vinelandlogo

Vineland-3 måler forskellige domæner indenfor adaptiv adfærd og hjælper dig med, mere effektivt, at vurdere børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser. Den nye version identificerer styrker og svagheder med større præcision og måler domæner, der stemmer overens med de primære adaptive færdighedsområder i diagnosen Intellektuel funktionsnedsættelse i DSM-5. 

Vineland-2infoDK

Vineland-3

I over 30 år har Vineland været et af de internationalt mest anvendte og anerkendte redskaber for kortlægning af adaptive færdigheder. Vineland Adaptive Behavior Scales, Third Edition (Vineland-3) er et individuelt administreret instrument, som bruges til at vurdere personer med intellektuelle, udviklingsmæssige eller andre funktionsnedsættelser. Ved hjælp af Vineland-3 kan man vurdere en persons adaptive adfærd inden for følgende fire adfærdsdomæner: 

 • Kommunikation 

 • Færdigheder i dagligdagen 

 • Sociale færdigheder 

 • Motorik 

Instrumentet består af to forskellige vurderingsskemaer, der giver mulighed for at indhente information om barnets/den unges adaptive færdigheder fra to forskellige og vigtige perspektiver: 

 • Forældrevurderingen (i alderen 3-26 år) spørger ind til adfærd i hjemmet og i familielivet og udfyldes af en forælder eller anden omsorgsperson. 

 • Lærervurderingen (i alderen 3-18 år) indsamler lærerens erfaringer med barnets/den unges adaptive adfærd i skolen eller i børnehaven. 

Vineland-3 kan administreres og resultatsammenfattes digitalt, i hånden med papir og blyant eller i kombination (papiradministrering og resultatsammenfatning og rapportgenerering digitalt) 

Fordele med Vineland-3

 • Opdateret version med nye skandinaviske normer og forbedrede udsagn 
 • Domænerne tilsvarer de tre brede domæner for adaptiv funktion specificeret af DSM-5 - CommunicationDaily Living Skills og Socialization. 
 • Vineland-3 kan anvendes i en række sammenhænge, hvor der er behov for at vurdere, hvordan et barn eller en ung fungerer i hverdagen. Domæne- og underdomænescorerne og den samlede Generelle adaptive færdighedsscore er vigtige i forbindelse med udredning og diagnosticeringplanlægning og opfølgning af behandlingstiltagved udformning af støtteordninger samt ved forskning. 
 • Mulighed for digital administreringresultatsammenfatning og rapportgenerering 
offset_610319
offset_351468

Funktioner

Med Vineland-3 kan du vurdere adaptiv adfærd hos børn og unge med:
 • Intellektuelle og udviklingsmæssige funktionsnedsættelser
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • ADHD
 • Adfærdsforstyrrelser

Administreringsmåder

Forældrevurderingen og Lærervurderingen kan administreres på tre forskellige måder: 

 • Skærmadministrering: Respondenten besvarer vurderingsskemaet direkte på skærmen. Når skemaet er besvaret, kan der genereres en rapport. 

 • Fjernadministrering: Brugeren sender en e-mailinvitation via Q-global med et link til respondenten. Brugeren får en e-mail, når respondenten har besvaret vurderingsskemaet, og der kan genereres en rapport. 

 • Administrering med papir og blyantversion: Respondenten besvarer vurderingsskemaet i papir og blyant-version. Brugeren skal gennemgå det besvarede vurderingsskema og sikre sig, at ingen udsagn er ubesvarede, inden brugeren indtaster besvarelserne manuelt på Q-global, hvorefter der kan genereres en rapport. 

 

Forskellige rapporter: 

 • Resultatsammenfatning 

 • Flerperspektivrapport (sammenligner resultaterne mellem flere respondenter) 

 • Progressionsrapport (sammenligner resultaterne over tid) 

AdobeStock_213197346
Classroom_1_RGB

Vil du vide mere?

Vil du booke en online produktpræsentation af Vineland-3, eller har du andre spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte vores produktspecialister. 

Vælg venligst hvilken test- eller vurderingsskala du ønsker mere information om.
Skriv gerne i kommentarfeltet, hvis du har et specifikt spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.