ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Samarbejde

På grund af stor interesse har vi nu lukket muligheden for at tilmelde sig som testleder til WAIS-5. Du kan fortsat kontakte den ansvarlige testleder, hvis du har spørgsmål om projektet (kontaktinformation står nederst på siden).

Vi søger psykologer og psykologistuderende til at være med til at udvikle den nye version af WAIS 5!  

 

Nu søger vi testledere til den kommende normering af WAIS 5 (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fifth Edition). Er du psykolog eller psykologistuderende, har du nu mulighed for at stifte tidligt bekendtskab med det instrument, som snart bliver standard i udredning af kognitive funktioner hos unge og voksne. Du får både erfaring og glæden ved at bidrage til metodeudvikling inden for dit og dine kollegaers arbejdsområde. Ved at deltage i normeringsarbejdet til WAIS 5 kan du bidrage til at gøre næste generations WAIS til den hidtil bedste skandinaviske Wechslerskala! 

Hvad indebærer det at arbejde som testleder?

Som testleder vil du teste et antal personer med den danske normeringsversion af WAIS 5. Sammen med den ansvarlige projektleder hos Pearson bliver I enige om hvor mange personer, du skal teste og hvilke baggrundsvariabler, testpersonerne skal have (køn, alder og uddannelsesniveau).  

 

Hvem kan være testpersoner?

Unge og voksne mellem 16 – 90 år. Enkelte eksklusionskriterier gælder, fx må testpersoner ikke have sygdomme eller udviklingsrelaterede tilstande, der kan påvirke den kognitive funktion, have en vis sygdomshistorik eller et aktivt misbrug. Se eksklusionskriterierne nederst på siden.

 

Hvem finder og rekrutterer testpersonerne?

Det gør du. Så længe testpersonen ikke har nogen af eksklusionskriterierne og «stemmer» med hensyn til alder, køn og uddannelsesniveau, som du er blevet enige med projektlederen om, kan du teste «hvem som helst».

 

Spiller det nogen rolle, hvor i landet jeg tester?

Nej. Du kan bo hvor som helst i Danmark. Du skal selv ordne testlokale eller blive enige med testpersonen om, hvor testningen skal foregå.

 

Får jeg nogen uddannelse, inden jeg begynder at teste?

Ja. Alle testledere skal gennemføre et digitalt testlederkursus (selvstudie) i WAIS 5, inden testningerne kan påbegyndes. Kurset gennemgår alle delprøver med fokus på, hvordan en testning administreres i normeringsøjemed. Derudover bliver aspekter omkring etik og fortrolighed belyst samt praktiske spørgsmål angående gennemførelsen. Når du har gennemført alle dele af kurset, skal du svare 100 % rigtigt på en quiz – og så er du klar til at begynde at teste!

 

Hvor lang tid tager en testning?

Testtiden afhænger af, hvor langt en person kommer i hver delprøve, før stopkriteriet er nået samt individuelle forskelle. Du bør beregne ca. 2-3 timer.

 

Hvor mange skal jeg teste?

Du skal kunne teste mindst 5 personer.

 

Hvornår skal testningerne gennemføres?

Alle testninger skal gennemføres fra september 2024 til juni 2025.

 

Får testpersonerne noget for at deltage?

Ja. Hver testperson får et digitalt Supergavekort fra GoGift (www.gogift.dk) på DKK 650 som tak for deltagelsen.

 

Hvad får jeg som testleder?

Hvert godkendt registreringsskema honoreres med DKK 1750 via faktura. Alle testledere bliver omtalt i manualen til WAIS 5 og får et deltagerbevis.

 

Skal jeg godkendes på nogen måde?

Ja. Alle interesserede testledere, som kommer igennem nåleøjet (vi får ofte mange flere interesserede testledere, end vi behøver), og som skal teste unge i alderen 16-17 år, skal fremvise en ren privat straffeattest. Man skal selv bestille sin private straffeattest hos politiet (kan gøres digitalt og hurtigt via https://politi.dk/straffeattest/bestil-privat-straffeattest). Man kan ikke godkendes som testleder, hvis attesten påviser overtrædelser.

 

Skriver I aftale med alle testledere?

Ja. Alle testledere får individuelle aftaler, som beskriver vilkårene for samarbejdet – hvad Pearson Clinical har ansvar for, og hvad testlederen har ansvar for. I aftalen findes også bestemmelser omkring fortrolighed og etik vedrørende gennemførslen af testningerne samt den økonomiske overenskomst.

 

Kan en testperson få sine resultater at vide?

Nej. Vi tester testen i kvalitetssikringsøjemed for at fastsætte, hvordan opgaverne fungerer i normalpopulation – vi tester ikke testpersonerne med henblik på kognitiv vurdering. Vi “tester testen”.

