ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.
Typiske_sp_rgsma_l_og_support

Vi hjælper dig med at komme i gang med digital testning

Uanset hvilket af vores digitale produkter du vil begynde at anvende, så vil vi gerne hjælpe dig med at komme i gang og løbende støtte dig i dit arbejde. Nedenfor finder du svarene på de oftest stillede spørgsmål, vi får om vores platforme. Hvis du ikke kan finde det, du leder efter, bedes du kontakte vores produktspecialister eller, for lettere tekniske spørgsmål, vores kundeservice.

Kontakt vores produktspecialister

Vores team med produktspecialister hjælper dig gerne med at finde den rigtige platform og det rigtige testværktøj ud fra dine behov. 

Ofte stillede spørgsmål om Q-interactive

Q-interactive er en digital testplatform, som har eksisteret og er blevet brugt rundt omkring i verden siden 2012. Platformen effektiviserer hele testforløbet og samler manualer, registreringsskemaer, stimulusbøger, stopur, lydoptagelser og scoringsprogrammer på ét og samme sted. Du kan se resultaterne i realtid under hele testningen og skræddersy dit testbatteri efter testpersonens behov ved at bl.a. at tilføje og fjerne delprøver.  

På Q-interactive kan testledere oprette profiler, vælge og administrere testbatterier samt gennemgå data via en sikker webportal. Administreringen sker ved hjælp af to iPads, som kommunikerer med hinanden via wifi. Testlederen bruger en iPad til at administrere testen, præsentere visuelle stimuli, tage noter og registrere svar. Testpersonen bruger den anden iPad til at se stimuli og afgive svar. Test på Q-interactive kan administreres uden internetforbindelse. Læs mere her: https://www.pearsonclinical.dk/digital/q-interactive/hvad-er-q-interactive 

Q-interactive er tilgængelig via vores hjemmeside. Hvis du ikke har en konto i webshoppen, så kan du oprette en konto her. Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp? Kontakt os, så hjælper vi dig.  

Al digital testning på vores iPad- og webbaserede platform Q-interactive er designet og udviklet til at afspejle den traditionelle papirversion af vores test. Gennem hele udviklingen af Q-interactive har der pågået et løbende forskningsarbejde for, at vi skal kunne garantere ækvivalensen og normeringen. Det indebærer, at digital testning med Q-interactive kan bruges i nøjagtig de samme situationer som papirversionen af vores test.

Brugere har oplevet, at der har været meget større plads til observationer og kvalitative vurderinger ved brugen af Q-interactive, da muligheden for at teste uden fysiske stimulusbøger, registreringsskemaer og stopur har skabt en mere fleksibel testsituation, hvor testlederen i højere grad har kunnet fokusere på testpersonen. Det, at testinstruktioner, svarmuligheder og resultatberegning er samlet i systemet, effektiviserer hele testprocessen, mindsker risikoen for fejlvurderinger og øger reliabiliteten. Selv psykologer, der ikke er teknisk rutinerede, har efter blot nogle få testninger med Q-interactive oplevet, at det har gjort testsituationen meget nemmere.  

Q-interactive er, nøjagtig som papirversionen af en test, et instrument til administrering og scoring, og det erstatter ikke eksisterende journalsystemer. Virksomheden/brugeren har de samme forpligtelser til at journalføre og arkivere som ved testning med papirversioner. Regler og retningslinjer for tavshedspligt i forbindelse med test omfatter også vores digitale test. Med hensyn til ophavsret gælder de samme forbud som for kopiering og spredning af papirversionen. Virksomheden/brugeren er ansvarlig for, at testen ikke spredes – både i digitalt format og papirformat. 

Q-interactive er et iPad-baseret system, som giver dig stor fleksibilitet, når du skal administrere og score interaktive test samt skabe egne testbatterier. Q-global er en webbaseret platform, der gør det muligt at administrere, score og udarbejde resultatsammenfatninger for vurderingsskalaer, bl.a. gennem fjernadministrering.

Prismodellen for Q-interactive er baseret på:   

 • Antal årslicenser på kontoen (én pr. bruger)  
 • Antal forhåndskøbte delprøver (sælges i pakker med 50 stk)  

Du kan til enhver tid købe yderligere delprøver eller tilføje flere brugere til en konto. Den endelige pris varierer afhængigt af ovennævnte faktorer. Generelt bliver det en mere jævn årlig omkostning end for papirversionen.  

