brownjpg

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) er et neuropsykologisk instrument. Vurderingsskalaerne er primært udviklet til screening i forbindelse med kortlægning af problemer med eksekutive funktioner og ADHD.

Brown_EFA_DK
browninfoDK
Mind_Brain_1_RGB

Eksekutive funktioner og opmærksomhed

ADHD påvirker ca. 5-7,5 % af alle børn og 3-5 % af alle voksne på verdensplan. Brown EF/A er udviklet til vurdering af eksekutive funktioner, der er relateret til ADHD hos personer i alderen 5-44 år. Skalaen består af otte vurderingsskalaer til tre forskellige typer respondenter: forældre-, lærer- og selvvurdering.

 Brown EF/A er udviklet til måling af opmærksomhed, defineret som en dynamisk gruppe af bidragende eksekutive funktioner og nedsættelser af disse. Spørgsmålene i skalaerne er inddelt i seks domæner. Hvert domæne repræsenterer en underliggende dimension af eksekutive funktioner og deres relation til ADHD i henhold til Thomas E. Browns model.

De seks domæner beskrives som følgende:

 • Aktivering: Organisering, prioritering og initiering
 • Opmærksomhed: Fokusering, opretholdelse af og skift i opmærksomhed
 • Energi: Regulering af årvågenhed, opretholdelse af indsats og bearbejdningshastighed
 • Følelser: Frustrationstolerance og regulering af følelser
 • Hukommelse: Arbejdshukommelse og genkaldelse
 • Handling: Monitorering og regulering af arbejdsindsats og aktiviteter

Hvad er nyt ved Brown EF/A?

 • Opdaterede normer for aldrene 5-44 år.
 • Nye og opdaterede udsagn, der øger tydeligheden og den kliniske relevans.
 • Flere domæner. Det sjette domæne Handling er tilføjet for de højere aldre. 
 • Udvidet forældrevurdering: Nu er det også muligt at foretage en forældrevurdering for aldersgruppen 13-18 år.
 • Nye svarmuligheder. Den forrige versions svarmuligheder fokuserede på frekvens, mens Brown EF/A fokuserer på alvorlighedsgrad.
 • Mulighed for at vælge mellem at bruge kombinerede eller kønsopdelte normer.
 • Nemmere scoring. Et nyt sammensat mål gør det nemmere at sammenligne respondenter.
 • Digital administrering og scoring via vores platform Q-global. 
 • Nyt navn for at tydeliggøre skalaens anvendelsesområde.
 • Nyt opdateret udseende.
Lightbulb_2_RGB

Anvendelsesområder

Den nye version af Brown EF/A er baseret på ny forskning, klinisk erfaring og ligner DSM-5. Vurderingsskalaerne har flere anvendelsesområder. Fx:

 • Screening
 • Som en del af en omfattende udredning
 • Opfølgning af behandlingsindsatser
 • Forskning
Target_1_RGB
Location_Maps_1_RGB

Hvad kendetegner Brown EF/A?

 • Den kliniske og forskningsbaserede forankring. Skalaen bygger på over 20 års forskning og klinisk erfaring.
 • Specifikke og situationsafhængige spørgsmål. Spørgsmålene lægger vægt på at skelne mellem rutinemæssige og uinteressante situationer til forskel fra selvvalgte eller interessante situationer.
 • Fokus på alvorlighedsgrad i stedet for frekvens. Brown EF/A er udviklet til identificering af de symptomer, der er mest problematiske for personen. Det er forskellen på den og mange andre skalaer, der fokuserer på frekvens.
 • Der lægges vægt på situationsbunden variation. Skalaen giver mulighed for at se en persons problemer ud fra flere forskellige perspektiver for at få et mere komplet billede.
 • Overensstemmelse med diagnosekriterierne for ADHD i DSM-5.

Det skandinaviske udviklingsarbejde

Brown EF/A bygger på konstruktøren Dr. Thomas Browns mere end 25 års kliniske erfaring og forskning i børn, unge og voksne med ADD og ADHD.

Ved udviklingen af den skandinaviske version af Brown EF/A er skalaerne blevet oversat og tilpasset kulturelt. For at sikre, at de enkelte items er forståelige og har klinisk relevans, har erhvervsaktive psykologer med stor erfaring med ADHD-udredninger været inddraget og har givet feedback.

Normerne for den skandinaviske version af Brown EF/A er udarbejdet på grundlag af i alt 1.400 respondenter. Disse respondenter er fordelt på de tre vurderingsskemaer Forældrevurdering, Lærervurdering og Selvvurdering.

 Reliabiliteten i såvel normgruppen som den kliniske gruppe – for samtlige vurderingsskemaer og aldersgrupper – var overvejende god til meget god.

 Med hensyn til validitet i Brown EF/A, så peger tilpasningsmålene i faktoranalysen på en velfungerende faktorstruktur i den skandinaviske version. Analyser viser moderate til høje korrelationer mellem clustrene i Brown EF/A og vurderingsskalaen D-REF i den skandinaviske validering. Analyser mellem ADHD-gruppen og matchede kontroller fra normalpopulationen peger på store forskelle mellem den kliniske gruppe og kontrolgruppen.

Cogs_RGB
Classroom_1_RGB

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller kommentarer til Brown EF/A? Eller vil du booke en produktpræsentation i forbindelse med lanceringen? Tøv ikke med at kontakte vores produktspecialister. 

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.