APA's retningslinjer for psykologisk testning under COVID-19

Her er en oversigt over retningslinjerne fra American Psychological Association (for at læse retningslinjerne fuldt ud, klik på linket herunder):

  • Sæt ikke testfortoligheden på spil: Vær forsigtig og opmærksom på, at testmaterialer ikke må spredes. Send for eksempel ikke stimulusmateriale pr. mail til patienten.
  • Gør dit bedste ud fra forudsætningerne: Sørg for, at det tekniske fungerer som det skal. Vurder for hver patient og problemstilling om testning via internet er velegnet.
  • Vær meget forsigtig, når du vurderer resultaternes kvalitet: Der findes meget få studier af evidens og ækvivalens ved testning via link. Hver opgave bør vurderes ud fra, hvorvidt resultatet kan påvirkes af administreringsmåden.
  • Vær kritisk, når du vælger at erstatte test og delprøver.
  • Udvid konfindesintervallet for konklusionerne og de kliniske vurderinger: Når administrationsmåden ændres øger testningens fejlmargen. Det er altid vigtigt at veje flere forskellige datakilder sammen med klinisk ekspertise, og at ikke kun stole på et resultat.
  • Oprethold den samme etiske standard for omsorg som ved traditionel testning: De samme professionelle etiske principper skal gælde uanset hvilken metode der anvendes.

Læs APA-retningslinjerne her