Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Vurdering af intelligens uafhængigt af sprog

Hvert år ankommer et stort antal mennesker fra andre lande til Danmark. Blandt dem er mange børn og unge, som skal integreres i det danske skolesystem. Disse børn og unge har forskellige forudsætninger og behov, som skolevæsnet har til opgave at imødekomme på bedste vis. Sommetider er det nødvendigt med en vurdering af det enkelte barns kognitive kapacitet for at få en dybere forståelse af barnets generelle intelligensniveau og indlæringsforudsætninger. Udredning af børn med en anden kulturel og sproglig baggrund kan være en udfordring, for hvordan måler man intelligens uafhængigt af sprog, og hvordan formidler man formålet med en sådan vurdering til elever, forældre og omsorgspersoner?

En mulighed er at tilbyde en nonverbal test for at vurdere barnets potentielle vanskeligheder og styrker. Wechsler Nonverbal Scale of Ability -WNV giver mulighed for at udføre en hurtig, nonverbal vurdering af det overordnede intelligensniveau hos 4- til 21-årige. WNV er velegnet til psykologer, som har brug for en enkel, nonverbal intelligenstest for at kunne vurdere børn eller unge, som er helt uden danskkundskaber. Testen kan også anvendes til børn med verbale indlæringsvanskeligheder, sprogforstyrrelser eller hørenedsættelse.

WNV indbefatter seks delprøver; Matricer, Kodning (A eller B), Puslespil, Genkendelse, Spatial spændvidde og Billedordning, hvoraf nogle er specifikke for enkelte aldersgrupper. Delprøverne måler forskellige, men beslægtede, aspekter af kognitive kompetencer med hovedvægten på "fluid reasoning", dvs. dét at operere med abstraktioner, regler, generaliseringer og logiske relationer. Alle delprøver kan administreres uden verbale instruktioner og kræver ingen verbal respons. Delprøverne er inddelt i to aldersgrupper, 4-7 år og 8-21 år, og det er muligt at administrere to eller fire delprøver til hver aldersgruppe.

Hvordan man opfatter intelligensvurderinger kan variere meget og afhænger af foregående viden og kulturel baggrund. For nogle kan en psykologudredning opfattes som negativ og stigmatiserende, hvilket kan gøre børn og forældre tilbageholdende i forhold til at deltage. For at øge forståelsen af, hvad en intelligenstest egentlig er, og hvorfor det er en god idé at tage den, er der udarbejdet informationsmateriale på 20 forskellige sprog. Informationsmaterialet er formuleret, så det henvender sig til testpersonen, men hvis testpersonen er et barn, bør det også gives til forældre eller omsorgspersoner.

Teksterne giver en kortfattet beskrivelse af intelligenstesten, formålet med en sådan test samt testadministreringen. Teksterne bør ses som et supplement til den øvrige information, som gives til forældre, børn og omsorgspersoner med et andet modersmål end dansk.

Læs mere og bestil WNV ››

Download information på dansk  (PDF) ››

 

Download informationsmaterialet på 20 forskellige sprog

albansk   engelsk nederlandsk   russisk      tigrinya
arabisk      fransk             pashto              serbisk tyrkisk
bosnisk  kurdisk persisk somali tysk
dari makedonsk   romani spansk urdu


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.