ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Ordrer bestilt før 15. december kl. 12:00 vil blive leveret og faktureret i 2023. Uforudsete omstændigheder forbeholdes.

Raven's 2 Progressive Matrices – Second Edition

→ Klik på linket for at se vores længere præsentation af Raven's 2 Raven’s 2 – Nem og fleksibel vurdering af nonverbale kognitive færdigheder hos børn og voksne

Raven’s 2 er en test til vurdering af generelle non-verbale kognitive færdigheder. Raven’s 2 er en revideret version af Raven´s Progressive Matrices, og samler alle tidligere versioner af testen i én og samme test. Raven’s 2 indeholder nye opgaver og nye normer.  Den nuværende version kan anvendes i alderen 4:0 - 69:11 år og har europæiske normer, hvor normdata fra Danmark, Sverige og Norge er inkluderet.

Opgaverne i Raven’s 2 stiller krav til:

  • Perception af og opmærksomhed på visuelle detaljer
  • Logisk og abstrakt tænkning
  • Visuel- og spatial intelligens
  • Kategoriseringsevne
  • Simultan informationsbearbejdning
  • Arbejdshukommelse

Opgaverne, som skal løses, består af geometriske figurer, som kan genkendes uafhængigt af uddannelsesniveau og sproglig- eller kulturel baggrund. Administrering kræver ingen verbale eller skriftlige svar. Raven’s 2 er derfor velegnet til vurdering af generelle kognitive færdigheder hos personer med forskellig sproglig og/eller kulturel baggrund.

Nye opgaver

Alle opgaver i Raven’s 2 er nykonstruerede, men måler fortsat de samme underliggende kognitive færdigheder, som RPM måler. Derudover er samtlige opgaver nu i farver for at gøre dem mere interessante og tiltalende. Farverne er gransket af eksperter for at sikre, at brugen af farver ikke ville skabe vanskeligheder for de testpersoner, der har problemer med at skelne mellem farver. 


Digital administrering – øget fleksibilitet og sikkerhed

Raven’s 2 kan administreres enten digitalt på Q-global eller i en papir og blyantversion. Når testen administreres digitalt, besvarer hver testperson en unik sammensætning af opgaver, der er hentet fra en omfattende itembank ved hjælp af en algoritme. Dette bidrager til at reducere indlæringseffekter samt mindske spredningen af og kendskabet til opgaver i testen. Ved digital administrering findes der demonstrations- og indlæringsopgaver med visuelt støtte og feedback, hvilket reducerer behovet for mundtlige instruktioner. En yderligere fordel ved digital administrering er, at scoring og rapportering sker automatisk.

Itembanken indeholder et bredt spektrum af opgaver med forskellige sværhedsgrader, så den kan favne hele det aldersinterval, der tidligere blev omfattet af CPM, SPM og APM. Algoritmen sikrer også ækvivalensen mellem samtlige versioner. Det digitale format og brugen af en itembank, der sammensætter unikke testversioner til hver testperson, bidrager til at beskytte testopgaverne. Eftersom papir og blyantversionen er genereret ved hjælp af itembanken, kan den ved behov skiftes ud med én af de digitale versioner, hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt testpersonen kender til opgaverne i papir og blyantversionen. Ligeledes kan de digitale versioner erstattes af papir og blyantversionen, hvis der fx ikke er adgang til internet, computer eller tablet.

Tre versioner

Raven’s 2 Digital Langversion

Den digitale langversion indeholder:

  • 36 opgaver for aldersgruppen 4:0–8:11. Tidsgrænsen er 30 minutter. 
  • 48 opgaver for aldersgruppen 9:0–69:11. Tidsgrænsen er 45 minutter. 
  • Hver testperson får en unik sammensætning af opgaver fra itembanken genereret ved hjælp af en algoritme.

 Raven’s 2 Digital Kortversion

Den digitale kortversion indeholder:

  • 24 opgaver for alle aldre. Tidsgrænsen er 20 minutter. 
  • Hver testperson får en unik sammensætning af opgaver fra itembanken genereret ved hjælp af en algoritme.

Raven’s 2 – Papir og blyantversion

Papir og blyantversionen indeholder:

  • Totalt 60 opgaver, fordelt på fem opgavesæt med 12 opgaver i hvert sæt.
  • Tidsgrænsen for aldersgruppen 4:0–8:11 er 30 minutter, totalt administreres 36 opgaver. 
  • Tidsgrænsen for aldersgruppen 9:0–69:11 er 45 minutter, totalt administreres 48 opgaver.

