Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

BYI-II

Screening og vurdering af emotionelle og sociale problemer hos børn og unge.

Judith S. Beck, Aron T. Beck, John B. Jolly & Robert A. Steer, 2005
Beck Youth Inventories - Second edition
X

Specifikationer

Administrering Papir- og blyantversion, individuel eller gruppe
Tidsforbrug 5–50 minutter (5–10 minutter pr. delskala)
Sprogversion Dansk version, 2012
Kompetencekrav Læge, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Psykolog
Aldersinterval 7–18 år
Testtype Screening og vurdering af emotionelle og sociale problemer hos børn og unge

BYI-II anvendes til vurdering af psykiske problemer og selvopfattelse hos børn og unge. BYI-II spørgeskemaet består af forskellige udsagn, som berører fem forskellige områder:

Angst
Denne del af spørgeskemaet undersøger uro og angst og indeholder blandt andet udsagn om skolesituation, egen sundhed og uro for fremtiden.

Depression
Denne del af spørgeskemaet undersøger tristhed og depression og indeholder udsagn om selvopfattelse, følelser af håbløshed, selvbebrejdelser og kropslige og fysiske reaktioner.

Vrede
Denne del af spørgeskemaet undersøger tanker og følelser relaterede til vrede. Udsagnene vedrører følelser af at blive uretfærdigt behandlet samt vredens retning og objekt.

Normbrydende adfærd
Denne del af spørgeskemaet undersøger adfærdsforstyrrelser og normbrydende adfærd. Udsagnene vedrører mobning, alvorlige regelbrud og barnets eller den unges tendenser til at bebrejde andre for deres problemer.

Selvopfattelse
Denne del af spørgeskemaet undersøger barnets eller den unges selvbillede og indeholder udsagn om vedkommendes syn på egne kompetencer og evner.

Dansk tilpasning

Dansk manual og danske normer (7–18 år, n = 1 500).

I forhold til den første udgave af BYI er BYI-II opdateret med normdata for unge i alderen 15–18 år. En ny metode til konvertering af råscorer til T-scorer forenkler brugen af normtabellerne og tolkningen af T-skala scorerne for testlederen.

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
BYI-II Komplet
Varenummer 0000000321110
1.370,00 kr
BYI-II Vejledning
Varenummer 0000000321130
1.270,00 kr
BYI-II Spørgeskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000321120
405,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale