Inden du bruger Q-interactive

Q-interactive er en digital testplatform som effektiviserer hele testprocessen og samler vejledninger, registreringsskemaer, stimulusbøger, stopur, lydoptagelser og scoringsprogram på ét sted. Q-interactive har eksisteret i USA, England og Australien siden 2012.

På Q-interactive kan testledere oprette profiler, udvælge og administrere delprøver samt gennemgå data via en sikker internetportal. Administrering sker ved hjælp af to iPads som kommunikerer med hinanden via Bluetooth. Testlederen anvender sin iPad til at administrere testen, præsentere visuelle stimuli, notere og registrere svar, og testpersonen anvender sin iPad til at se og svare på stimuli.

Hvis du allerede er kunde hos Pearson, vil vores kundeservice lægge din nuværende kompetencekode til din konto i Q-interactive. Hvis du er ny kunde, kan du oprette en konto her og begynde at handle direkte via vores e-handel.

Læs om vores kompetencekrav her ››

To delprøver i WISC-V, Kodning og Figursøgning adskiller sig mellem papirversionen og den digitale version. Overførslen af disse to delprøver til Q-interactive har indebåret så store forandringer i grænsefladen, at en opnået råscore fra den digitale version ikke er den samme som den opnåede råscore fra papirversionen. Derfor har man gennemført en statistisk skalaækvivalering, som sidestiller præstationerne med hinanden; denne ækvivalering sker automatisk i Q-interactive. Tænk derfor på, at det ikke er muligt at tage en opnået råscore fra en af disse delprøver når de er administreret på Q-interactive, til papirversionens normtabeller!

Øvrige delprøver er identiske i papirversionen og i den digitale version. Det indebærer, at digital testning med Q-interactive kan anvendes i præcis samme situationer som testning med papir og blyant.

Læs mere om ækvivaleringsstudier her »

Nej, al digital testning på vores iPad- og webbaserede platform Q-interactive er udviklet med udgangspunkt i de traditionelle papirversioner af vores test. Der har foregået et kontinuerligt forskningsarbejde inden lanceringen af Q-interactive, for at vi skal kunne garantere ækvivalensen og normeringen. Det indebærer, at digital testning med Q-interactive kan anvendes i præcis samme situationer som papirversionerne af vores test.

Læs mere om ækvivalensstudierne ››

Oplevelsen hos brugere er at der er større overskud til observationer og kvalitative vurderinger ved anvendelse af Q-interactive, da muligheden for at teste uden fysiske vejledninger, stimulusbøger, registreringsskemaer og stopur skaber en mere fleksibel testsituation, hvor testlederen kan fokusere bedre på testpersonen. At testinstruktioner, svarmuligheder og resultatsammenfatninger er samlet i systemet reducerer også risikoen for fejlvurderinger og reliabiliteten øges. Selv mindre teknikvante psykologer oplever, efter bare nogle testninger med Q-interactive, at dette underletter meget i testsituationen.

Her kan du finde mere information om ækvivalensstudierne ››

Q-interactive effektiviserer hele testprocessen ved at samle vejledninger, registreringsskemaer, stimulusbøger, stopur, lydoptagelser og scoringsprogram på ét sted. Du kan skræddersy dit testbatteri efter testpersonens behov, lægge til og fjerne delprøver under en testning. Du kan administrere testen overalt, uden internetforbindelse, og se resultatet i realtid, under hele testningen.

Q-interactive er et web- og iPadbaseret system som giver dig stor fleksibilitet i at administrere og score test samt skabe egne testbatterier. Q-global er en webbaseret platform som muliggør administrering, scoring og resultatsammenfatning af test.

Priser

Prismodellen for Q-interactive er baseret dels på en årlig brugerlicens, dels på antal administrerede delprøver. Du kan vælge at blive faktureret efterfølgende for det antal delprøver du har administreret. Du kan også vælge, til en mere fordelagtig pris, at forhåndskøbe et vist antal delprøver, som du derefter kan anvende når du vil, så længe du har en aktiv licens på Q-interactive. Licenserne på Q-interactive gælder per år og per testleder/psykolog. Jo flere brugere, jo billigere stykpris. Hvis du vælger at købe flere delprøver på én gang reduceres prisen per delprøve også.

Den endelige pris varierer altså afhængigt af, hvor stor din anvendelse er. Generelt bliver det en jævnere årsomkostning end for papirversionen. Kontakt os gerne for en vurdering af hvad Q-interactive koster for dig.

