Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

CELF-4

Test til vurdering af sproglige vanskeligheder.

Eleanor Semel, Elisabeth H. Wiig & Wayne A. Secord, 2003
Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth edition
X

Specifikationer

Administrering Papir og blyantversion. Digital scoring mulig.
Tidsforbrug 60–90 minutter
Sprogversion Dansk version, 2013
Kompetencekrav Audiologopæd, Cand. Mag. i audiologopædi, Psykolog, Tale-høre pædagog, Tale-høre lærer, Talepædagog, Logopæd
Aldersinterval 5:0–12:11 år
Testtype Test til vurdering af sproglige vanskeligheder

Vi søger testledere!

I foråret 2023 påbegynder vi normdataindsamlingen til den næste generation af sprogtesten CELF-5 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fifth Edition). Vi søger derfor logopæder og logopædstuderende, som vil tage chancen og være de første til at gøre sig bekendt med dette instrument til vurdering af sprogudvikling hos børn og unge i alderen 5 – 16 år.

Læs mere

Sprog og kommunikation er nødvendig for praktisk taget alle hverdagsaktiviteter og har afgørende betydning for indlæring. Mange forskellige gensidigt afhængige komponenter, er vigtige for færdigheder omkring talt (og skrevet) sprog. Det drejer sig blandt andet om benævnelsesfærdigheder, sprogforståelse, forståelse for sprogets grammatiske og syntaktiske struktur samt evnen til at producere sprog. De 13 delprøver i CELF-4 vurderer disse sproglige aspekter samt eksekutive funktioner, verbal korttidshukommelse og arbejdshukommelse, der ved nedsættelse kan være en bidragende årsag til sproglige vanskeligheder.

Beskrivelse af de 13 delprøver ››

Med CELF-4 kan man beregne i alt syv indekser. Udover en generel score for Indeks for basale sprogfærdigheder er det muligt at konvertere resultaterne til seks mere specifikke indeksscorer, der repræsenterer barnets evner inden for mere afgrænsede sproglige områder: Indeks for receptivt sprog, Indeks for produktivt sprog, Indeks for sprogligt indhold, Indeks for sproglig struktur, Indeks for sproglig hukommelse samt Indeks for arbejdshukommelse.

Tolkningsprocessen i CELF-4 består af fire niveauer.

Beskrivelse af de fire niveauer ››

Den pragmatiske profil, der indgår i CELF-4 har til formål at fange sider af sproget, der ikke er tydelige eller lette at vurdere i en formel klinisk testsituation. I forhold til udredninger af sproglige vanskeligheder har det længe været kendt, at pragmatiske sproglige vanskeligheder spiller en betydelig rolle for nogle børns kommunikationsproblematik. For at indhente yderligere information om, hvordan barnet kommunikerer, indeholder CELF-4 et observationsskema. Observationsskemaet sætter fokus på områderne Forståelse, Tale, Læse og Skrive.

Dansk tilpasning

Den danske udgave af CELF-4 er resultatet af et skandinavisk samarbejdsprojekt og totalt blev 600 børn testet, og 496 forældre besvarede den tilhørende pragmatiske profil. Disse data ligger til grund for de skandinaviske normer. Derudover blev der indsamlet data i fire kliniske grupper: Børn med sproglige vanskeligheder, børn med autismespektrumforstyrrelse, børn med ADHD og børn med Cochlearimplant.

Digital

For at score og sammenfatte resultater fra CELF-4 anbefales det at anvende scoringsprogrammet.

Systemkrav: Windows XP eller senere versioner af Windows og Microsoft Office Excel.

Inden scoringsprogrammet downloades skal du kontrollere, hvilken version af Excel du har installeret på computeren.

Klik her for at finde ud af hvilken version af Excel du har installeret på computeren ››

CELF-4 Scoringsprogram (til Excel 2007 eller senere) ››

CELF-4 Scoringsprogram (til Excel 2003 eller tidligere) ››

Instruktioner til dataregistrering i scoringsprogrammet ››

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
CELF-4 Komplet
Varenummer 0000000370010
16.535,00 kr
CELF-4 Vejledning
Varenummer 0000000370030
2.275,00 kr
CELF-4 Registreringsskema 5-8 år, 25 stk*
Varenummer 0000000370020
1.110,00 kr
CELF-4 Registreringsskema 9-12 år, 25 stk*
Varenummer 0000000370021
1.110,00 kr
CELF-4 Pragmatisk profil, 25 stk*
Varenummer 0000000370022
790,00 kr
CELF-4 Observationsskema, 25 stk*
Varenummer 0000000370023
790,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale