ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Kompetencekrav

Alle test, der sælges af Pearson Clinical, er diagnostiske hjælpemidler. Størstedelen er beregnet til brug i situationer, hvor resultatet kan få stor betydning for de enkelte testpersoner. For at sikre at testen anvendes i den rette sammenhæng og af brugere med relevant kendskab til såvel det aktuelle emneområde som de etiske aspekter, stilles der krav til brugerens kompetence i forbindelse med salg af testene. Alle test er omfattet af kompetencekrav, som angiver hvilken kompetence, der gælder for den pågældende test.

Samtlige test er omfattet af et eller flere kompetencekrav.

Følgende kompetencekrav anvendes

Psykologer - Testen er kun tilgængelig for psykologer.

Andre autoriserede faggrupper - Testen er tilgængelig for cand.pæd. i pædagogisk psykologi, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder eller talepædagoger. Relevant faggruppe er nærmere beskrevet under den enkelte test.

Specifik kompetencegivende uddannelse - Testen er tilgængelig for personer med specifik kompetencegivende uddannelse, som skal angives ved bestilling eller ved registrering i vores E-handel. Specificeres i givet tilfælde.

Øvrige uddannelser - Testen er tilgængelig for personer med øvrige uddannelser.

Vores materialer er ikke tilgængelige via tredje part, som fx boghandlere eller andre organisationer/institutioner. Vi anbefaler, at alle brugere læser de Etiske principper for nordiske psykologer, der også findes på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.

For brugere, der ikke opfylder de krav, som Pearson Clinical stiller for salg, er der mulighed for at ansøge om individuel registrering som købsansvarlig til en eller flere test. For yderligere information kontakt os. 
Hent ansøgningsblanket her ››

Bestillinger kan afgives via vores e-handel. Ved bestilling skal navn på den ansvarlige testbruger og kompetence altid angives. Dette gælder også, når bestillinger afgives centralt fra fx forvaltninger og offentlige institutioner.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

top