ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.
offset_329884_LowRe

Fordele ved flere respondentgrupper

Hej!  

Hvilke fordele er der ved at bruge flere forskellige respondentgrupper ved udredning af børn og unge?

 

Svar: 

Nogle vurderingsinstrumenter til børn og unge muliggør indsamling af perspektiver fra flere respondentgrupper. Nogle eksempler er Vineland-3, Brown EF/A og BASC-3, som alle omfatter både en forældre- og en lærervurdering. De to sidstnævnte instrumenter inkluderer også et selvvurderingsskema. Der er flere fordele ved at indsamle perspektiver fra forskellige respondenter.  

En af fordelene er, at flere perspektiver øger testresultatets pålidelighed. En vurderingsskalas validitet bygger på respondentens evne til at beskrive den enkeltes funktion på en retvisende måde. Selvom testlederen vælger respondenter med omhu, så er der altid en risiko for under- og/eller overrapportering. Vi mennesker giver sjældent et helt objektivt billede af en anden person eller os selv, selvom vi prøver på det. Vores vurdering påvirkes af forskellige faktorer, fx hvilke ”briller” vi har på, eller hvilke motiver der driver os. Vi kan fx drives af en vilje til at påvirke udredningsresultatet for at undgå social stempling eller for at få ret til hjælp. I andre tilfælde kan vores vurdering påvirkes af vores generelle opfattelse af personen, en følelse af stolthed over barnet eller frustration på grund af en problematisk situation i forbindelse med forældrerollen. En sammenligning af respondenternes svar kan indikere, i hvor høj grad svarene stemmer overens, eller om en respondent har et overdrevet positivt eller negativt billede af testpersonen. For at gøre en sådan sammenligning nemmere er der mulighed for at generere en flerperspektivrapport ved digital administrering på Pearsons platform Q-global. Ved at indhente information fra flere respondenter mindskes risikoen for, at et enkelt perspektiv bliver dominerende, og testresultatets pålidelighed øger.  

En anden fordel ved at inkludere flere respondentgrupper er, at det muliggør en bredere og dybere forståelse for testpersonens funktion. Det kan fx hjælpe testlederen med at få en bedre forståelse for testpersonens funktion i forskellige miljøer og se, om visse miljøer i højere grad udløser problematisk adfærd end andre. For nogle testpersoner kan en adfærdsproblematik vise sig mere tydeligt i skolen, mens den for andre er mere almindelig i hjemmemiljøet. I nogle tilfælde kan adfærdsproblematik være forbundet med en specifik undervisningssituation eller et specifikt hjemmemiljø. Derfor kan det være værdifuldt at indsamle information fra flere end én lærer og fra begge forældre, især hvis forældrene ikke bor sammen. Jo flere informationskilder, desto mere sikre kan vi være på, at testresultatet er en rigtig beskrivelse af virkeligheden.  

Book en produktpræsentation

Har du spørgsmål til vores produkter? Eller vil du booke en produktpræsentation? Kontakt vores produktspecialister!

top