Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Sensory Profile 2

Rating skalaer til vurdering af sensorisk bearbejdning.
Findes også digitalt på vores platform Q-global.

Winnie Dunn, 2014
Sensory profile - Second edition
X

Specifikationer

Digital Platform Q-global
Administrering Digital- eller papir og blyantversion
Tidsforbrug 15–30 minutter afhængigt af den valgte skemaversion
Sprogversion Dansk version, 2016
Kompetencekrav Audiologopæd, Læge, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Psykolog, Psykomotorisk terapeut/afspændingspædagog, Specialpædagog, Tale-høre lærer, Talepædagog, Logopæd
Aldersinterval 0 måneder til 14:11 år
Testtype Vurderingsskalaer til kortlægning af sensorisk bearbejdning

Sensory Profile 2 indeholder information, der er vigtig for at forstå et barns sensoriske bearbejdningsmønster – hvilke sanseoplevelser vedkommende undgår, er særligt følsom over for eller ligefrem opsøger. Ud fra resultaterne er det muligt at planlægge en eventuel intervention, hvilket i mange kliniske sammenhænge er vigtigt, for at man kan støtte barnet, så det kan fungere optimalt i hverdagen. Resultaterne kan også bidrage med indsigt i udredninger, hvor man har mistanke om ADHD/hyperkinetiske forstyrrelser eller autismespektrumforstyrrelser. Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunns model for sensorisk bearbejdning ››

Sensory Profile 2 består af fire rating skalaer:

 • Infant Sensory Profile 2 består af 25 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 0–6 måneder.
 • Toddler Sensory Profile 2 består af 54 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 7–35 måneder.
 • Child Sensory Profile 2 består af 86 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2 består af 44 udsagn, der besvares af pædagoger og lærere med børn og elever i alderen 3–14 år.

Revideringen er en sammensætning af alle de tidligere versioner for børn (ikke adult/adolescent). Se en sammenligning her ››

Scoreprofil

Resultatet fra Infant-versionen præsenteres som en total råscore. Den samlede råscore markeres inden for et score interval, som kan udtrykkes med deskriptive beskrivelser: I meget mindre grad end de fleste andre, I mindre grad end de fleste andre, Svarende til størstedelen af andre, I større grad end de fleste andre, I meget større grad end de fleste andre. De tilsvarende percentilværdier kan også noteres.

Resultater fra Toddler-versionen præsenteres på 3 forskellige måder, som kan udtrykkes med deskriptive beskrivelser: I meget mindre grad end de fleste andre, I mindre grad end de fleste andre, Svarende til størstedelen af andre, I større grad end de fleste andre, I meget større grad end de fleste andre. De tilsvarende percentilværdier kan også noteres.

 • I kvadranterne: Sansesøgende, Sensorisk skyhed, Sensorisk følsom og Nedsat registrering.
 • I de sensoriske dele: Generel bearbejdning af indtryk, Bearbejdning af høre- og lydindtryk, Bearbejdning af synsindtryk, Bearbejdning af føle- og berøringsindtryk, Bearbejdning af balance- og bevægelsesindtryk, Bearbejdning af sanseindtryk i og omkring munden.
 • I adfærdsdelen: Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk.

Resultater fra Child-versionen præsenteres på 3 forskellige måder, som kan udtrykkes med deskriptive beskrivelser: I meget mindre grad end de fleste andre, I mindre grad end de fleste andre, Svarende til størstedelen af andre, I større grad end de fleste andre, I meget større grad end de fleste andre. De tilsvarende percentilværdier kan også noteres.

 • I kvadranterne: Sansesøgende, Sensorisk skyhed, Sensorisk følsom og Nedsat registrering.
 • I de sensoriske dele: Bearbejdning af høre- og lydindtryk, Bearbejdning af synsindtryk, Bearbejdning af føle- og berøringsindtryk, Bearbejdning af balance- og bevægelsesindtryk, Udholdenhed muskelspænding relateret til bearbejdning af sanseindtryk, Bearbejdning af sanseindtryk i og omkring munden.
 • I adfærdsdelene: Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk, Følelsesmæssige og sociale reaktioner relateret til bearbejdning af sanseindtryk, Opmærksomhed på baggrund af bearbejdning af sanseindtryk.

Resultater fra School-versionen præsenteres på 4 forskellige måder, som kan udtrykkes med deskriptive beskrivelser: I meget mindre grad end de fleste andre, I mindre grad end de fleste andre, Svarende til størstedelen af andre, I større grad end de fleste andre, I meget større grad end de fleste andre. De tilsvarende percentilværdier kan også noteres.

 • I kvadranterne: Sansesøgende, Sensorisk skyhed, Sensorisk følsom og Nedsat registrering.
 • I de sensoriske dele: Bearbejdning af høre- og lydindtryk, Bearbejdning af synsindtryk, Bearbejdning af føle- og berøringsindtryk, Bearbejdning af balanceog bevægelsesindtryk.
 • I adfærdsdelen: Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk.
 • I skolefaktorerne: Skolefaktor 1 - denne skolefaktor afspejler elevens behov for støtte i indlæringssituationer, Skolefaktor 2 - denne skolefaktor afspejler elevens opmærksomhed i indlæringssituationer, Skolefaktor 3 - denne skolefaktor afspejler hvordan eleven tolererer sanseindtryk i indlæringssituationer, Skolefaktor 4 - denne skolefaktor afspejler graden med hvilken eleven deltager i indlæringssituationer.

Dansk tilpasning

Den danske version af Sensory Profile 2 er resultatet af et skandinavisk udviklingsprojekt. Spørgeskemaet for omsorgspersoner (Child-versjonen) blev besvaret af 729 forældre i Danmark, Norge og Sverige, mens der til spørgeskemaet for lærere (School Companion) kun blev indsamlet data i Danmark, hvor 240 lærere besvarede spørgeskemaet. Der er ikke indsamlet skandinaviske data for Toddler og Infant skalaerne, her anvendes amerikanske normer.

Som del af dataindsamlingen blev der også indsamlet data i to grupper: 41 omsorgspersoner til børn med ADHD-diagnoser og 56 omsorgspersoner til børn med autisme besvarede Child-versionen.

Online administrering, scoring og rapportgenerering med Q-global

Q-global er en online platform, hvor man kan administrere og score skalaerne og generere rapporter. Online løsningen indebærer, at du altid har adgang til scoringsprogrammet uden at skulle installere programmet lokalt først. Det kræver kun et selvvalgt brugernavn og adgangskode at logge ind. Af sikkerhedshensyn skal adgangskoden ændres hver 90. dag. Det er ikke nødvendigt at angive testpersoners navne, når de oprettes, da man i stedet kan anvende et selvvalgt ID-nummer. Q-global data gemmes i Canada, og al forbindelse til online platformen er krypteret.

Sensory Profile 2 på Q-global

Ud over håndscoring af Sensory Profile 2 i papirform findes yderligere tre måde at administrere skalaerne digitalt i Q-global:

 • Fjernadministrering: Send en e-mail invitation med et link til respondenten via Q-global. E-mailen kan redigeres som man ønsker før den sendes. Angiv dine kontaktoplysninger i tilfælde af at respondenten skulle have nogen spørgsmål.
 • Skærmadministrering: Bed respondenten om at besvare skemaet på stedet via en computer med internetforbindelse. Man kan imens være hos barnet og evt. udføre andre dele af den igangværende udredning.
 • Skærmadministrering med støtte. Man kan hjælpe respondenten med at besvare spørgsmålene i de tilfælde, hvor det bedømmes, at han eller hun ikke har de nødvendige sproglige forudsætninger for at kunne forstå indholdet i skemaets udsagn.

Efter administrering genereres en rapport, se en mere detaljeret beskrivelse af indholdet af rapporten under fanebladet Beskrivelse.

 

Bestilling af Sensory Profile 2

For at få adgang til Sensory Profile 2 på Q-global, bestilles produktet som sædvanligt i e-handlen. Personen, som opfylder kompetencekravet for bestilling i e-handlen, modtager en e-mail, hvor han eller hun kan oprette et personlig brugernavn og adgangskode på Q-global. Bemærk, at de samme kompetencekrav gælder for Q-global som for Sensory Profile 2. Systemet kræver - som en sikkerhedsfunktion - at adgangskoden ændres hver 90. dag.

Bemærk, at hvis brugeren allerede har adgang til Q-global, så knyttes Sensory Profile 2-licensen til den eksisterende konto.

Download en kort beskrivelse af hvordan du kommer i gang på Q-global og hvordan du genererer en rapport ››

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
Sensory Profile 2 Komplet
Varenummer 0000000327910
3.820,00 kr
Sensory Profile 2 Dansk vejledningssupplement
Varenummer 0000000327931
540,00 kr
Sensory Profile 2 User´s Manual
Varenummer 0000000827930
1.915,00 kr
Infant Sensory Profile 2, 25 st*
Varenummer 0000000327920
755,00 kr
Toddler Sensory Profile 2, 25 st*
Varenummer 0000000327921
755,00 kr
Child Sensory Profile 2, 25 st*
Varenummer 0000000327922
755,00 kr
School Companion Sensory Profile 2, 25 st*
Varenummer 0000000327923
755,00 kr
Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
Sensory Profile 2 - Komplet digitalt kit på Q-global
Varenummer 0000000327953
2.200,00 kr
Sensory Profile 2 - Licens til digital scoring på Q-global i 1 år
Varenummer 0000000327951
600,00 kr
Sensory Profile 2 - Digitale vurderinger på Q-global, 25 stk.
Varenummer 0000000327950
600,00 kr
Sensory Profile 2 - Digitalt manualsupplement på Q-global
Varenummer 0000000327952
450,00 kr
Sensory Profile 2 - Digital manual på Q-global (US)
Varenummer 0000000827932
1.500,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale

Downloads

pdf
(Størrelse: 80.7 KB)
pdf
(Størrelse: 738.6 KB)