I din årslicens på Q-interactive indgår:  

 • Adgang til en digital version af WISC-V 
 • Adgang til Øveindstillingen i Q-interactive hvor du gratis kan øve dig i at administrere delprøver    
 • Løbende opdateringer, forbedringer og nye funktioner   
 • Oplæring i Q-interactive: workshops, brugermanualer og webinarer  
 • Ubegrænset adgang til teknisk support   
 • Sikker datalagring på Pearsons servere  

    Kontakt os hvis du vil have en beregning på, hvad Q-interactive ville koste dig.  

  På samme måde som tidligere består de enkelte test af en række nummererede delprøver. I WISC-V indgår delprøverne: 1. Blokmønstre, 2. Ligheder, 3. Talspændvidde osv. Det nye med den digitale testning er, at i stedet for at betale for et helt sæt med alle 15 delprøver, så kan du nu bruge lige så mange delprøver, du har brug for, og så betaler du kun for dem.  

  Delprøver kan forhåndskøbes i pakker med 50 stk. Det er op til dig, hvor mange pakker du vælger at købe på forhånd. Du kan til enhver tid købe flere delprøver. Forhåndskøbte delprøver samles i en for kontoen fælles pulje. Hvis din arbejdsplads forhåndskøber to pakker med 50 delprøver, så har I adgang til 100 delprøver, som kan bruges af alle brugere på kontoen.  

  Forhåndskøbte delprøver er gyldige og kan bruges, så længe licensen er aktiv. Det antal delprøver, der er tilbage ved årets udgang, overføres til næste år ved fornyelse af licensen.

  Ja. Vi tilbyder en 30-dages prøveperiode på Q-interactive, som giver dig mulighed for gratis at udforske alle funktioner og fordele ved Q-interactive. I prøveperioden kan du ubegrænset administrere alle tilgængelige test og generere rapporter gratis.  

  Bestil en 30 dages prøveperiode ››  

  I Q-interactive er der en øveindstilling, hvor du, som allerede har en licens til Q-interactive, til enhver tid kan administrere test gratis. Forskellen mellem administrering i øveindstillingen og en almindelig testadministrering i Q-interactive er, at du i øveindstillingen kun kan se eksempelrapporter – altså ingen reelle resultater af din testning.

  Du kan også bestille en gratis demonstration til din arbejdsplads. Da kommer en af vores produktspecialister ud og gennemgår Q-interactive, og du får mulighed for at teste systemet på stedet. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt ››  

  Det er ikke tilladt at dele konti på nogen af vores digitale platforme. Regler i forbindelse med elektronisk sporbarhed, bl.a. i Patientdataloven og GDPR, kræver, at man skal kunne spore den person, der håndterer persondata. Dette indebærer bl.a., at virksomheden skal kunne se, hvilken psykolog der har haft adgang til hvilke patientdata. Det er også vigtigt at have individuelle konti for at undgå at overtræde regler om tavshedspligt. Derfor skal samtlige brugere have en personlig indlogning og et personligt password ved brug af Q-interactive.  

  Det er ikke nødvendigt med en internetforbindelse, når du administrerer et testbatteri på Q-interactive. Testlederens iPad skal dog være koblet til internettet, inden en testadministrering starter, så den testning, du har forberedt til din testperson i webportalen Central, kan sendes til Q-interactive-appen Assess i din iPad. Det kan du gøre på et hvilket som helst tidspunkt inden testningen, og derefter er du ikke længere nødt til at have adgang til internettet. Data, som indsamles uden opkobling, gemmes lokalt på din iPad, indtil den igen kobles til internettet, og da kan data synkroniseres tilbage til Central. Det gælder også, hvis du har mistet forbindelsen midt i en testning.

  Hvis du bruger en sikker wifi-forbindelse, kan Q-interactive være opkoblet til internettet under hele administreringen, og da sker synkroniseringen mellem Assess og Central automatisk. Synkroniseringen kan også aktiveres manuelt ved at klikke på knappen Synk i Assess 

  De persondata, som håndteres, omfatter kun de oplysninger, du selv har indtastet, da du oprettede testpersonprofilen, samt de testsvar og scorer, som registreres under selve testningen.

  Du kan se din testpersons information ved at logge ind på Central. Under en igangværende testning får du også adgang til informationen direkte i Assess på din iPad. Du kan til enhver tid downloade og gemme, printe eller slette dine testdata fra Q-interactive.  

  Al information om dine testpersoner og al testdata på Q-interactive er automatisk SSL-krypteret (Secure Socket Layer), hvilket er branchestandard for følsomme personlige oplysninger, fx netbank, og indebærer, at ved eventuel ulovlig indtrængen er al data ulæselig.

  Pearson er ISO-27001-certificeret, og data fra Q-interactive behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning for personlige oplysninger, bl.a. GDPR. Data overføres via en sikker forbindelse til en krypteret database i Canada (AWS Amazon). Canada har en omfattende lovgivning med hensyn til lagring af personlige oplysninger og er godkendt for tredjelandsoverførsel af EU-kommissionen. I Q-interactive er der også ekstra indbyggede sikkerhedsforanstaltninger som fx tofaktorgodkendelse, sikkerhedsniveauer for password, udlogning efter en bestemt tids inaktivitet, og at der ikke kræves registrering af reelle navne eller personnumre.  

  Resultaterne gemmes, så længe du som bruger vælger at beholde dem. Når du sletter data fra Q-interactive, slettes de fra alle Pearsons servere og bliver ikke længere sikkerhedskopieret. Derfor er det vigtigt, at du printer eller downloader data, du vil gemme. 

  I Q-interactive er de forskellige testbatteriers registreringsskemaer indbygget. Du kan enten printe resultaterne ud eller vælge at downloade dem til din computer. Da kan du fx gemme registreringsskemaet i et arkivskab eller uploade det til dit almindelige datajournalprogram.  

  Nej. Du som kunde ejer og kontrollerer de data, du registrerer i Q-interactive. Pearson stiller udelukkende en tjeneste til rådighed og lagrer data i henhold til aftalte instruktioner, der ikke omfatter rettigheder til brug af data.  

  Ansatte hos Pearson har ikke adgang til persondata om testpersoner. Hvis det skulle være nødvendigt at få adgang til data, så er der specifikke rutiner for, hvordan dette skal gøres, bl.a. skal brugeren indsende et skriftligt samtykke, som giver autoriserede medarbejdere tilladelse til at dekryptere data.  

  Ved generering af password bruger Pearson et automatiseret og lukket system uden manuel håndtering. Ved oprettelse af en brugerkonto får brugeren en automatiseret mail med et link til at oprette et password. Nulstilling af password gøres af brugeren selv via websiden, hvilket genererer en ny og automatiseret mail med et link til at nulstille passwordet.  

  Tofaktorgodkendelse (2FA) er et supplement til dit brugernavn og password, som yderligere øger beskyttelsen af din konto på Q-interactive. Når du logger ind med tofaktorgodkendelse (2FA), skal du, ud over brugernavn og password, også indtaste en engangskode, som kun du har adgang til via mail, sms eller Google Authenticator.  

  Log ind på Central (www.qiactive.com) og se under fanen Support for at se Brugerguiden med trin for trin-instruktioner til alle dele af din brug af Q-interactive.  

  Det er nemt at koble dine iPads sammen. Aktivér wifi og bluetooth i iPad’ens indstillinger på begge enheder. Bemærk, at du også skal have givet Assess-appen tilladelse til at bruge wifi og bluetooth.

  Wifi-knappen skal være aktiveret under hele testningen for at testlederens og testpersonens iPad skal kunne kommunikere med hinanden. Derimod behøver ingen af de to iPads være opkoblet til et netværk under testningen – det er nok, at wifi-knappen er aktiveret.

  Bemærk: Hvis dine iPads er opkoblet til wifi under testningen, så skal bege være opkoblet til samme netværk.  

  For at bruge Q-interactive skal du have to iPads og en computer med internetforbindelse. På din computer kan du nemt skabe nye testbatterier, eksportere data og administrere brugerkonti i Q-interactive. Du har også adgang til portalen Central via browseren i din iPad.  

