Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

CTQ

David P. Bernstein & Laura Fink
Childhood Trauma Questionnaire - A Retrospective Self-Report
X

Specifikationer

Administrering Individuel eller gruppe
Tidsforbrug 5–10 minutter
Sprogversion Dansk version, 2011
Kompetencekrav Læge, Sygeplejerske, Ergoterapeut, Psykolog, Socialrådgiver
Aldersinterval 12 år og opefter
Testtype Selvrapporteringsskema til retrospektiv vurdering af traumer

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) anvendes til at identificere forskellige former for overgreb og omsorgssvigt i barndommen i fem kliniske skalaer: Følelsesmæssige overgreb, Fysiske overgreb, Seksuelle overgreb, Følelsesmæssigt omsorgssvigt og Fysisk omsorgssvigt. Hver skala består af fem udsagn og personen tager stilling til hvor ofte forekommende det som beskrives var under opvæksten på en femtrinsskala. På denne måde vurderes dels forskellige former for overgreb og omsorgssvigt, dels alvorsgraden i dem. Ud over de fem kliniske skalaer findes en validitetsskala, som er konstrueret til at opdage eventuel Minimering/Benægtelse af problemer i barndommen. Denne skala består af tre udsagn. Totalt set består CTQ af 28 udsagn.

Screeningen er anvendelig inden for et bredt spektrum af psykiske symptomer og vanskeligheder, herunder PTSD, depression, angst, personlighedsforstyrrelser og seksuelle forstyrrelser.

Tolkning af resultatet fra CTQ foretages for de fem kliniske skalaer ud fra fire kategorier af alvorsgrad, baseret på cut-off værdier i normalpopulationen. Råscorer fra de fem kliniske skalaer kan endvidere jævnføres med data fra forskellige kliniske grupper (svensk data).

I vejledningen præsenteres det teoretiske grundlag for skalaerne, det danske afprøvningsarbejde samt anvisninger for administrering, scoring og tolkning. Derudover præsenteres der også tre casebeskrivelser, som illustration til hvordan testresultaterne kan tolkes, samt et afsnit omhandlende hvordan resultater fra CTQ kan ligge til grund for udformningen af behandlingsplaner. Slutteligt præsenteres et afsnit omhandlende hvorledes CTQ kan anvendes til unge.

Dansk tilpasning

Dansk normalpopulationsdata er indsamlet i 2011.

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
CTQ Komplet
Varenummer 0000000334010
2.275,00 kr
CTQ Dansk Vejledning
Varenummer 0000000334030
1.370,00 kr
CTQ Selvrapportering, 25 stk.*
Varenummer 0000000334020
1.135,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale