Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.
offset_351468

Forældrevurderingen i Vineland-3

Hej!  


Hvad er nyt med administreringen af forældreskemaet i Vineland-3?

 

Svar: 

I Vineland-II indeholder forældreskemaet og forældreinterviewskemaet de samme itemformuleringer og normer. Administreringsproceduren er dog ikke den samme for vurderingen og interviewet. Forældreskemaet besvares direkte af respondenten, mens interviewskemaet bruges til at gennemføre et semistruktureret interview. I Vineland-3 har man taget hensyn til, at administreringsmetoden kan påvirke resultatet af en test. Den oprindelige amerikanske version af Vineland-3 omfatter derfor separate normdata for forældreskemaet og forældreinterviewet. Eftersom indsamling af separate normdata for forældreskemaet og forældreinterviewet indebærer et omfattende arbejde, så besluttede man sig i Skandinavien for kun at udvikle og indsamle normdata for forældreskemaet. Den skandinaviske version af Vineland-3 indeholder derfor kun et forældreskema med normer for aldersintervallet 3-26 år. 

Administreringen af forældreskemaet i Vineland-3 indebærer, nøjagtig som i Vineland-II, at information om adaptiv adfærd indsamles via tredjepartsrapportering. Det indebærer, at personen, der udredes, ikke deltager i vurderingen af sine egne adaptive evner. Derfor er det meget vigtigt, at den respondent, der udvælges til at besvare skemaet, er fortrolig med barnets typiske adfærd og funktion i dagligdagen. Respondenten er derfor ofte en forælder eller en omsorgsperson.

Den information, som indsamles via forældreskemaet, kan – også i Vineland-3 – suppleres med information fra lærerskemaet for at give et endnu mere nuanceret og detaljeret billede af barnets adaptive færdigheder. Det giver testlederen mulighed for at sammenligne, hvordan forskellige respondentgrupper oplever barnets adaptive funktion. Når forældre- og lærerskemaet scores på Q-global, kan man vælge at generere en automatisk multiperspektivrapport, som omfatter sammenligninger mellem vurderingsskemaerne på domæne-, underdomæne- og udsagnsniveau. 

En anden forandring i Vineland-3 er brugen af symboler i forældreskemaet. I Vineland-II indeholdt både forældreskemaet og interviewskemaet symboler, som markerede, hvilke udsagn der tilhører den samme indholdskategori. Disse symboler er fjernet i Vineland-3, eftersom det primære formål med disse var at forenkle administreringen af interviewet. Udsagnene er naturligvis stadig inddelt i forskellige indholdskategorier i Vineland-3, men de er ikke forbundet visuelt, fx med en stjerne eller en cirkel.  

Med Vineland-3 er der mulighed for at administrere og score forældrevurderingen digitalt på Pearsons platform Q-global. Digital administrering har en række fordele, fx automatisk tilpasning af rækkefølgen af udsagn samt automatiske gulv- og loftregler. Der findes to tilgængelige metoder for administrering af Vineland-3 via Q-global. Fjernadministrering indebærer, at respondenten besvarer forældrevurderingen ved at klikke på et link, som sendes til respondenten via e-mail. Da har respondenten ikke direkte kontakt med testlederen, når skemaet udfyldes. Skærmadministrering indebærer, at forældrevurderingen udfyldes direkte på computerskærmen hos testlederen.

 

Book en produktpræsentation

Har du spørgsmål til vores produkter? Eller vil du booke en produktpræsentation? Kontakt vores produktspecialister!