  Q-interactive er ikke tilgængelig til administrering på Android-enheder eller stationære computere eller laptops. For at sikre validiteten, fx så stimuli vises i det rigtige format og den rigtige størrelse, foretages der en ydelsestest på alle aktuelle iPad-modeller. For at se, hvilke iPad-modeller og hvilke browsere der understøttes, bør du læse Q-interactives tekniske krav ››     

  Nej, du kan oprette nye testbatterier ved at logge ind på Centralwww.qiactive.com. Det kan du gøre både på en computer og via iPad’ens browser. I øjeblikket er det kun muligt at oprette nye testpersonprofiler via Central og ikke direkte i Assess. For at oprette testpersonprofiler og testbatterier skal din hardware være opkoblet til internettet.  

  For at finde en testpersons profil skal du logge ind på Central via www.qiactive.com og klikke på fanen “Testpersoner”. Der kan du scrolle på listen eller indtaste navnet på den person, du søger, i søgefunktionen. Klik derefter på navnet for at se profilen. 

  Hvis du klikker på fanen “Test”, ser du de testbatterier, du er ved at forberede, dem, der er klar til at blive synkroniseret med iPad og dem, der er administreret og klar til at blive rapporteret eller eksporteret. Du kan også tilgå dine arkiverede test via ”Arkiverede test” i menuen til venstre.  

  Du kan også se din testpersons svar og scorer direkte i din iPad. Det gør du, når du er inde i appen Assess, ved at klikke på ikonet for sidemenuen til venstre på skærmen.  

    

  Nej, ingen lydfiler kan gemmes. Disse slettes helt, når du sletter din testning fra Assess, og da er de ikke længere tilgængelige for aflytning. Derfor er det vigtigt, at du lytter til alle filer og noterer den information, du har brug for, inden du sletter testningen fra din iPad. Ved synkronisering fra din iPad til Central overføres al information på nær lydfilerne.

  Du kan til enhver tid arkivere patient- og testdata. Hvis din konto har administratorrettigheder kan du også slette patient- og testdata. Når data slettes fra Q-interactive, slettes de fra alle Pearsons servere. Hvis du ikke har administratorrettigheder, så kontakt administratoren på din arbejdsplads for at få hjælp til at slette testpersoner og testdata.  

  Hvis din konto har administratorrettigheder, tilføjer du selv andre brugere – både med og uden administratorrettigheder. Hvordan du gør, kan du se i vores guides, som findes på Q-interactive, inde på Central under fanen ”Support”. Hvis du ikke har administratorrettigheder, så kontakt administratoren på din arbejdsplads.

  Hvis du vil vide mere om, hvordan du som administrator administrerer jeres konto på Q-interactive, kan du læse vores brugervejledning her.

  Ofte stillede spørgsmål om Q-global

  Q-global er en sikker webbaseret platform, der gør det muligt at administrere, score og udarbejde resultatsammenfatninger. Administrering af spørgeskemaer kan ske på tre forskellige måder:  

  Manuel registrering: Du administrerer en test eller et spørgeskema i papir- og blyantversion og indtaster derefter råscoren i Q-global for at generere en resultatrapport. Da fungerer Q-global altså som et scoringsprogram.  

  Skærmadministrering: Testpersonen gennemfører testen eller besvarer et spørgeskema direkte på skærmen ved en konsultation hos dig, og derefter kan en resultatrapport genereres i Q-global.  

  Fjernadministrering: Testpersonen får tilsendt en mail med en invitation til at besvare et spørgeskema derhjemme eller et andet sted. Når det er gjort, kan du logge ind og generere en resultatrapport i Q-global.

  Q-global er en sikker webbaseret platform, der gør det muligt at administrere, score og udarbejde resultatsammenfatninger. Administrering af spørgeskemaer kan ske på tre forskellige måder: skærmadministrering, fjernadministrering og manuel indtastning. Eksempler på test og spørgeskemaer, der er tilgængelige på Q-global, er BASC-3 og BESS, Vineland-3, Brown EF/A, Raven’s 2, Sensory Profile 2, BDI-2, BAI, PEDI-CAT, WPPSI-IV (kun scoring) og WISC-V (kun scoring). Der kræves ingen installation af software.  

  Q-interactive giver dig mulighed for at administrere WISC-V via en iPad i en app, som erstatter papirversionens manual, stimulusbog, registreringsskema og svarhæfte. Du registrerer testpersonens svar direkte i iPad’en, hvor du har adgang til testanvisninger og instruktioner. Q-interactive har en indbygget tidtagning, har mulighed for lydoptagelse og holder styr på startpunkter, bakregler og stopkriterier. Beregning af skalascorer sker automatisk efter hver delprøve, og efter gennemført testning får du direkte adgang til alle standardscorer samt en resultatrapport.  