Her kan du se aktuelle priser ››

Dette indgår i din årslicens:

 • Adgang til de digitale versioner af alle delprøver i WISC-V.
 • Adgang til en øve-status, hvor du ubegrænset og uden omkostninger kan administrere test.
 • Mængderabat på forhåndskøb af delprøver.
 • Kontinuerlige opdateringer med forbedringer samt nye funktioner.
 • Kurser i Q-interactive, inklusive selvhjælpsguider, webinarer og brugertips.
 • Ubegrænset adgang til teknisk support.
 • Sikker datalagring på Pearsons servere.

Ja, du kan når som helst lægge flere brugere til din licens. Kontakt os gerne, så hjælper vi dig.

Kontakt os ››

Præcis som tidligere består hver test af et antal delprøver. I WISC-V er delprøverne:

 1. Blokmønstre
 2. Ligheder
 3. Matricer og så videre.
Med den digitale testning betaler du kun for de delprøver, som du anvender i stedet for at betale for et helt registreringsskema som i papirversionen.

Ja, du betaler kun for de delprøver, som du anvender. Delprøverne kan du købe på to måder:

 1. Forhåndskøb på hjemmesiden og få en "pulje" med delprøver som lægges ind i Q-interactive.
 2. Direkte i appen. Du administrerer delprøver ubegrænset og faktureres efterfølgende for det antal delprøver, du har administreret.

Ja, ubrugte delprøver overføres til næste år, så længe du fornyer din licens. Hvis en licens ikke er blevet fornyet inden for 2 år efter udløbsdatoen, vil ubrugte delprøver fra denne licens blive annulleret.

I Q-interactive er der en øve-status, hvor man, hvis man allerede har en licens på Q-interactive, når som helst kan administrere test gratis. Forskellen mellem administrering i øve-status og en almindelige testadministrering i Q-interactive er, at du i øve-status kun får eksempelrapporter, altså ingen reelle resultater på din testning.

Der er flere muligheder for at se Q-interactive inden køb. Til efteråret vil vi fra Pearson præsentere Q-interactive på flere messer rundt omkring i landet.

Du kan også bestille en demonstration til din arbejdsplads, hvor en af os kommer ud og præsenterer Q-interactive. Her får du en gennemgang af Q-interactive samt får mulighed at prøve systemet.

Udfyld kontaktformularen, så vender vi tilbage så snart vi kan ››

Tilslutninger

Testlederens iPad skal kun være tilsluttet internettet inden en testadministrering, så testningen du har forberedt til din testperson i Central, kan synkroniseres og downloades til din iPad. Dette kan du gøre når som helst inden testningen. Når denne synkronisering er færdig, behøver du ikke længere have adgang til internettet. Data, som indsamles uden forbindelse til internettet, gemmes lokalt på din iPad indtil denne igen bliver forbundet til internettet, og data kan synkroniseres til Central. Hvis du anvender en sikker Wi-Fi-forbindelse, kan Q-interactive forblive opkoblet til internettet under hele administreringen og gemme data både lokalt og i Central.

Bluetooth er en trådløs teknik, som gør at dine iPads kan kommunikere med hinanden og sende information mellem hinanden. Q-interactive anvender Bluetooth for at sende stimuli fra testlederens skærm til testpersonens skærm og for at modtage testpersonens svar.

Bluetooth kræver ingen internetforbindelse for at fungere. Bluetoothfunktionen er indbygget i din iPad og skal aktiveres via indstillinger på begge iPads. Bluetooth skal være slået til under hele administreringen. Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes eller afbrydes, vil en meddelelse blive vist på testlederens skærm. Når forbindelsen igen er oprettet vises yderligere en meddelelse på testlederens skærm. Eftersom Bluetooth bruger en del strøm, er det vigtigt, at din iPad er fuldt opladet. Opbevar en oplader i nærheden hvis du ser, at batteriniveauet begynder at blive lavt.

At forbinde dine to iPad-enheder er enkelt:

  Slå Bluetooth til på begge iPad-enheder.

F o m Assess version 2.10 brug af Bluetooth-navnet er ikke længere på listen, applikationerne vil automatisk kommunikere, så længe Bluetooth er aktiveret både iPad-enheder.

