptive færdigheder, og færdigheder inden for mere specifikke adfærdsdomæner; Kommunikation, Almindelig daglig livsførelse, Socialisering og Motorik.

Den danske version af Vineland-II er sprogligt og kulturelt tilpasset, og har skandinaviske normer!

 
Tilbud! Køb Vineland-II og få rabat på WISC-IV materiale!
Lige nu får du 25 % rabat på forbrugsmateriale* til WISC-IV, når du køber en komplet Vineland-II. Tilbuddet gælder til og med 30 oktober 2014.

 *forbrugsmateriale er registreringsskemaer og opgavehæfter 

 

Læs mere om Vineland-II og benyt dig af tilbuddet››