Øget brugervenlighed

Der er flere faktorer, der bidrager til, at Raven’s 2 er mere anvendelig end sine forgængere.

  • Brugere kan, alt efter behov og ressourcer, vælge mellem de to digitale versioner og en traditionel papir og blyantversion. 
  • CPM, SPM og APM er blevet slået sammen til én test, med én manual og én stimulusbog og svarblanket til hele aldersintervallet. Ved administrering af en af de digitale versioner genereres der automatisk et unikt sæt af testopgaver ud fra testpersonens alder.
  • Raven’s 2 giver mulighed for en mere tidseffektiv administrering. Den digitale kortversion tager maksimalt 20 minutter at administrere. Administreringstiden for den digitale lang- version er 30 minutter for børn i alderen 4:0–8:11 år og 45 minutter for testpersoner i alderen 9:0–69:11 år. 
  • Vejledning til brugeren og instruktioner til testpersonen er blevet forenklet og forkortet. Ved digital administrering findes demonstrations- og øveopgaver med visuel støtte, hvilket mindsker behovet for mundtlige instruktioner. For testpersoner med nedsatte kognitive færdigheder findes der detaljerede mundtlige instruktioner, som kan være en hjælp i forhold til at forstå, hvordan opgaverne skal løses.
  • Derudover findes der mulighed for, at brugeren kan blive bekendt med de digitale versioner og instruktioner til testpersoner ved at anvende et øvelink på Q-global.

Anvendelsesområder

Raven’s 2 er udviklet til hurtigt og nøjagtigt at vurdere en persons generelle kognitive færdigheder. Ved korrekt brug er Raven’s 2 et yderst effektivt værktøj til at skelne mellem personer, hvis kognitive funktion ligger inden for normalområdet, de som er højt begavede og de, som har nedsatte kognitive evner. Raven’s 2 er velegnet, hvis tiden er begrænset, og der kun er behov for et skøn af den generelle kognitive funktion eller som screening for, hvorvidt der er behov for en mere omfattende udredning af en persons kognitive færdigheder. Raven’s 2 bør ikke anvendes som erstatning for en sådan udredning, og resultatet bør ikke alene ligge til grund for en diagnose. Hvis en testperson opnår et lavt resultat på Raven’s 2, anbefales det, at brugeren følger op med en mere omfattende vurdering af kognitive evner, eksempelvis med testning med en relevant Wechsler-test.

Raven’s 2 er velegnet til:

  • Hurtig og effektiv vurdering af en persons generelle kognitive niveau, når det hverken er muligt eller nødvendigt at gennemføre en mere omfattende vurdering.
  • Vurdering af det generelle kognitive niveau hos personer med ekspressive- eller receptive sprogvanskeligheder eller hos personer med anden sproglig og/eller kulturel baggrund.
  • Vurdering af det generelle kognitive niveau hos personer med nedsat hørelse.
  • Screening for at afgøre, om det er nødvendigt med en omfattende udredning af kognitive færdigheder.
  • Revurdering af personer, der tidligere har gennemgået en omfattende udredning, og hvor der er begrænset med tid.
  • Vurdering af generelt kognitivt niveau i forskellige forskningssammenhænge.

Dansk tilpasning

Den danske version af Raven’s 2 er resultatet af et skandinavisk samarbejdsprojekt. Normerne bygger på europæiske data og omfatter aldersspændet 4:0 - 69:11 år. Normalpopulationsdata blev indsamlet under efteråret 2018 til foråret 2019 parallelt i Danmark, Norge, Sverige, Frankrig, Nederlandene, Spanien, Storbritannien og Tyskland. 


Kliniske data fra personer med intellektuel funktionsnedsættelse (N=20) og personer, som er blevet identificeret som højt begavede (N=21), er samlet ind i Danmark og Sverige.

Bestil Raven's 2 her!

Vil du booke en online produktpræsentation om Raven's 2 eller har du andre spørgsmål? 


Vælg venligst hvilken test- eller vurderingsskala du ønsker mere information om.
Skriv gerne i kommentarfeltet, hvis du har et specifikt spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.