Normindsamling til WISC-V!

Pearson Assessment gennemfører i Danmark en afprøvning af en revideret version af en psykologisk test for børn og unge i alderen 6:0–16:11 år – WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth edition, 2014) og søger derfor et begrænset antal skoleklasser til at deltage i projektet. Projektet kører fra juni 2015 til april 2016.

Når projektet er gennemført, og testen er tilpasset på baggrund af de erfaringer, som vi får i projektet, kan den anvendes af psykologer til undersøgelse af børn og unge, hvor man har en formodning om nedsat kognitiv funktionsevne.

Vi søger skoleklasser der vil deltage i udviklingen af en ny test til kognitiv vurdering af børn og unge!

Af de klasser der viser interesse for at deltage vil vi vælge de klasser som forventes at give et bredt billede af skoleelever i Danmark (gerne med en nogenlunde lige fordeling af drenge og piger), og hvor fra mange forældre ønsker at deres børn kan deltage. Bemærk derfor, at ikke alle klasser, som melder deres interesse, vil kunne deltage. Klassen er først med i undersøgelsen, når dette er aftalt direkte med Pearson Assessments projektleder.

Formålet med dette udviklingsarbejde er IKKE at teste de enkelte elever med henblik på hvordan de klarer dig i forskellige situationer eller opgaver; formålet er at indsamle information om hvordan selve testen fungerer i en gruppe af ”almindelige” børn i alderen 6:0–16:11 år. Børn som er henvist til PPR, er under udredning eller har været testet med den nuværende version af testen (WISC-IV) inden for det sidste ½ år kan ikke deltage. Se i øvrigt dokumentet med eksklusionskriterier i forbindelse med deltagelse.

Hvilke arbejdsopgaver skal skolen og læreren udføre?

  • Læreren skal informere forældrene om projektet og indhente skriftligt samtykke. Alt informationsmateriale og blanketter kan findes her på siden i pdf-format. Ingen børn bliver testet uden skriftligt samtykke fra elevens forældre.
  • Ved deltagelse indvilger skolen i at stille et lokale til rådighed til de individuelle testninger.
  • Læreren har ansvar for – i samarbejde med testledere der tilknyttes skolen eller Pearson Assessments projektleder – at reservere et passende lokale og lave en plan for, hvornår de enkelte elever skal testes.

Hvad får man for at deltage?

Pearson Assessment giver et honorar på DKK 500,- for et komplet sæt data for en elev – det vil sige en komplet testning og et skriftligt samtykke fra elevens forældre. Testning af de enkelte elever begynder først, når der foreligger skriftligt samtykke fra elevens forældre.

Aftalen om gennemførelse af undersøgelsen i klassen skal laves mellem Pearson Assessment og skolen, og det vil være skolen, der modtager det samlede honorar for deltagelse. Pearson Assessment må ikke stille krav til skolens håndtering af honoraret, og det er derfor vigtigt, at man internt på skolen – allerede fra starten – har en klar aftale om brugen af honoraret.

Hvordan skal testningerne foregå?

Testningerne foregår individuelt på skolen og tager ca. 2 timer. Forældre skal først give deres skriftlige samtykke til, at barnet må testes. Alle forældre vil få information om projektet, og har mulighed for at tage direkte kontakt til Pearson Assessments projektleder, hvis de har spørgsmål. Alle testninger foretages af psykologer eller psykologistuderende. Alle testledere har fået særlige instruktioner i såvel testen, som de særlige krav testning til normindsamling stiller.

Må forældrene eller læreren være til stede under testningerne?

Som udgangspunkt nej. Det er at foretrække, at kun barnet og testlederen er til stede under testningen. Grunden til dette er, at barnet oftest har lettere ved at koncentrere sig om opgaverne når forældrene eller læreren ikke er til stede. Børn som er meget bekymrede eller nervøse og synes at det føles lidt ubehageligt, kan – hvis det er muligt – have en voksen med i lokalet. Selvfølgen er, at deltagelse er helt frivillig og barnet kan når som helst bestemme sig for ikke at deltage eller afbryde testningen.

Eksempler på opgaver i testen er at lægge mønstre med klodser, svare på spørgsmål, forklare ord og huske talserier. Der er ingen personlige spørgsmål i testen.

Er der nogen der får kendskab til resultaterne af testningerne?

Nej. Eftersom vi anvender normeringsversionen af testen, kan ingen resultater gives videre, hverken til forældre, skolen eller andre. Det er vigtigt at understrege, at dette projekt vil ”teste testen”, ikke det enkelte barn. Alle resultater og information behandles fortroligt. Ingen individuelle resultater vil blive præsenteret i nogen sammenhæng; alle data præsenteres på gruppeniveau i tabeller i vejledningen som følger med testen. Disse data gennemgår forskellige statistiske analyser, og ligger til grund for blandt andet hvilke opgaver der endeligt indgår i testen, og hvordan resultatet på testen skal tolkes.

De informationer vi har behov for i forbindelse med projektet er barnets alder, køn, hvilket sprog familien taler derhjemme og forældrenes uddannelse. Disse informationer skal vi bruge for at sikre at de børn der deltager i projektet er repræsentative for samtlige børn i Danmark. Dermed kan vi sikre, at vi har børn i alle aldersgrupper og med forskellige baggrunde, så vi således ikke behøver at teste alle børn i Danmark, men blot et lille udsnit.

Information til børn og unge ››

Information til forældre ››

Aftale mellem Pearson Assessment og skolen ››

Eksklusionskriterier ››

Samtykke til deltagelse i normindsamlingen ››

Checkliste til læreren ››
 

Camilla Ørskov
Autoriseret psykolog og projektleder
Telefon 2064 5502
e-mail  camilla.orskov@pearson.com

Vil du vide mere om Pearson Assessment, så gå ind på www.pearsonassessment.dk. Vi arbejder med at udvikle test og andre diagnostiske værktøjer til forskellige faggrupper; for eksempel psykologer, logopæder, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Blandt vores produkter findes der test som anvendes til vurdering af børns motorik, sproglige udvikling og kognitive funktionsniveau.