ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.
offset_227733_LowRe

Testredskaber på forskellige sprog

Hej!  

Jeg udreder ofte børn, som ikke har dansk som modersmål, og jeg vil gerne vide, om det er muligt at bestille og bruge andre sprogversioner?

 

Svar: 

Pearsons produkter er tilpasset til brug i flere lande og på flere sprog. Derfor er det muligt at bestille andre sprogversioner end dansk, som kan bruges til børn, der har begrænsede færdigheder i dansk. En af fordelene ved at administrere en test på barnets modersmål er, at testresultatets pålidelighed øger, når barnet forstår både det sproglige og kulturelle indhold i testen. Det kan dog være en udfordring (og i nogle tilfælde umuligt) for testlederen at redegøre for og tolke resultatet fra en anden sprogversion, især hvis vedkommende ikke forstår det pågældende sprog.   

Selvom der indgår mange sprogversioner i Pearsons produktportefølje, så findes der ikke validerede testversioner til alle sprog og kulturer. Hvis barnets modersmål er et af de sprog, der ikke er tilgængelige, så kan en mulig løsning være at administrere testen ved hjælp af en tolk. Der er dog mange udfordringer forbundet med at bruge tolk. Mange testopgaver indeholder fx kulturelt betingede spørgsmål og information, som risikerer at gå tabt i en tolkningssituation. Det er også umuligt for testlederen at vide med sikkerhed, at testopgaverne er blevet rigtigt oversat. En anden udfordring er, at testene ikke er normerede til administrering med tolk. For nogle test kan det også være nødvendigt at tage hensyn til forældrenes modersmål, eftersom vurderinger af børn ofte indebærer, at informationen indhentes via en tredjepartsrapportering. 

Udvikling af en ny sprogversion af en test indebærer ofte et omfattende standardiseringsarbejde, hvor hele instrumentet tilpasses både sprogligt og kulturelt. Dette arbejde gennemføres for at sikre, at instrumentet måler det samme uanset sprogversion, udviser lige gode psykometriske egenskaber som originalsprogsversionen og tager hensyn til det oprindelige teoretiske grundlag for forskellige begreber og skalaer. Pearsons skandinaviske testversioner er omhyggeligt gennemarbejdede for at tilpasse dem til skandinaviske forhold og for at opnå tværkulturel ækvivalens mellem danske, norske og svenske testresultater. Dette arbejde har resulteret i fælles skandinaviske normer. Eksempler på testinstrumenter, som har gennemgået et sådant standardiseringsarbejde, er BASC-3, Brown EF/A, CELF-4, Vineland-3 og WISC-V. 

En vigtig del af standardiseringsarbejdet er indsamlingen af normdata, eftersom normer har stor betydning for tolkning af testresultater og kliniske vurderinger. Derfor er de fleste testinstrumenter normerede og bruger standardscorer, som repræsenterer barnets præstation i forhold til dets jævnaldrende. Hvis der mangler et normativt grundlag, som barnets resultat kan sammenlignes med, er der risiko for fejlagtige konklusioner i forbindelse med diagnosticering og kliniske udredninger.    

Når danske testversioner administreres til børn, som har begrænsede færdigheder i dansk, så kan der stilles spørgsmålstegn ved testresultaternes gyldighed og pålidelighed. Derfor er det vigtigt, at testlederen kender til risici og begrænsninger i disse testsituationer med hensyn til brugen af normer, tolkning af resultater og de udfordringer, der er forbundet med at bruge tolk. I mange situationer kan en nonverbal test, som fx Raven's 2 eller Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV), være et godt alternativ, eftersom disse i vid udstrækning ikke kræver nogen sproglige eller kulturelle færdigheder. Hvilken nonverbal test der passer bedst, afhænger af forudsætningerne, og hvilken information man ønsker at få frem. Med Raven’s 2 kan testlederen hurtigt få en opfattelse af testpersonens kognitive evner, mens WNV er en test, der gør det muligt at foretage en mere dybdegående analyse af testpersonens kognitive evner. 

Book en produktpræsentation

Har du spørgsmål til vores produkter? Eller vil du booke en produktpræsentation? Kontakt vores produktspecialister!

top