  Din Q-global-konto er gratis – der opkræves ingen faste licensafgifter for at bruge selve platformen. Du vælger, hvordan du vil bruge Q-global og betaler kun for det, du bruger: enten forbrugsrapporter, som kan købes i “pakker” med fx 25 stk, eller en årslicens for at bruge et scoringsprogram ubegrænset i et år. Du vælger selv, hvordan du vil bruge Q-global.  

  Alle digitale spørgeskemaer og scoringsprogrammer på Q-global kan købes via vores hjemmeside. Hvis du ikke har en konto i webshoppen, så kan du oprette en konto her. Vi tilbyder også tre testrapporter, som giver dig mulighed for gratis at udforske alle funktioner og fordele ved Q-global. Vil du teste systemet? Eller har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt os, så hjælper vi dig.

  Bestilling af rapporter på Q-global kan gøres på samme måde som ved bestilling af trykt forbrugsmateriale som registreringsskemaer og svarhæfter. Rapporterne på Q-global sælges som papirmaterialet i "pakker" med fx 25 stk, så organisationer kan tilpasse bestillingen efter deres normale forbrug. Så købsprocessen adskiller sig ikke på nær det faktum, at rapporterne på Q-global er digitale artikler og leveres via en digital konto i stedet for at blive sendt til dig rent fysisk. Med hensyn til scoringsprogrammerne, så køber du en årslicens til ubegrænset scoring på Q-global.

  Regler i forbindelse med elektronisk sporbarhed, bl.a. i Patientdataloven og GDPR, kræver, at man skal kunne spore den person, der håndterer persondata. Dette indebærer bl.a., at virksomheden skal kunne se, hvem der har haft adgang til hvilke patientdata.  

  På Q-global tilføjer du som administrator flere testledere til din konto. Alle testledere har individuelle indlogninger, men kan dele den "pulje" af digitale administreringer, I har valgt at bestille til virksomhedens konto.

  De persondata, som håndteres, omfatter kun de oplysninger, du selv har indtastet, da du oprettede testpersonprofilen, samt de testsvar og scorer, som registreres under selve administreringen.  

  Al information om dine testpersoner og al testdata på Q-global er automatisk SSL-krypteret (Secure Socket Layer), hvilket er branchestandard for følsomme personoplysninger, fx netbank, og indebærer, at ved eventuel ulovlig indtrængen er al data ulæselig. Når du vælger at slette data fra Q-global, slettes de fra alle Pearsons servere og bliver ikke længere sikkerhedskopieret.  

  Pearson er ISO-27001-certificeret, og data fra Q-global behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning for personoplysninger, bl.a. GDPR. Data overføres via en sikker forbindelse til en krypteret database i Canada (AWS Amazon). Canada har en omfattende lovgivning med hensyn til lagring af personoplysninger og er godkendt for tredjelandsoverførsel af EU-kommissionen.  

  I Q-global er der også ekstra indbyggede sikkerhedsforanstaltninger som fx tofaktorgodkendelse, sikkerhedsniveauer for password, udlogning efter en bestemt tids inaktivitet, og at der ikke kræves registrering af reelle navne eller personnumre.

  For at bruge Q-global kræves det, at du har adgang til en computer eller tablet med browser og internetopkobling. Der kræves ingen installation af software. Sørg for, at du har bestilt og aktiveret en konto på Q-global med en tilstrækkelig stor testbeholdning. Følgende browsere og operativsystemer understøttes:  

  Browsere:  

  – Safari 9 eller senere  

  – Edge  

  – Chrome 38 eller senere  

  – Firefox 27 eller senere  

  Operativsystemer:  

  – Windows 7  

  – Windows 8  

  – Windows 10  

  – Mac OS 10.9 eller senere  

  Bemærk, at vi anbefaler, at man midlertidigt inaktiverer pop up-blokering for at opnå fuld funktionalitet i Q-global og dens rapportgenerering.

  Sørg for, at pop-up-blokeringen ikke er aktiveret. Sørg også for, at du har en tilstrækkelig stor beholdning af test eller spørgeskemaer til den aktuelle rapport.    

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  top