Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.
offset_610319

WISC-V i stedet for WAIS-IV

Hej!  

Ville det være muligt at bruge WISC-V til testning af en 17 år gammel person i stedet for WAIS-IV, hvis man mistænker, at resultaterne kan blive temmelig lave, og man derfor gerne vil begynde med opgaver på et noget lavere niveau end ved alderen 16 år?

 

Svar: 

Både Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) og Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (WAIS-IV) er psykologiske måleinstrumenter, som bruges til at vurdere en persons kognitive evner. En af de vigtigste forskelle mellem testene er målgrupperne, som de er udviklet til. WISC-V er udarbejdet til at vurdere kognitive færdigheder hos børn og unge i aldrene 6 til 16 år. Målgruppen for WAIS-IV er unge og voksne mellem 16 og 90 år. Aldersintervallet 6-16 år for WISC-V og 16-90 år for WAIS-IV afspejler også aldersintervallet for det normeringsudvalgt, der blev brugt til de enkelte test. 

Både WISC-V og WAIS-IV indeholder standardscorer – skalascorer og indeksscorer – som repræsenterer en persons kognitive funktion i forhold til vedkommendes jævnaldrende. Standardscoren beregnes ved at sammenfatte og konvertere testresultater til standardscorer for en given aldersgruppe. For at kunne foretage en pålidelig vurdering af en 17:6-årig person, bør man derfor vælge den test, der omfatter normdata i den aldersgruppe, som testpersonen tilhører, og som dermed muliggør sammenligninger med jævnaldrende. WISC-V indeholder normer for flere aldersgrupper, men ikke for personer, der er ældre end 16 år. Uden et sådant sammenligningsgrundlag er det svært at tolke en 17-årings resultat på en pålidelig måde, selvom man mistænker, at vedkommendes funktionsniveau er lavere end det hos dennes jævnaldrende. Hvis du overvejer at bruge WISC-V eller WAIS-IV til en 17-åring, så er det kun WAIS-IV, som indeholder normer for denne aldersgruppe. 

Det er vigtigt at pointere, at både WISC-V og WAIS-IV måler en persons kognitive evner under visse fastlagte rammer. Hvis et testresultat skal kunne tolkes ud fra aldersnormerne, er det derfor vigtigt at følge de standardiserede retningslinjer for administrering og scoring, da disse ligger til grund for standardiseringsarbejdet. Fx afgør barnets alder i WISC-V, hvor i en delprøve administreringen skal starte. Hvis denne test bruges til en person, der er 17 år, bryder man de standardiserede retningslinjer, eftersom der ikke findes nogen standardiserede sammenligningsscorer for personer, der er ældre end 16 år. Det kan igen resultere i upålidelige og ugyldige resultater. 

Som nævnt ovenfor er overlappet mellem de to test 16 år. Det er derfor muligt at erstatte WAIS-IV med WISC-V, så længe personen, der udredes, er 16 år. Faktum er, at det anbefales, at man bruger WISC-V i stedet for WAIS-IV, hvis en 16-åring antages at have en kognitiv evne, der ligger under gennemsnittet. Det kan også være en fordel at administrere WISC-V til personer i denne aldersgruppe, hvis personen, der udredes, har begrænsede færdigheder i dansk eller sproglige vanskeligheder.

Book en produktpræsentation

Har du spørgsmål til vores produkter? Eller vil du booke en produktpræsentation? Kontakt vores produktspecialister!