ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Ordrer bestilt før 15. december kl. 12:00 vil blive leveret og faktureret i 2023. Uforudsete omstændigheder forbeholdes.

Brown EF/A

Findes også digitalt på vores platform Q-global.

Thomas E. Brown, 2018
Brown Executive Function/Attention Scales
X

Specifikationer

Digital Platform Q-global
Administrering Digital- eller papir og blyantversion
Tidsforbrug 10-15 minuter
Sprogversion Dansk version, 2021
Kompetencekrav Psykolog, Læge
Aldersinterval 5-44 år
Testtype Vurderingsskala til kortlægning af eksekutive funktioner relateret til ADHD

Brown Executive Function/Attention Scales

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) er et neuropsykologisk instrument. Vurderingsskalaerne er primært udviklet til screening i forbindelse med kortlægning af problemer med eksekutive funktioner og ADHD.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Brown EF/A? Eller vil du booke en produktpræsentation? Tøv ikke med at kontakte vores produktspecialister.

 

Eksekutive funktioner og opmærksomhed

ADHD påvirker ca. 5-7,5 % af alle børn og 3-5 % af alle voksne på verdensplan. Brown EF/A er udviklet til vurdering af eksekutive funktioner, der er relateret til ADHD hos personer i alderen 5-44 år. Skalaen består af otte vurderingsskalaer til tre forskellige typer respondenter: forældre-, lærer- og selvvurdering.

Brown EF/A er udviklet til måling af opmærksomhed, defineret som en dynamisk gruppe af bidragende eksekutive funktioner og nedsættelser af disse. Spørgsmålene i skalaerne er inddelt i seks domæner. Hvert domæne repræsenterer en underliggende dimension af eksekutive funktioner og deres relation til ADHD i henhold til Dr. Thomas E. Browns model.

De seks domæner beskrives som følgende:

 • Aktivering: Organisering, prioritering og initiering
 • Opmærksomhed: Fokusering, opretholdelse af og skift i opmærksomhed
 • Energi: Regulering af årvågenhed, opretholdelse af indsats og bearbejdningshastighed
 • Følelser: Frustrationstolerance og regulering af følelser
 • Hukommelse: Arbejdshukommelse og genkaldelse
 • Handling: Monitorering og regulering af arbejdsindsats og aktiviteter

 

Anvendelsesområder

Den nye version af Brown EF/A er baseret på ny forskning, klinisk erfaring og ligner DSM-5. Vurderingsskalaerne har flere anvendelsesområder. Fx:

 • Screening
 • Som en del af en omfattende udredning
 • Opfølgning af behandlingsindsatser
 • Forskning

 

Hvad er fordelene ved Brown EF/A?

 • Den kliniske og forskningsbaserede forankring. Skalaen bygger på over 20 års forskning og klinisk erfaring med børn, unge og voksne med ADHD.
 • Specifikke og situationsafhængige spørgsmål. Spørgsmålene lægger vægt på at skelne mellem det, som er rutinepræget eller uinteressant, og det som er selvvalgt eller interessant for personen. 
 • Fokus på symptomernes alvorligsgrad i stedet for frekvens. Brown EF/A er udviklet til identificering af de symptomer, der er mest problematiske for personen. Det er forskellen på den og mange andre skalaer, der fokuserer på frekvens.
 • Der lægges vægt på situationsbunden variation. Fordi symptomerne relateret til ADHD i høj grad er situationsafhængige og kan opleves forskelligt i forskellige miljøer, giver Brown EF/A muligheden for at vurdere eksekutive vanskeligheder fra flere perspektiver, og opnår derved et mere nuanceret og dækkende billede af problematikken.
 • Mulighed for at se på udvikling over tid, hvilket giver mulighed for at følge individuel udvikling og evaluere eventuel intervention.
 • Overensstemmelse med diagnosekriterierne for ADHD i DSM-5.
 • Opmærksomhed måles i en bred forstand. Domænerne er relaterede til, men ikke begrænsede til de diagnostiske kriterier for ADHD i DSM-5, da de også inkluderer yderligere ADHD-relaterede eksekutive vanskeligheder, som via forskning er blevet identificeret, men som endnu ikke er anerkendt i DSM-5.

 

Det skandinaviske udviklingsarbejde

Ved udviklingen af den skandinaviske version af Brown EF/A er skalaerne blevet oversat og tilpasset kulturelt. For at sikre, at de enkelte items er forståelige og har klinisk relevans, har erhvervsaktive psykologer med stor erfaring med ADHD-udredninger været inddraget og har givet feedback.

Brown EF/A har skandinaviske normer som er udarbejdet på grundlag af i alt 1.400 respondenter. Disse respondenter er fordelt på de tre vurderingsskemaer Forældrevurdering, Lærervurdering og Selvvurdering.

