Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.
GettyImages-1049273308

Forskellige antal test i HIK

Hej!  

Hvordan kan det være, at HIK bygger på resultatet fra 10 delprøver i WISC-IV, men kun på resultatet fra 7 delprøver i WISC-V?

Svar: 

Forskere har under en længere tid argumenteret for, at de data, man får fra WISC, bedre kan beskrives ved hjælp af fem faktorer i stedet for fire. Dette har man taget hensyn til i WISC-V, som til forskel fra WISC-IV omfatter fem i stedet for fire primære indeks: Verbalt Indeks, Visuospatialt Indeks, Fluid Indeks, Arbejdshukommelsesindeks og Forarbejdningshastighedsindeks. Den nye faktorstrukur har derefter resulteret i, at man har været nødt til at tilpasse udformningen af HIK i WISC-V.   

Intelligenskvotient hele skalaen (HIK) er et mål, som man får, når man administrerer en WISC-test for at måle en persons generelle intelligens og intellektuelle funktion. Udformningen af HIK bygger på forskellige typer af informationskilder, så som nye forskningsresultater, ekspertudtalelser, statistiske analyser og brugerundersøgelser. 

For at finde frem til HIK er det kun nødvendigt med syv delprøver i WISC-V, mens der kræves ti delprøver i WISC-IV. Der findes flere faktorer, som har bidraget til, at HIK kun er baseret på syv delprøver i WISC-V, men det er især et resultat af ny forskning inden for området og et ønske om at forkorte administreringstiden for at kunne finde frem til HIK.   

Opdatering af psykologiske test, så som WISC, omfatter ofte en dybdegående analyse af ny forskning inden for det aktuelle område. Det skyldes, at nye teorier og forskningsresultater om fx definitioner og kognitive færdigheder påvirker, hvordan testen udformes. Man har fx opdaget, at delprøven Regning ikke kun måler ”fluid” intelligens, som man tidligere har troet. I WISC-V har man taget hensyn til denne nye viden og ladet delprøven Regning lade ikke kun på fluid-faktoren, men også på arbejdshukommelsesfaktoren og den verbale faktor.  

Ny viden og forskningsresultater skabte også en ambition om at, i forbindelse med udviklingen af WISC-V, forbedre testens evne til at måle og beskrive en persons kognitive evner. Derfor blev der konstrueret tre nye delprøver – Figurvægte, Visuelle puslespil og Billedhukommelse – med en ambition om, at de skulle styrke hver sin faktor i den nye femfaktormodel.    

Samtidig var der et ønske om at forkorte administreringstiden for at kunne beregne HIK. Dette blev bl.a. muligt takket være strengere regler for at afbryde og ved at inkludere færre delprøver i HIK. Beslutningerne om, hvilke delprøver der skulle bidrage til HIK, var velfunderede og hvilede på et videnskabeligt grundlag.  

Kort sagt har disse opdateringer medført, at HIK i WISC-V i højere grad repræsenterer den nuværende viden inden for kognitions- og intelligensforskning og er hurtigere at administrere. Derudover viser de statistiske analyser, at den interne reliabilitetskoefficient for HIK i WISC-V er meget god (.95) og i god overensstemmelse med HIK i WISC-IV (.97). Omfanget af korrelationerne mellem WISC-V og WISC-IV viser også, at de to instrumenter måler nogenlunde samme begreber. WISC-V udviser med andre ord gode psykometriske egenskaber på samme måde som WISC-IV.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.