Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.
offset_610323_LowRe

Ujævne profiler?

Hej! 

 

Hvordan bør jeg som psykolog tænke, når resultatet af en WISC-testning er ujævnt fordelt over indekset? Indebærer det, at resultatet ikke er pålideligt? 

 

Svar:Af WISC-IV fremgik det, at en forskel på mere end 23 indekspoint (mere end 1.5 SD) mellem den højeste og den laveste indeksscore indebar, at resultatet på hele skalaen (HIK) skulle betragtes som et ikke-relevant mål på barnets kognitive evne. Som følge af udviklingen af WISC-V er denne retningslinje for tolkning fjernet. Nu betragtes det som normalt, at der forekommer forskelle mellem evner (som de enkelte indeks har til hensigt at måle) – det er nærmere usædvanligt, at testen resulterer i en jævn profil. Det er ganske enkelt ikke usædvanligt at være stærkere inden for ét område end inden for et andet. Forskelle mellem de højeste og de laveste indeksscorer for de fem primære indeks i den amerikanske normgruppe er, set ud fra det tidligere ræsonnement i WISC-IV, store. Uanset aldersgruppe, forældres uddannelsesniveau og IK-niveau, så lå middelværdien for indeksforskelle på ca. 25 indekspoint. Selv i de kliniske normgrupper kan der ses forholdsvis store forskelle i indeksscorer. I WISC-V er der derfor ingen retningslinjer, der angiver, at ujævne profiler ikke skal tolkes.I stedet opfordres psykologen til at overveje eventuelle store forskelle mellem indeks og overveje, hvordan forskellene kommer til udtryk i barnets hverdag. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.