Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Copyright

Pearsons test er beskyttet af loven om ophavsret. Dette indebærer, at hel eller delvis mangfoldiggørelse af test og metoder, registreringsskemaer, facitlister, normer og materialer er forbudt uden skriftlig tilladelse fra Pearson Assessment. Forbudet gælder enhver form for mangfoldiggørelse, såsom trykning, kopiering, båndoptagelse osv. Forbudet gælder også overførsel til et andet medie, fx digitalisering. Krænkelse af ophavsretten, der sker forsætligt eller med grov uagtsomhed, kan ud over erstatningspligt medføre strafansvar.

Fortrolighed

Det er vigtigt, at opgaverne i psykologiske test ikke spredes uden for det angivne anvendelsesområde. Ukontrolleret spredning af testopgaver medfører, at testen hurtigt mister sin værdi og ikke længere kan opfylde sit oprindelige formål. Testmateriale skal opbevares således, at adgangen begrænses til autoriserede brugere og testens integritet opretholdes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.