Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & David A. Balla

Vineland-II

Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition

Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & David A. Balla

Vineland-II

Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
4.380,00 kr
Vineland-II Komplet
Vejledning, Forældreskema, 25 stk.*, Interviewskema, 25 stk.*, Lærerskema, 25 stk.*
Varenummer 0000000331410
2.005,00 kr
Vineland-II Vejledning
Varenummer 0000000331430
895,00 kr
Vineland-II Forældreskema, 25 stk.*
Varenummer 0000000331420
895,00 kr
Vineland-II Interviewskema, 25 stk.*
Varenummer 0000000331421
895,00 kr
Vineland-II Lærerskema, 25 stk.*
Varenummer 0000000331422
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.
Administrering
Individuel
Testtype
Kortlægningsinstrument til vurdering af adaptiv adfærd
Kompetencekrav
Læge, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Psykolog, Socialrådgiver, Specialpædagog, Logopæd
Tidsforbrug
30–60 minutter
Aldersinterval
2:0–21:11 år
Sprogversion
Dansk version, 2011

Vineland er et af de internationalt mest anvendte og anerkendte redskaber til udredning af adaptiv adfærd. Vineland-II giver både et mål for generelle adaptive færdigheder og for færdigheder inden for mere specifikke adfærdsdomæner. Der findes et interviewskema og et forældreskema med skandinaviske normer for aldersintervallet 2:0–21:11 år. Dertil findes et lærerskema, som også er tilpasset skandinaviske forhold. Lærerskemaet har ikke skandinaviske normer, men kan anvendes til indhentning af kvalitativ information, som kan supplere informationen fra forældre- eller interviewskemaet.

Ved hjælp af Vineland-II kan man vurdere en persons adaptive adfærd inden for følgende fire adfærdsdomæner:

  • Kommunikation
  • Almindelig daglig livsførelse
  • Socialisering
  • Motorik

I forældre- og interviewskemaerne findes i tillæg en valgfri del, som muliggør en kvalitativ vurdering af eventuelle adfærdsproblemer.

Forfatterne definerer adaptiv adfærd som præstation i forbindelse med daglige aktiviteter, der er nødvendig for at klare sig på et personligt og socialt plan. Der er fire væsentlige principper knyttet til denne definition på adaptiv adfærd:

  • Adaptiv adfærd er aldersrelateret.
  • Adaptiv adfærd defineres af andre menneskers forventninger eller normer.
  • Adaptiv adfærd er foranderlig.
  • Adaptiv adfærd handler om en persons typiske adfærd, det vil sige hvad han eller hun faktisk gør i forskellige situationer - ikke hvad han eller hun kan gøre.

Vineland-II kan anvendes i en række sammenhænge, hvor der er behov for at vurdere, hvordan en person fungerer i hverdagen. Information om en persons adaptive funktion er vigtig i forbindelse med udredning og diagnosticering, planlægning og opfølgning af behandlingstiltag samt ved udformning af støtteordninger.

Dansk tilpasning

Den danske version af Vineland-II er sprogligt og kulturelt tilpasset danske/skandinaviske forhold, og har skandinaviske normer.

Det skandinaviske standardiseringsarbejde beskrives i manualen. I tillæg til normdataindsamlingen, blev der indsamlet kliniske data blandt børn og unge med autisme.

Nu er det muligt at downloade et gratis scoringsprogram i Excel-format til Vineland-II. Scoringsprogrammet gør det betydeligt hurtigere at score de adaptive skalaer og enklere at sammenfatte resultatet for et skema.

Man vælger om man selv vil fastsætte gulv og loft og indtaste den totale råscore for de enkelte underdomæner, eller om man vil indtaste råscoren for hvert item,som respondenterne besvarer.

Systemkrav: Windows XP eller nyere version af Windows. Microsoft Excel skal være installeret på computeren.

Klik her for at se hvilken version af Excel som er installeret på din computer ››

Vineland-II Scoringsprogram (for Excel 2007 eller nyere versioner) ››

Vineland-II Scoringsprogram (for Excel 2003 eller tidligere versioner) ››

Kortfattede instruktioner til brug af Vineland-II Scoringsprogram ››

Brugervejledning til Vineland-II Scoringsprogram ››