Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

WMS-III

David Wechsler
Wechsler Memory Scale - Third edition
X

Specifikationer

Administrering Individuel
Tidsforbrug 90–120 minutter
Sprogversion Dansk version, 2007. OBS Stimulusbog 1 & 2 er svensk/norsk sprogversion
Kompetencekrav Psykolog
Aldersinterval 16–89 år
Testtype Test til vurdering af indlæring og hukommelse hos voksne

WMS-III

Information til kunder som anvender WMS-III

Pearson Clinical informerer om, at den amerikanske tekniske manual WAIS-III WMS-III Technical Manual Updated, The Psychological Corporation (2002) er udgået. Den tekniske manual indgår dermed ikke længere i WMS-III komplet (svensk/norsk udgave). Læs mer her. 

 

Wechsler Memory Scale (WMS-III) er en test til vurdering af indlæring og hukommelse hos voksne i alderen 16–89 år. Testen administreres individuelt.

WMS-III indeholder 11 delprøver, hvoraf seks er obligatoriske (for at kunne anvende indeksscorer) og fem valgfrie. Testen er inddelt i otte primære indekser: Umiddelbar auditiv hukommelse, Umiddelbar visuel hukommelse, Forsinket audutiv hukommelse, Forsinket visuel hukommelse, Forsinket auditiv genkendelse, Generel hukommelse og Arbejdshukommelse. Ud over disse, findes fire sammensatte indekser for auditive indlærings- og hukommelsesprocesser. Delprøverne indeholder såvel verbale som visuelle stimuli, og tester korttidshukommelse, umiddelbar og forsinket genkaldelse og gengivelse.

Derudover beskriver den amerikanske tekniske vejledning til WMS-III hvorledes resultater fra WMS-III kan sammenlignes med resultater fra WAIS-III. Det er derved muligt at vurdere om resultaterne af de to test afspejler hukommelses- eller indlæringsvanskeligheder.

I WMS-III findes også et antal auditive processmål relateret til indlæring. Dette muliggør en mere omfattende undersøgelse af de bagvedliggende processer. ”Process approach” har således, med udgangspunkt i de kvantitative resultater, til formål at undersøge de komplekse psykologiske processer, som er involveret i psykologiske funktioner.

Rettelse til WMS-III registreringsskema ››

Dansk tilpasning

Vejledning og registrerings- og opgørelsesark er oversat til dansk.
Delprøverne ”Bogstav-Tal-rangordning” og ”Ordpar” er ændret således, at de stemmer overens med danske forhold. Amerikanske normer.

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
WMS-III Vejledning
Varenummer 0000000310530
1.130,00 kr
WMS-III Registreringsskema, 25 stk.*
Varenummer 0000000310520
775,00 kr
WMS-III ​Stimulusbog 1 - Svensk/norsk sprogversion
Varenummer 0000000110560
2.405,00 kr
WMS-III ​Stimulusbog 2 - Svensk/norsk sprogversion
Varenummer 0000000110561
2.405,00 kr
WMS-III Spatial Span Board
Varenummer 0000000710560
3.085,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale