ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Ordrer bestilt før 15. december kl. 12:00 vil blive leveret og faktureret i 2023. Uforudsete omstændigheder forbeholdes.

CCC-2

Tjekliste til screening af sproglige vanskeligheder.

Dorothy Bishop, 2003
Childrens Communication Checklist - Second edition
X

Specifikationer

Administrering Papir og blyantversion. Digital scoring mulig.
Tidsforbrug 10–20 minutter
Sprogversion Dansk version, 2012
Kompetencekrav Psykolog, Logopæd, Audiologopæd, Tale-høre lærer, Talepædagog
Aldersinterval 4:0–16:11 år
Testtype Tjekliste til screening af sproglige vanskeligheder

Ved hjælp af CCC-2 kan man gennemføre en screening for at afdække forekomsten af sproglige vanskeligheder, som kan forstyrre den kommunikative evne, eller kortlægge barnets kommunikative styrker. Dette kan sammen med anden indhentet information bidrage til en vurdering af, hvilke typer indsatser der bedst kan fremme det enkelte barns udvikling. Formålet med CCC-2 kan sammenfattes i fire punkter:

  • At identificere børn som sandsynligvis lider af en sprogforstyrrelse, og som burde henvises til yderligere sproglig udredning.
  • Hos børn med sproglige vanskeligheder at identificere børn, som har pragmatiske sprogvanskeligheder.
  • At differentiere mellem børn, som kun har sproglige vanskeligheder, og børn som kun har pragmatiske sprogvanskeligheder.
  • At identificere børn, som sandsynligvis lider af en sprogforstyrrelse, og som burde henvises til yderligere udredning for autismespektrumforstyrrelse.

CCC-2 består af 70 udsagn og respondenten (forælder eller en anden person med godt kendskab til barnet) skal vurdere hvor ofte det som beskrives er blevet observeret i barnets hverdag.

CCC-2 består af ti skalaer med syv udsagn i hver.

Skala A 
TaleMåler forståelse og flydende tale
  
Skala B 
GrammatikMåler sætningsopbygning og brug af grammatik
  
Skala C 
SemantikMåler forståelse af ords mening, betydning og indhold
  
Skala D 
SammenhængMåler evnen til at producere et sammenhængende sprog
  
Skala E 
InitiativMåler evnen til at indlede og opretholde en samtale med andre
  
Skala F 
Stereotyp sprogbrugMåler i hvilken udstrækning sproget er "overindlært", forenklet og klichéagtigt
  
Skala G 
Brug af kontekstenMåler i hvilken udstrækning sproget tilpasses til samtalepartner og situation på en fleksibel måde 
  
Skala H 
Nonverbal kommunikationMåler nonverbale aspekter af kommunikation
  
Skala I 
Sociale relationerMåler sociale kompetencer
  
Skala J 
InteresserMåler evnen til fleksibilitet samt i hvilken udstrækning barnet har særinteresser

I CCC-2 kan resultatet, foruden på skalaniveau, vurderes ud fra to indekser; Indeks for Generel Kommunikation (IGK), som baseres på de første otte skalaer i CCC-2, anvendes til at identificere børn som sandsynligvis har sproglige vanskeligheder, og Indeks for Social Interaktion (ISI), baseret på forskelle mellem resultatet på de skalaer som måler sprogets strukturelle side og de skalaer som måler mere sociale kommunikationsaspekter – hvilket afspejler forskellene mellem summen på skalaerne E Initiativ, H Nonverbal kommunikation, I Sociale relationer og J Interesser og summen på skalaerne A Tale, B Grammatik, C Semantik og D Sammenhæng. Indekset har til formål at identificere børn med en kommunikativ profil som er karakteristisk for autismespektrumforstyrrelse.

Forskellene mellem CCC og CCC-2 ››

Efter opfordring fra vores kunder har vi, i samarbejde med audiologopæd Anne Skovbjerg Poulsen, lavet et vejledningssupplement til CCC-2. Denne vejledning indeholder hjælp til tolkningen af resultatet af CCC-2 og kan downloades gratis her fra siden.

Se vejledningssupplementet og download der her ››

Dansk tilpasning

Den danske version af CCC-2 har dansk/svenske normer som er baseret på 451 besvarelser fra danske og svenske forældre. Normerne dækker aldersvintervallet 4:0–16:11 år.

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
CCC-2 Dansk Vejledning
Varenummer 0000000370630
1.320,00 kr
CCC-2 Tjekliste, 25 stk.*
Varenummer 0000000370620
1.175,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale

Digital

For at score og sammensætte resultatet fra CCC-2 anbefales det at anvende det tilhørende elektroniske scoringsprogram.

Systemkrav: Windows XP eller senere versioner af Windows og Microsoft Office Excel.

Bemærk! Inden scoringsprogrammet downloades skal du kontrollere hvilken version af Excel du har installeret på din computer.

CCC-2 scoringsprogram (til Excel 2007 eller senere versioner) ››

CCC-2 scoringsprogram (til Excel 2003 eller tidligere versioner) ››

Instruktioner til anvendelse af scoringsprogrammet ››

Håndscoring af CCC-2 er også mulig. Instruktioner til dette findes i vejledningen.

CCC-2 scoringsark til håndscoring ››