Hvis din iPad er tilsluttet internettet, sker synkroniseringen automatisk mellem iPad og Central under hele administreringen. Synkroniseringen kan også gøres manuelt ved at trykke på knappen “Synk” i Assess. Når administreringen er færdig synkroniseres alle data igen fra iPad til Central. Hvis din iPad ikke er tilsluttet internettet gemmes data lokalt på iPad’en og synkroniseres derefter til Central, når din iPad igen har forbindelse til internettet.

Internetforbindelse er ikke nødvendig, når du administrerer en test på Q-interactive. Hvis du mister din internetforbindelse, kan du fortsætte din administrering og derefter tilslutte til internettet igen, når du er færdig. Når du igen har fået internetforbindelse vil Q-interactive forsøge at tilslutte automatisk.

Sikkerhed

De persondata som indsamles inkluderer kun den information, som du selv har udfyldt, når du har færdiggjort ”Testpersonprofilen”, samt de testsvar og scorer som registreres.

Anvend dit password og log ind på Q-interactive Central (www.qiactive.com). Under en testning kan du også se informationen i appen Assess på din iPad. Du kan altid downloade, gemme, printe eller slette dine testdata fra Q-interactive.

Personoplysninger overføres fra Q-interactive, via en sikker forbindelse, til en krypteret database i Canada. Alle data som sendes til og fra applikationen krypteres automatisk. Alle dine testdata på Q-interactive behandles med største sikkerhed og i henhold til gældende lovgivning om personoplysninger (PUL og EU-direktivet). Som bruger vælger du selv, hvor længe du vil lagre testdata. Når du sletter data fra Q-interactive slettes den fra alle Pearsons servere og er ikke længere gemt noget sted.

Q-interactive er et internationalt udviklet produkt. Canadas lovgivning om lagring af personoplysninger er omfattende og har et højt niveau af beskyttelse. Lovgivningen er godkendt af EU-kommissionen og møder dermed de krav som stilles til datalagring hos medlemslandene.

Nej, Pearson kan aldrig anvende dine testdata i forskningsøjemed, uden at du bliver spurgt og skriftligt godkender dette. På nuværende tidspunkt sker der ingen indsamling af data.

Alle informationer om dine testpersoner og alle testdata på Q-interactive er automatisk SSL-krypteret (Secure Socket Layer) og behandles med stor sikkerhed og i henhold til gældende lovgivning om personoplysninger. Resultaterne gemmes så længe du, som bruger, vælger at beholde dem. Når du sletter data fra Q-interactive slettes den fra alle Pearsons servere og er ikke længere gemt noget sted. Det er derfor vigtigt at du printer eller downloader data, du vil gemme.

I Q-interactive er registreringsskemaet indbygget. Du kan enten printe registreringsskemaet eller vælge at downloade det til din computer. Derefter kan du eksempelvis gemme registreringsskemaet i et arkivskab eller uploade det til dit elektroniske journalsystem. Når du sletter data fra Q-interactive slettes den fra alle Pearsons servere og er ikke længere gemt noget sted. Det er derfor vigtigt at du printer eller downloader data, du vil gemme.

Tofaktorautentisering (2FA)

Tofakorautentisering (2FA) er et supplement til brugernavn og adgangskode, for yderligere at øge sikkerheden til kontoer på Q-interactive og Q-global. Når man logger ind med tofaktorautentisering angiver man brugernavn og adgangskode som vanligt, men også en engangskode, som kun du har adgang til. Således er der mindre risiko for, at andre kan få adgang til din data. Du har sandsynligvis brugt 2FA tidligere, for eksempel via netbank, sociale medier eller nem-id.

Tofaktorautentifisering (2FA) har eksisteret i længere tid, men er i de seneste ti år blevet standarden på området. Bevidstheden og behovet for sikkerhed er øget i takt med at større dele af vores liv bliver digitaliseret.

Ja. Terminologien er forskellig afhængigt af, hvor man færdes. Tofaktorautentisering, flerfaktor-autentisering og totrinsautentisering er blandt de mest brugte benævnelser.

Pearson har implementeret tofaktorautentisering på begge platforme for at imødekomme kravene fra den nye lov om personoplysninger og datasikkerhed, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR er en ny lovgivning fra EU som indføres i Danmark i løbet af 2018. Lovgivningen kræver at man bruger stærk autentisering for at sikre sensitiv persondata som lagres digitalt. Pearsons 2FA er udviklet i henhold til de anbefalinger som findes: AAL2 (Authenticator Assurance Level 2) og NIST 800-63B. Den anses for at være tilstrækkelig til at imødekomme de øgede krav til autentisering.

Tofaktorautentisering (2FA) aktiveres automatisk for alle brugere i Danmark. Funktionen aktiveres fra og med 2. marts 2018. Der findes tre forskellige metoder til at verificere sit brugernavn.

 • E-post
 • SMS
 • Google Authenticator

Læg mærke til at metoden du anvender kan variere afhængigt af land og virksomhed. Som bruger skal du vælge mindst én af de tre metoder for at logge ind. Man kan vælge flere metoder end en. Når man logger ind på Central efter d. 2. Marts, modtager med en besked om at angive en metode til tofaktorautentisering (2FA), før man kan fortsætte i systemet.

Google Autenthicator er en gratis applikation som kan downloades til de fleste smartphones (Android, Apple iOS og Blackberry). Applikationen genererer engangskoder, som kan anvendes til at verificere login på mange forskellige hjemmesider og programmer. Du kan downloade Google Autenticator gratis i App Store eller Google Play.

Google Autenthicator er enkel at anvende og fungerer uden brug af internet og netværksopkobling.

Applikationen genererer nye engangskoder hvert 30. Sekund, og er derfor en sikker metode til tofaktorautentisering.

Du skal først downloade applikationen til din smartphone. Søg efter <> i App Store eller Google Play afhængigt af, om du har iPhone - eller androidtelefon. Det er gratis at downloade applikationen.

Når Google Authenticator er installeret, åbner du applikationen og trykker på +tegnet oppe til højre.

Vælg <> og godkend eventuelt, at applikationen må bruge kameraet.

Log ind på Q-interactive Central (https://qiactive.com). Informationssiden for 2FA kommer automatisk op hvis dette ikke allerede er aktiveret på kontoen. Klik på <> for at komme videre. Vælg <>, tag telefonen og peg kameraet mod stregkoden fra Central således at den vises i skærmen, nederst på telefonen. Et 6-cifret tal vises nu på telefonen. Angiv tallet i feltet på Q-interactive Central og klik på <>. Klik derefter på <>.

VIKTIGT: Afslut ved at klikke på <> øverst til højre. Google Authenticator er nu aktiveret på kontoen og du skal angive et 6-cifret tal fra applikationen, når du logger ind på Central.

Når du har konfigureret 2FA, skal du angive dit brugernavn, adgangskode, samt engangskoden, når du logger ind. Afhængigt af, hvilken metode du har valgt, modtager du en engangskode på e-mail, SMS eller via Google Authenticator.

På Q-interactive og Q-global er autentiseringen gyldig i 12 timer, hvis man anvender samme enhed. Logger man ind efter 12 timer, eller på en anden computer/enhed, skal man angive en ny engangskode.

På Q-interactive Assess på iPad, skal man kun bruge 2FA, når man er opkoblet til internettet. Hvis en Ipad er tilsluttet internettet, skal der indtastes en engangskode ved login. Dette gælder begge iPad. Man kan imidlertid vælge <> således at engangskoden er gyldig i 30 dage. Man skal fortsat angive brugernavn og adgangskode hver gang man logger ind.

På samme måde, som du bruger banktjenester og eksempelvis nem-id, som lagrer sensitiv persondata, er det vigtigt at verificere sin identitet med jævne mellemrum. Således opretholder man den øget sikkerhed, som 2FA tilfører systemet.

Hvis du kun har valgt Google Authenticator som autentisering, kontakt kundeservice på 800 164 02. Kundeservice kan hjælpe dig med dine indstillinger og downloade Google Authenticator til en anden enhed.

Hvis du har valgt flere autentiseringsmetoder, for eksempel e-mail eller SMS, kan du logge ind med én af disse i stedet. Derefter kan du konfiguerere Google Authenticator igen. Klik på <> og <>.

Engangskoderne som sendes via SMS eller e-mail er gyldige i 15 minutter. Anvender du ikke koden inden tidsfristen, må du generere en ny. Engangskoder via Google Authenticator er gyldige i 30 minutter. En ny kode genereres automatisk hvert 30. Sekund.

