Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

WISC-IV

David Wechsler, 2003
Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth edition
X

Specifikationer

Administrering Individuel
Tidsforbrug 60–80 minutter
Sprogversion Dansk version, 2010
Kompetencekrav Psykolog
Aldersinterval 6–16 år
Testtype Test til vurdering af kognitive funktioner hos børn og unge

Bemærk: Testen er udgået fra vores sortiment, og man kan derfor kun bestille forbrugsvarer.

WISC-IV er den fjerde, reviderede version af denne klassiske Wechslerskala til vurdering af børn og unges kognitive evner. Strukturen i WISC-IV er fornyet for bedre at afspejle aktuel teori og praksis indenfor evneområdet. Nye delprøver er kommet til, blandt andet for at give bedre mål på arbejdshukommelse, forarbejdningshastighed og "flydende ræsonnering", mens andre delprøver er udgået. Endvidere er testopgaver og stimulusmateriale fornyet for at gøre testen mere brugervenlig. Aldersintervallet er øget til 16 år og 11 måneder.

WISC-IV består af ti kernedelprøver og fem supplerende delprøver - de sidstnævte står anført i parentes i følgende beskrivelse. Skalaens struktur er baseret på en inddeling af de 15 delprøver i følgende fire indekser: Verbal Forståelse Indeks (VFI), Perceptuel Ræsonnering Indeks (PRI), Arbejdshukommelse Indeks (AI) og Forarbejdningshastighed Indeks (FI). VFI består af delprøverne Ligheder, Ordforråd, Omtanke, (Information) og (Ordræsonnering). PRI består af delprøverne Blokmønstre, Billedkategorier, Matricer og (Billedfuldendelse). AI består af delprøverne Talspændvidde, Bogstav-tal rangordning og (Regning). FI består af delprøverne Kodning, Symbolsøgning og (Udstregning). For at kunne beregne IK for Hele skalaen (HIK) må kun to kernedelprøver erstattes af supplerende delprøver.

Som i WISC-III er det i WISC-IV også muligt at beregne Generel Færdighed Indeks (GFI). GFI er et sammensat mål på generelle evner som er mindre følsom overfor påvirkning af arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed, sammenlignet med HIK. Udover GFI kan man også beregne ialt syv processcorer, som baseres på resultaterne fra delprøverne Blokmønstre, Talspændvidde og Udstregning. Disse processcorer giver information om hvilke kognitive processer der bidrager til præstationen på netop disse delprøver.

Det danske standardiseringsarbejde beskrives i Vejledning Del 1. Kapitel 4, 5 samt Appendiks A i Vejledning Del 1 er skrevet af Anne Vibeke Fleischer, Lone Benn Thomsen og Carsten Lose og giver vejledning i tolkning og formidling af testresultater. I Vejledning Del 2 findes samtlige testopgaver og retningslinjer for administrering og scoring af de enkelte delprøver.

Læs mere om forskellene mellem WISC-III og WISC-IV ››

Dansk tilpasning

Den danske version af WISC-IV er tilpasset danske forhold og har danske normer.

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
WISC-IV Registreringsskema, 25 stk.*
Varenummer 0000000310820
1.010,00 kr
WISC-IV Opgavehæfte 1, 25 stk.*
Varenummer 0000000310821
785,00 kr
WISC-IV Opgavehæfte 2, 25 stk.*
Varenummer 0000000310822
705,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale

Digital

Scoringsprogram – Obs Utgået 

Systemkrav: Windows XP eller senere versioner af Windows.

Vi har beskrevet enkelte betegnelser i WISC-IV scoringsprogrammet lidt nærmere, da vi desværre har oplevet, at nogle af vores WISC-IV kunder har været i tvivl omkring disse.

Vi har opdaget en fejl i WISC-IV scoringsprogrammet. Du kan læse hvad den indebærer, og downloade rettelsen til scoringsprogrammet her ››

Download brugervejledningen til WISC-IV scoringsprogrammet ››