ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Rettelse til CCC-2 Vejledning

I det første oplag af CCC-2 vejledningen er der desværre fundet en fejl på side 52.

Fejlen består i, at der under Trin 10 står, at Indeks for Social Interaktion beregnes ved at trække den første sum (E + H + I + J) fra den sidste sum (A + B + C + D). Den korrekte procedure, som også ses i formlen er, at trække den sidste sum (A + B + C + D) fra den første sum (E + H + I + J). Teksten på side 52 under Trin 10 skal således være:

"Indeks for Social Interaktion (ISI) beregnes ved først at summere skalascoren på skalaerne E, H, I og J. Summér derefter skalascoren for skalaerne A, B, C og D. Træk den sidste sum fra den første [(E + H + I + J) - (A + B + C + D)]. Anfør summen ved kolonnen Indeks for Social Interaktion (ISI). Bemærk, at ISI-værdien kan være negativ. I dette eksempel er ISI-scoren 13, hvilket bekræfter specifikke sproglige vanskeligheder."

Pearson Assessment beklager meget, at denne fejl er kommet med i vores første oplag af vejledningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

top