ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Eksekutive funktioner

Om eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner indebærer regulering af fx opmærksomhed, sprog og impulser samt koordinering af disse for en mere kompleks tankegang, fx planlægning, problemløsning og kreativitet. Eksekutive funktioner er også afgørende for arbejdshukommelsen og evnen til kognitiv fleksibilitet.

Mange hverdagsopgaver kræver, at vi anvender flere eksekutive funktioner samtidigt. At køre bil, gøre sig klar til at komme i skole eller at løse en matematikopgave er nogle eksempler på opgaver, som kræver et samspil mellem hjernens eksekutive funktioner. Problemer med de eksekutive funktioner kan forhindre mennesker i på en optimal måde at organisere deres adfærd, koncentrere sig og regulere deres følelser. Der findes flere tilstande, hvor det kan være tilfældet, bl.a. mennesker med ADHD eller en autismespektrumforstyrrelse.

Vi har flere test, som måler eksekutive funktioner. Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) er et testbatteri, som måler eksekutiv funktion hos børn og voksne. Resultaterne giver et detaljeret billede af eventuelle problemer med kontrol over ens egen adfærd, planlægning og strategivalg, organisering, regulering af følelser og reaktioner, arbejdshukommelse, graden af fleksibilitet og abstraktionsniveau i tankegangen m.m.

Inden en eventuel testning med D-KEFS kan det være til hjælp at administrere en vurderingsskala, som måler eksekutive funktioner. Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) er primært udviklet til at blive brugt som screening i en kortlægning af problemer med eksekutive funktioner og ADHD. Testinstrumentet bygger på testkonstruktøren Thomas Browns mere end 25 års kliniske erfaring og forskning i børn, unge og voksne med ADHD.

Vil du vide mere om andre test, som måler eksekutive funktioner, og hvordan de kan bruges i dit arbejde? Så klik på linkene nedenfor, eller kontakt en af vores produktspecialister for at få en gratis præsentation.

Book en produktpræsentation

Har du spørgsmål til vores produkter? Eller vil du booke en produktpræsentation? Kontakt vores produktspecialister!

top