Rettelse til WISC-IV Scoringprogram

Vi har opdaget en fejl i WISC-IV scoringsprogrammet. Fejlen betyder at normerne for aldersgruppen 16:4-16:7 år var de samme som for 16:0-16:3 år. Fejlen påvirker beregningen af nogle få skalascorer i følgende delprøver: Blokmønstre, Symbolsøgning, Billedfuldendelse, Udstregning, Information, Regning og Ordræsonnering. Her kan testpersoner i alderen 16:4-16:7 år have fået 1 skalapoint ”bedre” resultat end de skulle.

Du kan downloade rettelsen til scoringsprogrammet her ››