Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

RBANS

Christopher Randolph, 1998
Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status
X

Specifikationer

Administrering Individuel
Tidsforbrug 20–30 minutter
Sprogversion Dansk version, 2013
Kompetencekrav Læge, Psykolog
Aldersinterval 20–89 år
Testtype Screening af kognitive funktioner

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status – RBANS (Randolph, 1998) er et kort, individuelt administreret screeningbatteri for personer i alderen 20–89 år. RBANS måler opmærksomhed, verbale funktioner, visuospatiale funktioner samt umiddelbar og forsinket hukommelse. Udviklingen af RBANS er baseret på klinisk erfaring og forskning i måling af individuelle neurokognitive funktionsområder.

Testen består af 12 delprøver (samt en supplerende delprøve), der kan administreres på 20–30 minutter. RBANS har skandinaviske normer, som blev indsamlet i 2012 blandt 454 personer i Danmark, Norge og Sverige. RBANS måler kognitive funktioner inden for flere områder og kan anvendes som en selvstændig test eller som en indledende screening for at vurdere om en mere omfattende neuropsykologisk udredning er nødvendig.

På hospitalsafsnit kan RBANS anvendes ved mistanke om hukommelsesproblemer eller demens hos patienter og ved vurdering af andre følger efter apopleksi eller traumatisk hjerneskade. RBANS kan også anvendes ved psykiatriske udredninger og som del af rehabiliteringsforløb. RBANS findes således i to parallelversioner (A og B), hvilket muliggør opfølgningstest, for eksempel når man vil følge en sygdoms progression eller bedring (bemærk at alle delprøver fra RBANS version A indgik i normeringen mens delprøven Ordmobilisering indgik fra version B).

RBANS er designet til også at kunne administreres af andre faggrupper end de som omfattes af kompetencekravene til køb af testen. Således vil andre relevante fagpersoner som har erfaring med administrering af test og rating skalaer – så som sygeplejersker i hukommelsesklinikker – kunne administrere testen selvstændigt for derefter at tolke resultaterne i samarbejde med en læge eller en psykolog.

Normer på delprøveniveau

Der findes også normer på delprøveniveau tilgængelige for RBANS
I den danske vejledning til RBANS findes information omkring tolkning af scorerne på indeksniveau. Årsagen til at analyser af RBANS-resultater primært udføres på overordnet indeksniveau er, at jo flere items der bidrager til en score, jo bedre afspejles den egenskab som bliver målt. Reliabiliteten øges og målefejlen mindskes.

Men hvis der forekommer store forskelle mellem resultater på delprøver, der bidrager til et indeks, eller hvis der forekommer store forskelle mellem resultater på forskellige indeks, kan det være relevant, at kigge nærmere på, hvordan testpersonen har præsteret på de enkelte delprøver. Dette kan give et bedre indblik i personens styrker og svagheder og øge forståelsen for hans eller hendes fungeren i hverdagen og kan give yderligere grundlag for planlægning af eventuel behandling.

Her kan du hente retningslinjer for tolkning samt normtabeller til delprøverne i RBANS ››

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
RBANS Komplet
Varenummer 0000000327310
4.430,00 kr
RBANS Vejledning
Varenummer 0000000327330
1.185,00 kr
RBANS Registreringsskema A, 25 stk.*
Varenummer 0000000327320
1.170,00 kr
RBANS Opgavehæfte A, 25 stk.*
Varenummer 0000000327322
800,00 kr
RBANS Registreringsskema B, 25 stk.*
Varenummer 0000000327321
1.170,00 kr
RBANS Opgavehæfte B, 25 stk.*
Varenummer 0000000327323
800,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale

Downloads