David Wechsler

WAIS-IV

Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition

David Wechsler

WAIS-IV

Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
16.320,00 kr
WAIS-IV Komplet
Vejledning Del 1, Vejledning Del 2, Technical and Interpretiv Manual (Wechsler, 2008), Stimulusbog 1, Stimulusbog 2, Scoringsnøgler, Registreringsskema 25 stk*, Opgavehæfte 1, 25 stk*, Opgavehæfte 2, 25 stk*, Testmateriale. Alle testmaterialer er pakket i en taske.
Bemærk: scoringsprogram indgår ikke
Varenummer 0000000311010
6.275,00 kr
WAIS-IV Scoringsprogram (CD)
Varenummer 0000000311050
1.650,00 kr
WAIS-IV Vejledning del 1
Varenummer 0000000311030
1.845,00 kr
WAIS-IV Vejledning del 2
Varenummer 0000000311031
895,00 kr
WAIS-IV Registreringsskema, 25 stk.*
Varenummer 0000000311020
755,00 kr
WAIS-IV Opgavehæfte 1, 25 stk.*
Symbolsøgning og Kodning
Varenummer 0000000311021
610,00 kr
WAIS-IV Opgavehæfte 2, 25 stk.*
Udstregning
Varenummer 0000000311022
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.
Testtype
Test til vurdering af intelligens og kognitive funktioner hos unge og voksne
Administrering
Individuel
Kompetencekrav
Psykolog
Tidsforbrug
60–80 minutter
Aldersinterval
16–90 år
Sprogversion
Dansk version, 2011

WAIS-IV er den fjerde, reviderede version af denne klassiske Wechsler-skala til vurdering af unges og voksnes kognitive evner. WAIS-IVs struktur er fornyet for bedre at afspejle aktuel forskning og praksis. Nye delprøver er kommet til, bl.a. for at give bedre mål for arbejdshukommelse, forarbejdningshastighed og "fluid reasoning".
WAIS-IVs struktur er baseret på en inddeling af de ti kernedelprøver og fem supplerende delprøver i fire indeks: Verbal Forståelse (VFI), Perceptuel Ræsonnering (PRI), Arbejdshukommelse (AI) og Forarbejdningshastighed (FI).

  • VFI består af kernedelprøverne Ligheder, Ordforråd og Information samt den supplerende delprøve Omtanke.
  • PRI består af kernedelprøverne Blokmønstre. Matricer og Visuelle puslespil samt de supplerende delprøver Figurvægte og Billedfuldendelse.
  • AI Består af kernedelprøverne Talspændvidde og Regning samt den supplerende delprøve Bogstav-tal rangordning.
  • FI består af kernedelprøverne Symbolsøgning og Kodning samt den supplerende delprøve Udstregning.

Derudover kan man, som tidligere, beregne IK for hele skalaen (HIK) og det supplerende mål, General Ability Index (GAI). GAI er et sammensat mål for kognitive evner, som er mindre sensitiv for indflydelse fra arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed end HIK. På samme måde som i WISC-IV er man i WAIS-IV gået bort fra den todelte Verbal- og Performance-IK opdeling. En nyhed i WAIS-IV er, at man kan beregne forskellige processcorer for delprøverne Blokmønstre, Talspændvidde og Bogstav-tal rangordning. Disse processcorer giver information om hvilke kognitive processer, som bidrager til præstationen på de respektive delprøver.

Dansk tilpasning

Den danske version af WAIS-IV har skandinaviske normer.

Kurser i WAIS-IV for psykologer

Information om WAIS-IV kurser finder du hos Palle Møller Pedersen www.neuropsykolog.dk/kurser.html eller kontakt Peter Jørgensen Krag Ph.D., specialpsykolog, specialist i psykoterapi og supervision via psykologkursus@gmail.com.

For effektiv og korrekt scoring tilbydes et scoringsprogram (OBS CD). Råscorer på delprøveniveau genererer skalerede scorer, indeks- og IK-scorer med konfidensinterval, percentiler, diskrepansanalyser og grafisk scoreprofil m.m. Vi erstatter ikke bortkomne scoringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versioner af Windows.

Download brugervejledningen til WAIS-IV scoringsprogrammet ››

Findes som enkeltbrugerlicens og storbrugerlicens.