Raven's Educational SPM Plus

John Raven, 1998
Ravens Matricer
X

Specifikationer

Administrering Gruppe eller individuel
Tidsforbrug Ca 45 minutter
Sprogversion Engelsk originalversion
Kompetencekrav Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Psykolog
Aldersinterval 7:0–18:11 år
Testtype Ikke-verbal test af generel intelligens til børn og unge

Man har kunnet anvende Raven´s matricer i over 70 år – den første udgave af SPM blev publiceret allerede i 1938. I midten af 60’erne blev en parallelversion udviklet (SPM Parallel). Det mest omfattende udviklingsarbejde på ”Raven Standard” kulminerede imidlertid i 1998, da SPM Plus blev publiceret. Formålet med udviklingen af denne sværere version af SPM var især den såkaldte ”Flynn-effekt”, som nødvendiggjorde en højere sværhedsgrad for at undgå loftseffekter.

SPM Plus består, ligesom i SPM-C, af 60 opgaver fordelt på fem forskellige serier og 12 opgaver med stigende sværhedsgrad i hver serie.

Mellem år 2006 og 2008 blev en omfattende dataindsamling gennemført i Storbritannien med henblik på at danne en stabil normativ base til SPM Plus, baseret på et repræsentativt udvalg af børn og unge fra Storbritannien i alderen 7:0 til 18:11 år. Denne normering er nu publiceret i en ny udgave af SPM Plus, kaldet Raven’s Educational: SPM Plus.

Manualen til SPM Plus beskriver på en letforståelig måde historien bag Ravens matricer, diskuterer begrebet intelligens samt matricernes ”måleområde” og indeholder tydelig vejledning til administrering af testen. Yderligere sammenfattes international forskning på SPM og SPM Plus. Det britiske afprøvningsarbejde beskrives i detaljer, og der redegøres for studier af reliabilitet og validitet.

Normerne for SPM Plus er opdelt i et-årsintervaller; råscoren kan nu omdannes til standardpoint (IK-skalaen, M = 100, SD = 15) og ligesom tidligere til percentiler. Derudover er det muligt at aflæse alderssvarende scorer. Ved hjælp af en regressionsligning kan resultater fra SPM-C anvendes til estimering af resultater på SPM Plus og omvendt.

Læs mere om øvrige versioner af Raven's matricer ››

Log ind for at handle i webshoppen.

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
Raven's Educational SPM Plus Manual
1.955,00 kr
Raven's Educational SPM Plus Record forms, 25 stk.*
570,00 kr
Raven's Educational SPM Plus Test Booklet, 1 stk.
725,00 kr
Raven's Educational SPM Plus Scoring Acetate (scoringsnøgle)
280,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale