CELF-4

E. Semel, E. H. Wiig, & W. A. Secord, 2003
Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth edition
X

Specifikationer

Administrering Individuel
Tidsforbrug 60–90 minutter
Sprogversion Dansk version, 2013
Kompetencekrav Audiologopæd, Aut. Psykolog, DO_NOT_SHOW, Cand. Mag. i audiologopædi, Psykolog, Tale-høre pædagog, Tale-høre lærer, Talepædagog, Logopæd, DO_NOT_SHOW
Aldersinterval 5:0–12:11 år
Testtype Test til vurdering af sproglige vanskeligheder

Sprog og kommunikation er nødvendig for praktisk taget alle hverdagsaktiviteter og har afgørende betydning for indlæring. Mange forskellige gensidigt afhængige komponenter, er vigtige for færdigheder omkring talt (og skrevet) sprog. Det drejer sig blandt andet om benævnelsesfærdigheder, sprogforståelse, forståelse for sprogets grammatiske og syntaktiske struktur samt evnen til at producere sprog. De 13 delprøver i CELF-4 vurderer disse sproglige aspekter samt eksekutive funktioner, verbal korttidshukommelse og arbejdshukommelse, der ved nedsættelse kan være en bidragende årsag til sproglige vanskeligheder.

Beskrivelse af de 13 delprøver ››

Med CELF-4 kan man beregne i alt syv indekser. Udover en generel score for Indeks for basale sprogfærdigheder er det muligt at konvertere resultaterne til seks mere specifikke indeksscorer, der repræsenterer barnets evner inden for mere afgrænsede sproglige områder: Indeks for receptivt sprog, Indeks for produktivt sprog, Indeks for sprogligt indhold, Indeks for sproglig struktur, Indeks for sproglig hukommelse samt Indeks for arbejdshukommelse.

Tolkningsprocessen i CELF-4 består af fire niveauer.

Beskrivelse af de fire niveauer ››

Den pragmatiske profil, der indgår i CELF-4 har til formål at fange sider af sproget, der ikke er tydelige eller lette at vurdere i en formel klinisk testsituation. I forhold til udredninger af sproglige vanskeligheder har det længe været kendt, at pragmatiske sproglige vanskeligheder spiller en betydelig rolle for nogle børns kommunikationsproblematik. For at indhente yderligere information om, hvordan barnet kommunikerer, indeholder CELF-4 et observationsskema. Observationsskemaet sætter fokus på områderne Forståelse, Tale, Læse og Skrive.

Dansk tilpasning

Den danske udgave af CELF-4 er resultatet af et skandinavisk samarbejdsprojekt og totalt blev 600 børn testet, og 496 forældre besvarede den tilhørende pragmatiske profil. Disse data ligger til grund for de skandinaviske normer. Derudover blev der indsamlet data i fire kliniske grupper: Børn med sproglige vanskeligheder, børn med autismespektrumforstyrrelse, børn med ADHD og børn med Cochlearimplant.

Kursus i CELF-4

Er du interesseret i et kursus i CELF-4?

Log ind for at handle i webshoppen.

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
CELF-4 Komplet
14.580,00 kr
CELF-4 Vejledning
2.005,00 kr
CELF-4 Registreringsskema 5-8 år, 25 stk*
975,00 kr
CELF-4 Registreringsskema 9-12 år, 25 stk*
975,00 kr
CELF-4 Pragmatisk profil, 25 stk*
695,00 kr
CELF-4 Observationsskema, 25 stk*
695,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale

Digital

For at score og sammenfatte resultater fra CELF-4 anbefales det at anvende scoringsprogrammet.

Systemkrav: Windows XP eller senere versioner af Windows og Microsoft Office Excel.

Inden scoringsprogrammet downloades skal du kontrollere, hvilken version af Excel du har installeret på computeren.

Klik her for at finde ud af hvilken version af Excel du har installeret på computeren ››

CELF-4 Scoringsprogram (til Excel 2007 eller senere) ››

CELF-4 Scoringsprogram (til Excel 2003 eller tidligere) ››

Instruktioner til dataregistrering i scoringsprogrammet ››