WAIS-IV NI - Udgået

Pearson Assessment, 2013
WAIS-IV som neuropsykologisk instrument
X

Specifikationer

Administrering Individuel
Tidsforbrug Fleksibel; afhænger af antal delprøver som administreres
Sprogversion Dansk version, 2013
Kompetencekrav Psykolog
Aldersinterval 20–75 år
Testtype Uddybende vurdering af kognitive funktioner

WAIS-IV NI er et procesorienteret testbatteri, som muliggør en mere dybtgående analyse af en testpersons kognitive evner. Ved at anvende WAIS-IV NI kan man både få yderligere kvantitativ og kvalitativ information om de faktorer som kan have påvirket en testpersons resultater på en delprøve eller et indeks i WAIS-IV. Testinstrumentet kan tilpasses hver enkelt testperson afhængigt af problemstillingen og de aktuelle arbejdshypoteser.

WAIS-IV NI er ikke en selvstændig test men administreres som et supplement til WAIS-IV, og det er derfor nødvendigt at have et testresultat fra WAIS-IV som grundlag. WAIS-IV NI kan således ikke erstatte WAIS-IV men er en overbygning som kan hjælpe med at uddybe og supplere forståelsen af det opnåede WAIS-IV testresultat.

Ikke alle delprøver fra WAIS-IV NI indgik i normeringen. Derfor konverteres råscorerne i WAIS-IV NI til forskellige typer af skalascorer: normerede skalascorer og estimerede skalascorer. Det er også muligt at beregne flere nye processcorer som tolkes kvalitativt. Samtlige delprøver er modificeret så man kan gennemføre en mere omfattende analyse af testpersonens præstation. For en mere detaljeret beskrivelse af strukturen i WAIS-IV NI i forhold til WAIS-IV, samt information om det skandinaviske standardiseringsarbejde, kan vejledningens forord, kapitel 1 og kapitel 2 downloades som PDF.

Download forord, kapitel 1 og kapitel 2 som PDF ››

Dansk tilpasning

Den danske version af WAIS-IV NI har skandinaviske normer. Normindsamlingen blandt 386 personer i alderen 20:0–74:11 blev gennemført i 2012.

Log ind for at handle i webshoppen.

Alle priser er ekskl. Moms.

Digital

Resultater på WAIS-IV NI kan kun beregnes og sammenfattes ved brug af det tilhørende scoringsprogram. Dette kan downloades og installeres ved brug af nedenstående link. Bemærk at du skal have et fungerende WAIS-IV scoringsprogram installeret i forvejen for også at installere scoringsprogrammet til NI versionen. Kontakt kundeservice hvis du behøver hjælp til installationen.

Systemkrav: Windows XP eller nyere version af Windows. Scoringsprogram til WAIS-IV skal allerede være installeret.

Download scoringsprogrammet til WAIS-IV NI ››

Download brugervejledningen til WAIS-IV NI scoringsprogrammet ››