Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Bayley-4

Digital version på Q-global.

Nancy Bayley, PhD & Glen P. Aylward, PhD, 2023
Bayley Scales of Infant and Toddler Development - Fourth Edition
X

Specifikationer

Digital Platform Q-global
Administrering Papir og blyantversion eller version med digital støtte
Tidsforbrug 35-68 min. (afhængigt af barnets alder)
Sprogversion Dansk version, 2022
Kompetencekrav Audiologopæd, Læge, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Psykolog, Tale-høre lærer, Talepædagog, Logopæd
Aldersinterval 16 dage til 42 måneder og 30 dage (3,5 år)
Testtype Test til vurdering af kognitiv, sproglig og motorisk udvikling hos små- og spædbørn

Bayley-4 

Bayley-4 er et af de mest brugte standardiserede instrumenter til vurdering af grundlæggende udviklingsaspekter hos børn. Den danske version af Bayley-4 består af oversatte og sprogligt tilpassede dele af den amerikanske originalversion. Normerne er amerikanske og bygger på et udsnit med 1.700 normalt udviklede børn i alderen 16 dage til 42 måneder. 

Testens struktur og indhold 

Skalaerne i den danske version af testen repræsenterer kernen i Bayley-4 og er relateret til problemer, som kan opstå i forbindelse med den tidlige kognitive, sproglige og motoriske udvikling.​  

Skalaen Kognition består af én delskala: 

 • Kognition, som kortlægger forskellige aspekter ved kognitiv funktion, blandt andet sensomotorisk udvikling, udforskning og manipulering af genstande, objektkonstans, hukommelse, evne til begrebsdannelse, forløbere for eksekutive funktioner og andre aspekter ved kognitiv bearbejdning.  

Skalaen Sprog består af to delskalaer: 

 • Receptiv kommunikation, som blandt andet vurderer nonverbal kommunikation, verbal forståelse og udvikling af passivt ordforråd, herunder evnen til at identificere genstande og billeder, der benævnes verbalt.  
 • Ekspressiv kommunikation, som blandt andet kortlægger før-sproglig ekspressiv kommunikation som pludren, fagter, fælles opmærksomhed og at vente på sin tur samt morfologisk og syntaktisk udvikling som evnen til at bruge toordssætninger og tempus.​ 

Skalaen Motorik består af to delskalaer: 

 • Finmotorik, som kortlægger finmotoriske færdigheder, der er associeret med forskellige håndgreb, perceptuel-motorisk integration, planlægning af finmotoriske bevægelser og motorisk hastighed. 
 • Grovmotorik, som kortlægger stabilitet og bevægelse i arme, ben og krop samt udvikling af nervesystemet.

Anvendelsesområder 

 • Identificering af udviklingsforsinkelser hos børn. 
 • Planlægning og vurdering af intervention. 
 • Diagnostisk værktøj som en del af et større testbatteri. 
 • Forskning.

Nyheder i Bayley-4 

Bayley-4 bevarer det originale format fra Bayley-III, men der kommer flere ændringer i den nye version: 

 • Et forbedret og mere dækkende indhold i delprøverne på tværs af aldersgrupper. 
 • Udvikling af et mere nuanceret scoringssystem​, hvor barnets færdighedsniveau vurderes på en trepunktsskala fra 0 (færdigheden er ikke til stede) til 1 (begyndende færdighed eller mestring af dele af en opgave) og 2 (mestring af opgaven eller færdigheden). 
 • Større involvering af omsorgspersonen i vurderingsprocessen ved at inkludere spørgsmål om barnets færdigheder, som omsorgspersonen besvarer under testningen. 
 • Forkortet administreringstid og forenkling af administreringen ved hjælp af bl.a. flere kombinerede opgaver og spørgsmål til omsorgspersonen. 
 • Højere grad af diagnostisk nøjagtighed og større klinisk relevans som følge af opdaterede normer, et mere nuanceret scoringssystem og reviderede opgaver.
 • Nye normer. 
 • Digital version på den webbaserede platform, Q-global, for at gøre administrering, registrering og scoring nemmere.

