Thomas E. Brown, PhD

Brown EF/A

Brown Executive Function/Attention Scales

Thomas E. Brown, PhD

Brown EF/A

Brown Executive Function/Attention Scales
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
5.900,00 kr
Brown EF/A Komplet
Indeholder materiale til alle aldre. 1 manual, 10 eksemplarer af alle vurderingsskalaer og håndscoringsark for alle aldre og respondenter (16 x 10 = 160 eksemplarer i alt).
Varenummer 0000000328810
2.250,00 kr
Brown EF/A Manual
Manual i trykt udgave.
Varenummer 0000000328830
390,00 kr
Brown EF/A Forældreskema 5–7 år, 10 stk
Varenummer 0000000328820
390,00 kr
Brown EF/A Forældreskema 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328821
390,00 kr
Brown EF/A Forældreskema 13–18 år, 10 stk
Varenummer 0000000328822
390,00 kr
Brown EF/A Lærerskema 5–7 år, 10 stk
Varenummer 0000000328823
390,00 kr
Brown EF/A Lærerskema 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328824
390,00 kr
Brown EF/A Selvvurderingsskema 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328825
390,00 kr
Brown EF/A Selvvurderingsskema 13–18 år, 10 stk
Varenummer 0000000328826
390,00 kr
Brown EF/A Selvvurderingsskema 19 år og ældre, 10 stk
Varenummer 0000000328827
150,00 kr
Brown EF/A Forældre Håndscoringsark 5–7 år, 10 stk
Varenummer 0000000328828
150,00 kr
Brown EF/A Forældre Håndscoringsark 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328829
150,00 kr
Brown EF/A Forældre Håndscoringsark 13–18 år, 10 stk
Varenummer 0000000328870
150,00 kr
Brown EF/A Lærer Håndscoringsark 5–7 år, 10 stk
Varenummer 0000000328871
150,00 kr
Brown EF/A Lærer Håndscoringsark 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328872
150,00 kr
Brown EF/A Selv Håndscoringsark 8–12 år, 10 stk
Varenummer 0000000328873
150,00 kr
Brown EF/A Selv Håndscoringsark 13–18 år, 10 stk
Varenummer 0000000328874
150,00 kr
Brown EF/A Selv Håndscoringsark 19 år og ældre, 10 stk
Varenummer 0000000328875
Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
540,00 kr
Brown EF/A Digital Admin og Scoring på Q-global, 10 stk
10 digitale administreringer og scoringer. Inkl. rapportgenerering på Q-global. Digital manual medfølger.  
Varenummer 0000000328850
1.000,00 kr
Brown EF/A 1 år Licens på Q-global. Én bruger, ubegrænset antal scoringer og rapportgenerering på Q-global.
 BEMÆRK: Kun scoring af fysisk spørgeskema. Til digital administrering OG scoring, bestil: Varenummer 0000000328850 (Brown EF/A Digital Admin og Scoring på Q-global). 
Varenummer 0000000328851
Alle priser er ekskl. Moms.
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.
Digital Platform
Q-global
Administrering
Digital- eller papir og blyantversion
Kompetencekrav
Aut. Psykolog
Tidsforbrug
10-15 minuter
Aldersinterval
5-44 år
Sprogversion
Dansk version, 2021

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) er et neuropsykologisk instrument. Vurderingsskalaerne er primært udviklet til screening i forbindelse med kortlægning af problemer med eksekutive funktioner og ADHD.

Mind_Brain_1_RGB

Eksekutive funktioner og opmærksomhed

ADHD påvirker ca. 5-7,5 % af alle børn og 3-5 % af alle voksne på verdensplan. Brown EF/A er udviklet til vurdering af eksekutive funktioner, der er relateret til ADHD hos personer i alderen 5-44 år. Skalaen består af otte vurderingsskalaer til tre forskellige typer respondenter: forældre-, lærer- og selvvurdering.

 Brown EF/A er udviklet til måling af opmærksomhed, defineret som en dynamisk gruppe af bidragende eksekutive funktioner og nedsættelser af disse. Spørgsmålene i skalaerne er inddelt i seks domæner. Hvert domæne repræsenterer en underliggende dimension af eksekutive funktioner og deres relation til ADHD i henhold til Thomas E. Browns model.

De seks domæner beskrives som følgende:

 • Aktivering: Organisering, prioritering og initiering
 • Opmærksomhed: Fokusering, opretholdelse af og skift i opmærksomhed
 • Energi: Regulering af årvågenhed, opretholdelse af indsats og bearbejdningshastighed
 • Følelser: Frustrationstolerance og regulering af følelser
 • Hukommelse: Arbejdshukommelse og genkaldelse
 • Handling: Monitorering og regulering af arbejdsindsats og aktiviteter

Hvad er nyt ved Brown EF/A?