 

Hvordan ved jeg, hvad jeg skal sige til potentielle testpersoner? Hvordan skal jeg præsentere projektet?

Alle testlederne får omfattende information, som kan deles ud til potentielle testpersoner.

 

Hvordan håndteres etiske aspekter og personoplysninger?

Ingen personer må testes, uden at han eller hun har givet sit informerede, skriftlige samtykke, og alle testpersoner har ret til at afbryde testningen uden at angive nogen forklaring eller grund. Al data behandles strengt fortroligt af de ansvarlige projektledere. Alle registreringsskemaer sendes per post til Pearson Sweden ABs kontor i København. Papirskemaer opbevares i et aflåst skab, som kun den ansvarlige projektleder samt chefen for testudviklingen har adgang til. Data fra registreringsskemaer overføres af-identificeret til digitale dokumenter, som er beskyttet med adgangskode med tofaktorautentifisering og lagret på Pearson Clinicals egen dedikerede Microsoft OneDrive, som overholder kravene til datasikkerhed i henhold til ISO 27 701 og retningslinjerne for og kravene til GDPR. Kun de ansvarlige projektledere hos Pearson Clinical har mulighed for at identificere enkelte deltagere under dataindsamlingen.

Når dataindsamlingen er færdig (senest 1. december 2025), makuleres samtlige kodenøgler, og dermed er alle data helt anonyme, og ingen deltagere kan længere identificeres.

Alle aspekter omkring etik og fortrolighed bliver adresseret under kurset.

 

Er du interesseret i kliniske studier?

Vi søger også testledere, som er interesserede i at indsamle klinisk data. Vi søger her efter testpersoner i alle aldersgrupper (16-90 år), hvor inklusionskriteriet er, at personen er diagnosticeret med Mental retardering af lettere grad (ICD-10 F70) eller har et resultat, der ligger 2-3 SD under gennemsnittet på en omfattende, individuelt administreret IQ-test (FSIQ 55-70). Hvis du er interesseret i at teste klinisk, så vælger du denne valgmulighed, når du udfylder skemaet i afsnittet herunder.


Vi håber, at vi har vækket din interesse for at deltage som testleder! Vi lover, at det både bliver et spændende og givende projekt. Og vigtig! Du kommer til at bidrage til, at psykologer i hele Skandinavien får adgang til et instrument, som kan bidrage til en bedre udredning og mere sikker diagnostik af kognitive vanskeligheder hos unge og voksne.

 

Har du spørgsmål om projektet? 

Tag endelig kontakt til vores ansvarlige danske projektleder!

Camilla Ørskov

+45 20645502

camilla.orskov@pearson.com

 

Eksklusionskriterier WAIS 5 normeringsprojekt

I princippet kan alle personer i alderen 16-90 år med dansk som modersmål deltage. Hvis testpersonen kan svare ja på nogen af følgende, kan han eller hun desværre ikke deltage:

 • Er testet med WAIS-III, WAIS-IV eller WISC-V inden for de seneste 6

måneder

 • Er psykolog eller psykologistuderende
  • Har nedsat syn eller hørelse, som ikke korrigeres med hjælpemiddel (fx briller, linser eller høreapparat)
  • Har funktionsnedsættelser i arme/hænder, som kan påvirke præstationen
  • Er pt indlagt på sygehus eller er under psykiatrisk udredning eller behandling
  • Er pt medicineret med medicin, der kan påvirke præstationen (fx angstdæmpende og antidepressiva, krampestillende midler, neuroleptika, opiater)
 • Nylig markant ændring i kognitiv funktion
  • Har gennemgået eller er pt i behandling med cellegift/kemobehandling (cytostatika)
  • Anamnese med elektrokonvulsiv terapi eller strålebehandling af centralnervesystemet
  • Har oplevet perioder af bevidstløshed længere end 20 minutter knyttet til en medicinsk tilstand (gælder ikke narkose)
 • Har en identisk tvilling som indgår i udvalget
 • Har/har haft en eller flere af følgende:
 • Slagtilfælde/Stroke
 • Epilepsi
 • Hjernetumor
 • Traumatisk hjerneskade
 • Hjernekirurgi
 • Hjernehindebetændelse (meningitis)
 • Hjernebetændelse (encefalitis)
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • ADHD
 • Schizofreni og anden psykotisk lidelse
 • Parkinsons sygdom
 • Demens
 • Dysleksi/Dyskalkuli
 • Bipolar lidelse
 • Depression
 • Sprogforstyrrelse (udtalevanskeligheder accepteres)
 • Alkohol- eller stofmisbrug
  • Angst- eller tvangslidelser alvorlige nok til at de kan påvirke præstationen

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

top