Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

BADS - Udgået

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome

Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

BADS - Udgået

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome
Alle priser er ekskl. Moms.
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.
Administrering
Individuel
Testtype
Test til vurdering af eksekutiv funktion
Kompetencekrav
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Psykolog
Tidsforbrug
40 minutter
Aldersinterval
16–87 år
Sprogversion
Dansk version, 2006

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome – BADS, anvendes til at identificere dyseksekutivt syndrom (DES), hvilket blandt andet omfatter vanskeligheder ved at planlægge, organisere og prioritere. Vanskeligheder ved problemløsning og opmærksomhed formodes også at opstå som følge af eksekutiv dysfunktion. Opgaverne i BADS er designet til at afspejle situationer i hverdagen, hvor eksekutive funktioner er nødvendige.

BADS indeholder seks delprøver:

  • Regelskift – måler evnen til at skifte svarmønstre når reglerne for udførelse ændres.
  • Planlægning af handling – måler evnen til at planlægge og gennemføre en trindelt handlingsplan i løsningen af et problem.
  • Nøglesøgning – måler evnen til strategisk planlægning af hverdagsproblemer.
  • Bedømmelse af tid – måler evnen til at vurdere hvor lang tid forskellige ting tager.
  • Planlægning af rute (Zoologisk have) – måler evnen til at planlægge for at opnå et mål inden for en given ramme.
  • Modificeret seks elementer – måler evnen til at planlægge, organisere og sammenligne sin præstation med målet.

I BADS indgår også et spørgeskema om eksekutive problemer; DEX. Skemaet består af 20 udsagn relaterede til problemer med eksekutiv funktion. DEX findes i to udgaver, én som testpersonen selv udfylder og én som udfyldes af en ”rater” med godt kendskab til testpersonen. Alle testmaterialer er pakket i en taske.

Rettelse til BADS vejledningen ››

Dansk tilpasning

Dansk oversættelse og bearbejdning af de enkelte items. Britiske normer.

Dansk pilotafprøvning indgår i vejledningen.