 • Opdaterede normer for aldrene 5-44 år.
 • Nye og opdaterede udsagn, der øger tydeligheden og den kliniske relevans.
 • Flere domæner. Det sjette domæne Handling er tilføjet for de højere aldre. 
 • Udvidet forældrevurdering: Nu er det også muligt at foretage en forældrevurdering for aldersgruppen 13-18 år.
 • Nye svarmuligheder. Den forrige versions svarmuligheder fokuserede på frekvens, mens Brown EF/A fokuserer på alvorlighedsgrad.
 • Mulighed for at vælge mellem at bruge kombinerede eller kønsopdelte normer.
 • Nemmere scoring. Et nyt sammensat mål gør det nemmere at sammenligne respondenter.
 • Nyt navn for at tydeliggøre skalaens anvendelsesområde.
 • Nyt opdateret udseende.
 • Digital administrering og scoring via vores platform Q-global. Forskellige rapporter på Q-global:
Lightbulb_2_RGB

Anvendelsesområder

Den nye version af Brown EF/A er baseret på ny forskning, klinisk erfaring og ligner DSM-5. Vurderingsskalaerne har flere anvendelsesområder. Fx:

 • Screening
 • Som en del af en omfattende udredning
 • Opfølgning af behandlingsindsatser
 • Forskning
Target_1_RGB
Location_Maps_1_RGB

Hvad kendetegner Brown EF/A?

 • Den kliniske og forskningsbaserede forankring. Skalaen bygger på over 20 års forskning og klinisk erfaring.
 • Specifikke og situationsafhængige spørgsmål. Spørgsmålene lægger vægt på at skelne mellem rutinemæssige og uinteressante situationer til forskel fra selvvalgte eller interessante situationer.
 • Fokus på alvorlighedsgrad i stedet for frekvens. Brown EF/A er udviklet til identificering af de symptomer, der er mest problematiske for personen. Det er forskellen på den og mange andre skalaer, der fokuserer på frekvens.
 • Der lægges vægt på situationsbunden variation. Skalaen giver mulighed for at se en persons problemer ud fra flere forskellige perspektiver for at få et mere komplet billede.
 • Overensstemmelse med diagnosekriterierne for ADHD i DSM-5.

Det skandinaviske udviklingsarbejde

Brown EF/A bygger på konstruktøren Dr. Thomas Browns mere end 25 års kliniske erfaring og forskning i børn, unge og voksne med ADD og ADHD.

Ved udviklingen af den skandinaviske version af Brown EF/A er skalaerne blevet oversat og tilpasset kulturelt. For at sikre, at de enkelte items er forståelige og har klinisk relevans, har erhvervsaktive psykologer med stor erfaring med ADHD-udredninger været inddraget og har givet feedback.

Normerne for den skandinaviske version af Brown EF/A er udarbejdet på grundlag af i alt 1.400 respondenter. Disse respondenter er fordelt på de tre vurderingsskemaer Forældrevurdering, Lærervurdering og Selvvurdering.

 Reliabiliteten i såvel normgruppen som den kliniske gruppe – for samtlige vurderingsskemaer og aldersgrupper – var overvejende god til meget god.

 Med hensyn til validitet i Brown EF/A, så peger tilpasningsmålene i faktoranalysen på en velfungerende faktorstruktur i den skandinaviske version. Analyser viser moderate til høje korrelationer mellem clustrene i Brown EF/A og vurderingsskalaen D-REF i den skandinaviske validering. Analyser mellem ADHD-gruppen og matchede kontroller fra normalpopulationen peger på store forskelle mellem den kliniske gruppe og kontrolgruppen.

Cogs_RGB
Classroom_1_RGB

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller kommentarer til Brown EF/A? Eller vil du booke en produktpræsentation i forbindelse med lanceringen? Tøv ikke med at kontakte vores produktspecialister. 

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Digital administrering og digital scoring

Digital administrering, scoring og rapportgenerering

BROWN EF/A kan administreres helt digitalt på skærmen ved hjælp af Q-global. Derefter foretager programmet en scoring og genererer en rapport for den digitale administrering. Det er muligt at lade respondenten (patient, lærer eller forældremyndighedsindehaver) besvare vurderingsskemaet direkte på computerskærmen eller via et link, som vedkommende får tilsendt via e-mail: 

 • Skærmadministrering – Respondenten besvarer BROWN EF/A direkte på skærmen hos testlederen. Derefter kan testlederen automatisk generere en rapport.
 • Fjernadministrering – Testlederen sender et link til respondenten via e-mail. Respondenten besvarer skemaet. Derefter kan testlederen automatisk generere en rapport.

Alle vurderingsskemaer og aldre kan skærm- og fjernadministreres, dog med én undtagelse: Fjernadministrering er ikke tilladt for selvvurderingsskemaer for aldersgrupperne 8-12 år og 13-18 år. 

Hvis du vil administrere og score digitalt og få digitale rapporter, så bestil: Brown EF/A Digital Admin og Scoring på Q-global (Varenummer 0000000328850)

Digital scoring og rapportgenerering

Man kan også administrere BROWN EF/A i en papirudgave og derefter registrere svarene, score dem digitalt og til sidst generere rapporter digitalt på Q-global.

Hvis du vil administrere med papir/blyant og derefter score digitalt og få digitale rapporter, så bestil: Brown EF/A 1 år Licens (Varenummer 0000000328851)