ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Om Pearson

Pearson Clinical er markedsførende i Skandinavien med psykologiske test og metoder der anvendes indenfor sundhedsvæsenet, skolen og i erhvervssammenhænge. Vores kunder er blandt andet psykologer, logopæder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærere og andre professionelle faggrupper.

Vi udarbejder og publicerer danske, svenske og norske versioner af flere af de internationalt mest kendte og anvendte test fx Wechslerskalaerne til vurdering af kognitive funktioner hos børn og voksne, Becks vurderingsskalaer inden for psykiatriske problemstillinger, neuropsykologiske test, test til vurdering af ADHD-symptomer samt erhvervspsykologiske test.

Pearson Clinical åbnede nyt kontor i København i november 2008 og overtog i den forbindelse ansvaret for salg og udvikling af egne test i Danmark. Det er vores ambition at forsyne danske psykologer og lignende faggrupper med testværktøjer af høj kvalitet, inden for forskellige anvendelsesområder.

Pearson Clinical and Information Group har en lang tradition for at udvikle og sælge test til kliniske psykologer verden over. Hos os finder man produkter fra Psychological Corporation/Harcourt Assessment og fra Pearson, tidligere NCS og AGS.


Vores ambition

Vores ambition hos Pearson Clinical er at tilbyde innovative og grundigt afprøvede psykologiske test og metoder, som er sprogligt og kulturelt tilpasset, til professionelle testbrugere i hele verden. Siden vi etablerede vores virksomhed i Skandinavien i 2006, har vores målsætning derfor været at tilbyde vores kunder klinisk relevante test og metoder med gode psykometriske egenskaber.

Både vores kundeservice i Stockholm, med dansktalende personale, samt vores projektledere i København står klar til at modtage jeres henvendelser.

Om koncernen

Pearson Clinical i Skandinavien (tidligere Harcourt Assessment) har siden slutningen af januar 2008 været en del af Pearson, en britisk informations-, uddannelses- og mediekoncern. Pearson består af fem divisioner: Assessment & Qualification, Virtual Learning, English Language Learning, Workforce Skills og Higher Education. Pearson Clinical er en del af Assessment & Qualification, en division med over 700 ansatte på verdensplan. Vi opererer i hele verden og har i p.t. kontorer i Sverige, Danmark, Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrig, Spanien, USA, Canada, Brasilien, Indien og Australien.

Historie

James McKeen Cattell, en af den moderne psykologis frontfigurer og USA's første professor i psykologi, grundlagde i 1921 The Psychological Corporation. Sammen med to af sine tidligere studerende fra Columbia University, Robert Woodworth og Edward Lee Thorndike, markedsførte og distribuerede Cattell test til psykologer over hele USA. Allerede i 1939 publicerede The Psychological Corporation den første Wechslerskala, Wechsler-Bellevue Scale of Intelligence.

I 1960 fusionerede to voksende forlag inden for uddannelsesområdet, Harcourt Brace & Company og World Book Company. World Book Company havde på det tidspunkt en række videns- og intelligenstest i sin portefølje. Den nye virksomhed, der senere fik navnet Harcourt Brace Jovanovich, overtog i 1970 The Psychological Corporation. I de efterfølgende år gennemførte man yderligere overtagelser både i og uden for USA, og disse udgjorde grundlaget for virksomheden, som den ser ud i dag. The Psychological Corporation var ejet af Reed Elsevier, plc., 2001-2008.

I 2003 skiftede The Psychological Corporation navn til Harcourt Assessment, Inc. Man har dog beholdt navnet The Psychological Corporation som varemærke på virksomhedens kliniske produkter.

Som følge af ejerskiftet i 2008 (Pearsons overtagelse af Harcourt Assessment) er endnu en historisk linje blevet føjet til ovennævnte beskrivelse. Pearson har sine rødder så langt tilbage som begyndelsen af 1700-tallet, men har beskæftiget sig med psykologiske test siden 1990'erne. I kraft af overtagelsen af de amerikanske forlag NCS og AGS i henholdsvis 2000 og 2005 styrkede Pearson sin position på området og har med overtagelsen af Harcourt Assessment konsolideret sin position yderligere.

Du kan læse mere om Pearsons historie på www.pearson.com og www.pearsonassessments.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

top