ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.
bannerPO-DK

Om mentalt helbred

Psykisk sygdom rammer individer i alle aldre og i alle sociale grupper. Det kan udtrykke sig på forskellige måder, lige fra tilbagevendende depressive episoder og angstanfald til kronisk træthedssyndrom og selvskadende adfærd. Risikoen for at udvikle psykisk sygdom øges, når vi udsættes for et højt stressniveau, f.eks. i forbindelse med destruktive parforhold, dårlige arbejdsforhold, vold og sociale konflikter eller forskellige former for kriser. Det er derfor ikke overraskende, at mange mennesker lider af psykisk sygdom i forbindelse med store samfundsændringer som corona-pandemi, krig eller økonomisk krise. 

Det mentale helbred kan have stor betydning for hverdagen lige fra den enkeltes evne til at klare skole eller arbejde til sociale relationer og engagement i samfundet. En psykisk sygdom rammer også indirekte den nærmeste familie og vurderes at have stor betydning for den samlede sygdomsbyrde i samfundet. Desværre er der mange fordomme omkring psykisk sygdom, som kan føre til diskrimination og krænkelser, der forværrer tilstanden for den enkelte. 

Vi tilbyder flere tests, der kan være nyttige til at undersøge personer, som mistænkes for at lide af psykisk sygdom. Becks vurderingsskalaer kan hjælpe dig med spørgsmål om angst og depression, både hos børn og voksne. For børn findes også også den omfattende skala Behavior Assessment System for Children, tredje version (BASC-3), som dækker alt fra angst og depression til aggression og adfærdsproblemer. Du kan finde mere information om vores tests og skalaer, der er relevante for udredning af psykisk sygdom nedenfor. 

Fokus på angst - en diskussion med Randy Kamphaus

Meeting of minds - Dalai Lama & Aaron Beck

Læs mere om...

girl-walking-upstairs-with-phone

Angst

Alle mennesker kan til tider opleve frygt, men for nogle individer bliver angsten så stærk, at den påvirker ens kognitive formåen og hverdagsliv. 

girl-at-school-writing

Depression

Svær depression er en almindelig psykiatrisk diagnose, både hos voksne og børn, som kan føre til betydelige vanskeligheder med at opretholde relationer og klare sin hverdag. 

girl-waves-to-class-in-online-lesson

Mentalt helbred og covid-19

Det er ikke ualmindeligt, at individer oplever længerevarende symptomer, såsom kognitiv svækkelse og træthed, efter en covid-infektion. 

382x198_91

Digital testning

Mange af vores tests og vurderingsskalaer kan administreres og scores digitalt, hvilket sparer tid og letter undersøgelsesarbejdet. 

Relevante test og vurderingsskalaer

Vi har flere test og vurderingsskalaer som kan hjælpe dig med at udredde alt fra angst og depression til kognitiv funktion. Her ser du en liste med relevante instrumenter, som du kan anvende ved en indledende udredning. 

Beck Anxiety Inventory anvendes til vurdering af graden af angst samt forandringer i angsttilstande hos personer fra 17 år. 

Behavior Assessment System for Children, tredje version, består af en række vurderingsskalaer, der har til formål at give et både bredt og detaljeret billede af forskellige typer adfærd, tanker og følelser hos børn og unge i alderen 6-19 år.  

Beck Depression Inventory, anden version, anvendes til vurdering af graden af depression samt forandringer i depressionstilstand hos individer i alderen 13-80 år. 

Behavioral and Emotional Screening System er et screeningværktøj, som bygger på BASC-3. Instrumentet er udviklet til at give et hurtigt og overordnet billede af adfærds- og følelsesmæssige styrker og svagheder hos børn og unge i alderen 6–19 år. 

BYI-II anvendes til vurdering af psykiske problemer og selvopfattelse hos børn og unge i alderen 7–18 år.

Raven’s Progressive Matrices 2 er en test til vurdering af generelle non-verbale kognitive færdigheder hos individer i alderen 4-69 år.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

top