Fordele ved Bayley-4 

 • Giver en større viden om barnets kognitive, sproglige og motoriske udvikling. 
 • Giver et nuanceret billede af barnets styrker og svagheder. 
 • Hjælper med at identificere udviklingsforsinkelser hos børn. 
 • Mulighed for at tilpasse administreringen til det enkelte barn. 
 • Mulighed for at følge udviklingen over tid, så man fx kan tilpasse eventuelle interventioner til barnets behov. 
 • Større forståelse for barnets funktion baseret på den information, der er indhentet fra omsorgspersoner i forbindelse med administreringen. 
 • Velegnet til brug i tværfaglige vurderinger, fordi de kognitive, sproglige og motoriske skalaer kan administreres uafhængigt af hinanden. 
 • Adgang til en digital administreringsstøtte og digital scoring på Q-global, inklusiv muligheden for at kunne generere resultatrapporter i PDF-format. 

Administrering og scoring af Bayley-4 

 • Traditionel administrering med papir og blyant samt manuel beregning af resultater. 
 • Digital version på Q-global: 
  • Manuel registrering, hvor råscorerne fra en test administreret med papir og blyant overføres til Q-global for videre automatisk scoring og digital rapportgenerering. 
  • Digital registrering for at gøre både administrering og registrering af testen nemmere. Automatisk scoring og digital rapportgenerering indgår også i den digitale registrering.

Bayley-4 på Q-global

Q-global er en digital platform til administrering, scoring og resultatformidling. Her følger en kort købsguide over, hvad der er inkluderet i de forskellige digitale produkter til Bayley-4.

 • Bestil: "Komplet digital kombo på Q-global" for at få adgang til 1 Digital manual; 25 stk Digitale vurderinger (herunder administrering, scoring og rapportering); 1 Digital teknisk manual (US); 1 Stimulusbog (trykt); 25 stk. Svarshæfter Finmotorik (trykte); 1 Tilfældige observationer tjekliste (trykt); 25 Forældreinformation (trykte) samt alt stimulusmateriale (fysisk).
 • Bestil: "Digitale vurderinger (inkl. rapporter) på Q-global, 25 stk." for at tilkøbe flere digitale vurderinger (som inkluderer digital administrering, scoring og rapportgenerering).
 • Bestil: "Licens til digital scoring på Q-global i 1 år" for at få adgang til digital scoring af fysiske administreringer. Bemærk, at digital scoring kræver, at du administrerer på papir, så du skal også have adgang til "Komplet Kit papir og blyant" for at udføre testningen.

Du bestiller de digitale produkter i prislisten øverst på denne side. Efter bestillingen ledes du til en side, hvor du kan registrere en ny eller eksisterende bruger på Q-global og dermed tilknytte det digitale produkt til den rette brugerkonto.

Du kan læse mere om vores forskellige digitale produktmuligheder og hvad de inkluderer her. Du kan også klikke på symbolet (i), der findes ved siden af hvert produkt på prislisten herover, for at læse mere om, hvad der er inkluderet i hvert produkt.

Læs mere om Q-global her.


  Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

  Grupperede produktartikler
  Produktnavn Ekskl. moms
  Bayley-4 Komplet Kit papir og blyant
  Varenummer 0000000329010
  21.200,00 kr
  Bayley-4 Komplet Digital Kombo på Q-global
  Varenummer 0000000329050
  19.500,00 kr
  Bayley-4 Manual
  Varenummer 0000000329030
  3.000,00 kr
  Bayley-4 Stimulusbog
  Varenummer 0000000329060
  3.900,00 kr
  Bayley-4 Registreringsskema, 25 stk
  Varenummer 0000000329020
  2.400,00 kr
  Bayley-4 Forældreinformation, 25 stk
  Varenummer 0000000329022
  750,00 kr
  Bayley-4 Svarhæfte Finmotorik, 25 stk
  Varenummer 0000000129021
  750,00 kr
  Bayley-4 Tilfældige observationer, tjekliste, 1 stk
  Varenummer 0000000329061
  150,00 kr
  Grupperede produktartikler
  Produktnavn Ekskl. moms
  Bayley-4 Digitale vurderinger (inkl. rapporter) på Q-global, 25 stk.
  Varenummer 0000000329053
  2.400,00 kr
  Bayley-4 Licens til digital scoring på Q-global i 1 år
  Varenummer 0000000329052
  950,00 kr
  Bayley-4 Digital Manual på Q-global
  Varenummer 329051
  3.000,00 kr
  Alle priser er ekskl. Moms.