Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

WAB - Udgået

Andrew Kertesz
Western Aphasia Battery
X

Specifikationer

Administrering Individuel
Tidsforbrug Ca. 30 minutter (screening) eller 60 minutter (administrering)
Sprogversion Dansk version, 2001
Kompetencekrav Audiologopæd, Læge, Psykolog, Talepædagog, Logopæd
Aldersinterval Voksne
Testtype Test til vurdering af afasi hos unge og voksne

WAB anvendes til screening for afasi og som mere omfattende testbatteri til neuropsykologisk vurdering af patienters sprog efter især fokale hjerneskader. Testens opgørelse af evt. afasi, dennes sværhedsgrad, samt type af afasi-syndrom anvendes som international referenceramme i forskningslitteraturen.

WAB består af tre dele. Første del omfatter en hurtig screening på under 30 minutter, som evt. kan foretages på sengekanten. Denne del er tilstrækkelig til at angive afasiens type (afasi-syndrom) og sværhedsgrad. Anden og tredje del kan inddrages ved en mere omfattende vurdering af patienten. Tidsforbruget ved administrering af alle tre dele anslås til ca. 60 minutter, men dette kan variere afhængigt af sværheden af patientens afasi.

De 17 opgaveområder opgøres på syv skalaer. Af disse kan udledes en afasikvotient og en kortikalkvotient. Testen anvender Boston-skolens udbredte opdeling i afasi-syndromer.

WABs evne til skelnen mellem afatiske patienter og andre og dens evne til vurdering af sværhedsgrader af afasi er afprøvet på danske forsøgspersoner.

Dansk oversættelse og bearbejdning ved Palle Møller Pedersen og Kirsten Vinter.

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Alle priser er ekskl. Moms.