ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Vigtig information om Q-interactive

Til dig der anvender WISC-V på Q-interactive

Vi er blevet opmærksomme på et problem angående Kodning i WISC-V, når delprøven administreres på Q-interactive. En beskrivelse af problemet samt resultatet af den undersøgelse, der er blevet gennemført, præsenteres nedenfor. Endvidere præsenteres konsekvenserne for beregning af scorer og resultatopgørelse samt anbefalinger for fortsat brug.

Baggrund

De justerede skandinaviske normer, som anvendes i den digitale version af Kodning, er baserede på resultater fra amerikanske ækvivalensstudier. Disse studier har undersøgt ækvivalensen mellem resultater på Kodning i papir og blyant-format og digitalt format. Resultatet af studierne har ført til en skalaækvivalering (en konverteringsproces, som skal bidrage til, at børns præstation i den digitale version kan ligestilles med samme børns præstation i papir og blyant-versionen). Denne ækvivalering bliver også brugt for WISC-V udenfor USA. Skandinaviske kunder har imidlertid opdaget, at administreringen af Kodning på Q-interactive kan resultere i forhøjede skalascorer på delprøven.  

Gennemført undersøgelse

Med det formål at finde empirisk grundlag for dette, er der blevet gennemført en omfattende undersøgelse af normalpopulationsdata og kliniske data fra WISC-V. Grundlaget for denne undersøgelse kommer fra ti lande og består af data, der er blevet indsamlet både med den digitale version og med papir og blyant-versionen af Kodning i WISC-V. Skandinaviske data er blevet analyseret på baggrund af dette datagrundlag, og følgende undersøgelser er gennemført:

  • Middelværdi af skalascorer på samtlige delprøver, inklusive Kodning, i både digital- og papir og blyant-version.

  • Frekvensfordelinger af skalascorer på Kodning i både digital- og papir og blyant-version

  • Frekvensfordelinger af diskrepanser mellem skalascorer på Kodning og de resterende ni primære delprøver i både digitalt format og i papir og blyant-format.

  • Middelværdi af standardscorer for HIK og FHI i både digitalt format og i papir og blyant-format.


Resultat

Analyserne viser, at den skalaækvivalering, som bruges i USA og i andre lande, fører til forhøjede skalascorer på den digitale version af Kodning i Skandinavien. Dette indebærer, at Skandinaviske børn kan få et resultat, som på den digitale version, er forhøjet med i gennemsnit 2.2 skalascorer (klinisk udvalg) og 3.4 skalascorer (ikke-klinisk udvalg), hvilket svarer til .73 og 1.13 standardafvigelser (SD). Resultatet på Kodning bidrager til Forarbejdningshastigheds Indeks (FHI) og IK Hele skalaen (HIK). Dette kan betyde, at indeksscoren på FHI kan blive forhøjet med 5–9 standardscorer (svarende til 0.3–0.6 SD) og resultatet på HIK kan blive forhøjet med 2–3 standardscorer (svarende til 0.1–0.2 SD).

På baggrund af dette har man også undersøgt resultaterne på den digitale version af delprøven Figursøgning. Denne undersøgelse viser, at Figursøgning - i modsætning til Kodning - genererer skalascorer, der stemmer overens med øvrige delprøver i WISC-V. Resultaterne er også konsistente over samtlige ti lande, som indgår i undersøgelsen.


Anbefalinger og planlagte tiltag

I enkelte tilfælde er det muligt at omregne resultatet for IK Hele skalaen (HIK) for en allerede gennemført testning på Q-interactive:

  1. Hvis Figursøgning eller Udstregning er administreret og testningen er gemt på Central, kan én af disse delprøver bruges som erstatning for Kodning i beregningen af HIK. Gå til den aktuelle testning og klik på Generér rapport. Vælg erstatning af Kodning med Figursøgning eller Udstregning.

  2. Hvis Figursøgning eller Udstregning er administreret og testningen ikke er gemt på Central, men du har tilgang til skalascorer per delprøve kan du beregne HIK ved at summere skalascorerne på de syv delprøver der indgår og erstatte skalascoren på Kodning med skalascoren fra Figursøgning eller Udstregning. Gå til tabel A.7 i WISC-V Vejledning Del 1 (tilgængelig via fanen Support i Q-interactive på Central) og aflæs værdien for HIK.

  3. Hvis ingen anden delprøve er administreret i Forarbejdningshastigheds Indeks, kan resultatet på IK Hele skalaen (HIK) estimeres ved hjælp af tabel A.8 i WISC-V Vejledning Del 1 (tilgængelig via fanebladet Support i Q-interactive på Central).


Bemærk, at man ikke kan sammenfatte resultater på Forarbejdningshastigheds Indeks, Visuel Kognitions Indeks og Kognitiv Effektivitets Indeks, når en af de ovennævnte metoder anvendes.

Administreringen af WISC-V på Q-interactive bliver også ændret som følge af dette opståede problem. På samme måde som for delprøven Udstregning, vil det være muligt at angive resultatet fra papir og blyant-versionen af Kodning på Q-interactive, som også fremover vil anvende de skandinaviske normer for papir og blyant-versionen.

Den digitale version af Kodning deaktiveres den 18. juni. I løbet af uge 27-30 sender vi opgavehæfter til Kodning A og Kodning B samt scoringsnøgler til begge versioner ud til samtlige kunder, der anvender Q-interactive. For at gøre det nemmere at administrere WISC-V digitalt, i løbet af overgangsperioden, kan man også printe opgavehæfter til Kodning A og Kodning B via fanebladet Support i Q-interactive Central. Hvis man i overgangsperioden ikke har adgang til scoringsnøgler, kan disse bestilles via kundeservice på telefon 80 88 99 40 eller mail info.dk@pearson.com. Dette er selvfølgelig omkostningsfrit.

Vi beklager dette, og arbejder på at løse problemet så hurtigt som muligt. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os på info.dk@pearson.com.


Med venlig hilsen,


Katarina Forssén

Chef for testudviklingen


top