Hardware

For at anvende Q-interactive skal du have to iPads samt en computer med internetforbindelse. På din computer kan du skabe nye testbatterier, eksportere data og administrere brugerkontoen i Q-interactive. For at se hvilke iPad-modeller og hvilke browsere som understøttes kan du læse mere om Q-interactives tekniske krav ››

Q-interactive er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig for administrering på Android-enheder. Forskning har været grundlæggende i udviklingen af Q-interactive og inden en test inkluderes i Q-interactives testbibliotek gennemføres ækvivalensstudier på hver delprøve. Dette gøres for at bekræfte at resultaterne er ligeværdige med dem som genereres ved testning med papir og blyant. På nuværende tidspunkt er disse studier kun blevet gennemført på alle aktuelle iPad-modeller.

Flere iPad-modeller er i dag kompatible med Q-interactive. For at sikre validiteten gennemføres ækvivalensstudier på alle aktuelle iPad-modeller.

Læs mere om Q-interactives tekniske krav ››

Flere iPad-modeller er i dag kompatible med Q-interactive, og du vælger du selv hvilken model, du vil anvende. Hvis du skal købe en ny iPad i forbindelse med at du køber Q-interactive, anbefaler vi dig at købe en af de nyeste modeller.

For at administrere test på vores digitale platform Q-interactive skal du bruge to iPads; en til testlederen og en til testpersonen. Til testlederen anbefales visse af iPad Mini modellerne. Til testpersonen er skærmen på en iPad Mini for lille, og testresultaterne risikerer ikke at blive valide på grund af at stimuli vises i forkert størrelse. For at sikre validiteten gennemføres ækvivalensstudier på alle aktuelle iPad-modeller.

Nej, du kan kun administrere test via Q-interactive på iPad.

Nogle digitale delprøver i Q-interactive kræver supplerende materiale. Til disse kan du anvende eget materiale, hvis du har det fra tidligere. Hvis ikke kan du kontakte os for at bestille det. Til WISC-V kræves supplerende materiale til delprøverne Blokmønstre (æske med Wechsler-klodser) og Udstregning (Opgavehæfte 2).

Inde i Q-interactive

Log ind på Q-interactive Central via www.qiactive.com og klik på fanen “Testpersoner”. For at finde en testpersons profil, scroll ned i listen eller skriv navnet i søgefunktionen. Klik på testpersonens navn for at se profilen.

Log ind på Q-interactive Central via www.qiactive.com og klik på fanen ”Test”. Her ser du alle de testninger, du er igang med at forberede, dem som er klar til at blive synkroniseret til iPad’en, og dem som allerede er administrerede og klar at blive rapporteret eller eksporteret. Du kan også få adgang til dine arkiverede test ved at gå til ”arkiverede test” i menuen til venstre.

Når en delprøve er afsluttet kan du se testpersonens svar ved at klikke på ikonet i sidemenuen til venstre på skærmen. Når du har klikket på ikonet vil du se din testpersons svar for hver administreret test.

Du kan oprette nye testpersonprofiler og oprette test ved at logge ind på Central www.qiactive.com via en webbrowser. Dette kan du gøre både på en iPad og på en computer. På nuværende tidspunkt kan man kun oprette nye testpersonprofiler via Central og ikke direkte i iPad-applikationen Assess. For at oprette testpersonprofiler og test skal din hardware være tilsluttet internettet.

Inden en test kan afbrydes vises en advarselsmeddelelse som beder dig bekræfte dit valg. Hvis du ikke vil afbryde trykker du på X i det øverste højre hjørne af advarselsmeddelelsen. Hvis du vælger at afbryde delprøven, kan du ikke senere fortryde.

Nej, ingen lydfiler gemmes. De bliver slettet, når du sletter din testning fra Assess. Derfor at det vigtigt, at du lytter til alle lydfiler og noterer den information, du behøver, inden du sletter testningen fra din iPad. Ved synkronisering fra din iPad til Central overføres alle informationer uden lydfiler.

Du kan når som helst arkivere testperson- og testdata. Hvis din konto har administratorrettigheder, kan du også slette testperson- og testdata. Når data slettes fra Q-interactive slettes den fra alle Pearsons servere og findes ikke længere gemt noget sted. Hvis du ikke har administratorrettigheder så kontakt administratoren på din arbejdsplads for sletning af testpersoner og testdata.

Hvis din konto har administratorrettigheder, kan du lægge andre brugere med administratorrettigheder til.

I Q-interactive findes der en øve-status, hvor du, som allerede har en licens til Q-interactive, når som helst kan administrere test gratis. Forskellen mellem administrering i øve-status og almindelig testadministrering i Q-interactive er at du, i øve-status, kun får eksempelrapporter, altså ingen reelle resultater på din testning.