Reliabiliteten i såvel normgruppen som den kliniske gruppe – for samtlige vurderingsskemaer og aldersgrupper – var overvejende god til meget god.

Med hensyn til validitet i Brown EF/A, så peger tilpasningsmålene i faktoranalysen på en velfungerende faktorstruktur i den skandinaviske version. Analyser viser moderate til høje korrelationer mellem clustrene i Brown EF/A og vurderingsskalaen D-REF i den skandinaviske validering. Analyser mellem ADHD-gruppen og matchede kontroller fra normalpopulationen peger på store forskelle mellem den kliniske gruppe og kontrolgruppen.

 

 Digital

 Digital administrering og digital scoring

Forskellige rapporter på Q-global:

 Brown EF/A kan administreres helt digitalt på skærmen ved hjælp af Q-global. Derefter foretager programmet en scoring og genererer en rapport for den digitale administrering. Det er muligt at lade respondenten (patient, lærer eller forældremyndighedsindehaver) besvare vurderingsskemaet direkte på computerskærmen eller via et link, som vedkommende får tilsendt via e-mail:

 • Skærmadministrering – Respondenten besvarer Brown EF/A direkte på skærmen hos testlederen. Derefter kan testlederen automatisk generere en rapport.
 • Fjernadministrering – Testlederen sender et link til respondenten via e-mail. Respondenten besvarer skemaet. Derefter kan testlederen automatisk generere en rapport.

Alle vurderingsskemaer og aldre kan skærm- og fjernadministreres, dog med én undtagelse: Fjernadministrering er ikke tilladt for selvvurderingsskemaer for aldersgrupperne 8-12 år og 13-18 år.

Hvis du vil administrere og score digitalt og få digitale rapporter, så bestil: Brown EF/A Digital Admin og Scoring på Q-global (Varenummer 0000000328850)

Digital scoring og rapportgenerering

Man kan også administrere Brown EF/A i en papirudgave og derefter registrere svarene, score dem digitalt og til sidst generere rapporter digitalt på Q-global.

Hvis du vil administrere med papir/blyant og derefter score digitalt og få digitale rapporter, så bestil: Brown EF/A 1 år Licens (Varenummer 0000000328851)

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller kommentarer til Brown EF/A? Eller vil du booke en produktpræsentation? Tøv ikke med at kontakte vores produktspecialister.

 

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
Brown EF/A Komplet
Varenummer 0000000328810
6.695,00 kr
Brown EF/A Manual
Varenummer 0000000328830
2.555,00 kr
Brown EF/A Forældreskema 5–7 år, 10 stk
Varenummer 0000000328820
445,00 kr
Brown EF/A Forældreskema 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328821
445,00 kr
Brown EF/A Forældreskema 13–18 år, 10 stk
Varenummer 0000000328822
445,00 kr
Brown EF/A Lærerskema 5–7 år, 10 stk
Varenummer 0000000328823
445,00 kr
Brown EF/A Lærerskema 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328824
445,00 kr
Brown EF/A Selvvurderingsskema 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328825
445,00 kr
Brown EF/A Selvvurderingsskema 13–18 år, 10 stk
Varenummer 0000000328826
445,00 kr
Brown EF/A Selvvurderingsskema 19 år og ældre, 10 stk
Varenummer 0000000328827
445,00 kr
Brown EF/A Forældre Håndscoringsark 5–7 år, 10 stk
Varenummer 0000000328828
175,00 kr
Brown EF/A Forældre Håndscoringsark 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328829
175,00 kr
Brown EF/A Forældre Håndscoringsark 13–18 år, 10 stk
Varenummer 0000000328870
175,00 kr
Brown EF/A Lærer Håndscoringsark 5–7 år, 10 stk
Varenummer 0000000328871
175,00 kr
Brown EF/A Lærer Håndscoringsark 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328872
175,00 kr
Brown EF/A Selv Håndscoringsark 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328873
175,00 kr
Brown EF/A Selv Håndscoringsark 13–18 år, 10 stk
Varenummer 0000000328874
175,00 kr
Brown EF/A Selv Håndscoringsark 19 år og ældre, 10 stk
Varenummer 0000000328875
175,00 kr
Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
Brown EF/A Q-global Komplet Digital
Varenummer 0000000328853
5.530,00 kr
Brown EF/A Q-global Digital Administrering og Scoring, 10 stk
Varenummer 0000000328850
615,00 kr
Brown EF/A 1 år Licens på Q-global. Én bruger, ubegrænset antal scoringer og rapportgenerering på Q-global.
Varenummer 0000000328851
1.135,00 kr
Brown EF/A Q-global Digital vejledning
Varenummer 0000000328852
1.135,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.