Hvad er Q-interactive?

Q-interactive er en digital testplatform, som samler vejledninger, registreringsskemaer, stimulusbøger, lydoptagelser, stopur og scoringsprogram på ét sted. Q-interactive har eksisteret i USA, England og Australien siden 2012. Nu lanceres det endelig i Danmark.

Den digitale testning på vores iPad- og webbaserede platform Q-interactive er udviklet med udgangspunkt i de traditionelle papirversioner af vores test. Der har været et kontinuerligt forskningsarbejde forud for lanceringen af Q-interactive, for at vi skal kunne garantere ækvivalensen og normeringen. Det indebærer, at digital testning med Q-interactive kan anvendes i nøjagtig samme situationer som papirversionerne af vores test. Læs mere om ækvivalensstudierne ››

Hvad er fordelene ved Q-interactive?

Øget præcision i testadministreringen øger reliabiliteten og sikrer at testen administreres på en korrekt og standardiseret måde

 • Indbyggede testanvisninger - Opgaver, svareksempler samt bakregler og stopkriterier er tilgængelige direkte i appen.
 • Resultater i realtid - Scoring og resultatsammenfatning på skalascore- og indeksniveau sker automatisk i appen under hele testningen.
 • Lydoptagelser - Verbale svar og kommentarer kan optages og anvendes som reference ved vurderingen.

Effektive og tidsbesparende løsninger giver dig overskud til flere observationer og kvalitative vurderinger

 • Vejledninger, registreringsskemaer, stimulusbøger, stopur og lydoptagelser samlet på ét sted giver dig mere overskud til at fokusere på din testperson.
 • Direkte feedback af alle nødvendige informationer i hver delprøve reducerer risikoen for fejlberegninger og fejlvurderinger.
 • Tilpas testningen efter testpersonens behov ved at lægge til og fjerne delprøver under administreringen af en test.

Bærbart og fleksibelt system både før, under og efter testsessionen

 • Få adgang til dine testninger og testpersoners profiler hvor som helst fra en browser.
 • Administrér testen på din iPad hvor som helst, uden internetforbindelse.
 • Print eller download testpersonens svar, dine noter samt testresultatet direkte fra Central.

Hvordan fungerer Q-interactive?

Når du anvender Q-interactive, sker administreringen af testen ved hjælp af to iPads, som kommunikerer med hinanden via Bluetooth. Testlederen anvender sin iPad til at præsentere visuelle stimuli, notere og registrere svar, og testpersonen anvender sin iPad til at se og svare på stimuli.

Q-interactive består både af webbaserede Central og iPad-applikationen Assess.
Central er en sikker og brugervenlig webbaseret platform, som du får adgang til via din browser (på computer eller iPad). Betragt Central som din base hvor du begynder og afslutter dine testninger. I Central kan du:

 • Oprette og håndtere testpersoner
 • Skræddersy, arkivere og slette testninger
 • Få en oversigt over igangværende og afsluttede testninger
 • Se noter, scorer på opgaveniveau og resultater samt printe rapporter
Q-interactive Central

Assess er en applikation på din iPad, hvor du enkelt og intuitivt administrerer dine test. I Assess kan du:

 • Se opgaver og testanvisninger
 • Optage og notere svar
 • Se scorer og resultater i realtid
 • Synkronisere alle data til Central
Q-interactive Assess

Q-interactive i 3 trin

Trin 1 - Central

Log ind på www.qiactive.com for at tilføje og oprette testpersoner og forberede dine testninger. Når du er klar, klikker du på “Send til iPad” for at sende testningen til Assess.

Trin 2 - Assess

Start iPad-applikationen Assess på din iPad. Internetforbindelse er nødvendig, for at Assess skal kunne indlæse korrekt information. Når det er gjort, kan du administrere din test, hvor som helst, uden internetforbindelse. Du kan når som helst under en igangværende testning tilpasse testningen samt se testresultater, direkte på din iPad. Når du er færdig med din testning, skal du forbinde din iPad til internettet og trykke på “Synk” for at overføre din testning til Central.

Trin 3 - Central

Log ind igen på Central www.qiactive.com for at se en sammenfatning af dine testpersoners profiler, testresultater, alle dine noter fra testsessionen, samt for at generere, printe eller downloade resultatsammenfatninger.