Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Bayley-III

Test for alsidig vurdering af spædbørns og mindre børns udvikling.

Nancy Bayley, 2006
Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuel
Tidsforbrug 30–90 minutter
Sprogversion Dansk version, 2009
Kompetencekrav Audiologopæd, Læge, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Psykolog, Tale-høre lærer, Talepædagog, Logopæd
Aldersinterval 1 måned–42 måneder (3 år og 5 måneder)
Testtype Test for alsidig vurdering af spædbørns og mindre børns udvikling

Bayley-III er erstattet af en ny version: Bayley-4. Læs mere her.

Den danske udgave af Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III består af oversatte og sprogligt tilpassede dele af den amerikanske originalversion. De skalaer som findes på dansk er den kognitive skala, den sproglige skala og den motoriske skala. En vurdering med Bayley-III kan bidrage til en nuanceret forståelse for et barns udvikling indenfor en række forskellige områder.

Den kognitive skala minimerer behovet for såvel receptiv sprogforståelse som motoriske færdigheder og giver et relativt "rent" mål på basale kognitive færdigheder. Den sproglige skala omfatter to delskalaer: Receptiv kommunikation og Ekspressiv kommunikation. Også den motoriske skala er opdelt i to delskalaer: Finmotorik og Grovmotorik. Resultatet på den sproglige skala og den motoriske skala kan vurderes både på delskala- og skalaniveau.

Samtlige skalaer har tydelige startpunkter for forskellige aldre samt stopkriterier, hvilket effektiviserer testtiden. I størstedelen af opgaverne anvendes forskelligt legetøj og billedmateriale. Alt materiale indgår i det komplette sæt og er tydeligt beskrevet i administreringsanvisningerne.

De to supplerende skalaer for vurdering af socio-emotionelle og adaptive evner indgår ikke i den danske version af Bayley-III.

Dansk tilpasning

Den danske version af Bayley-III består af et vejledningssupplement med samtlige opgaver i ovenstående skalaer samt anvisninger for administrering og scoring. Desuden findes registreringsskemaet på dansk. Normerne er amerikanske. På den danske version af Bayley-III har Mette Skovgaard Væver, ph.d., lektor i klinisk børnepsykologi og Marie Gammeltoft, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi fungeret som konsulenter og bidraget med et kapitel om anvendelsen af Bayley-III i Danmark.

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
Bayley-III Komplet (dansk)
Varenummer 0000000321210
21.040,00 kr
Bayley-III Vejledningssupplement, dansk
Varenummer 0000000321230
2.530,00 kr
Bayley-III Registreringsskema, 25 stk.*
Varenummer 0000000321220
2.460,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale