CCC-2 Nyt screeningintrument for sproglige vanskeligheder og pragmatisk sprog

The Children’s Communication Checklist – Second Edition, CCC-2 (Bishop, 2003), giver oplysninger om såvel specifikke sprogforstyrrelser, såsom vanskeligheder med pragmatisk sprog og kommunikative vanskeligheder, der er karakteristiske for autismespektrumforstyrrelse.

CCC-2 indeholder skalaer for vurdering af tale, grammatik og semantik, samt skalaer, der giver oplysninger om graden af stereotyp sprogbrug, evnen til nonverbal kommunikation, sammenhæng og brug af konteksten i samtale.

CCC-2 er udviklet parallelt i Danmark og Sverige, og er sprogligt og kulturelt tilpasset børn i alderen 4 til 16 år.