ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Bayley-4

bayleyheader_3

Bayley-4

Bayley-4 er et af de mest brugte standardiserede instrumenter til vurdering af grundlæggende udviklingsaspekter hos børn. Den danske version af Bayley-4 består af oversatte og sprogligt tilpassede dele af den amerikanske originalversion. Normerne er amerikanske og bygger på et udsnit med 1.700 normalt udviklede børn i alderen 16 dage til 42 måneder. Ved hjælp af Bayley-4 kan du identificere eventuelle forsinkelser i udviklingen og få information som du kan bruge, når du skal planlægge eller vurdere forskellige interventioner. Bayley-4 består af fem delprøver: Kognition, Receptiv kommunikation, Ekspressiv kommunikation, Finmotorik og Grovmotorik, samt en Vurdering af adfærdsobservationer. 

Nyheder i Bayley-4

Bayley-4 bevarer det originale format fra Bayley-III, men der kommer flere ændringer i den nye version: 

– Forbedret og et mere dækkende indhold i delprøverne på tværs af aldersgrupper. 
– Udvikling af et mere nuanceret scoringssystem​, hvor barnets færdighedsniveau vurderes på en trepunktsskala.
– Større involvering af omsorgspersonen i vurderingsprocessen.
– Mindskning af administreringstiden og forenkling af administreringen.
– Højere grad af diagnostisk nøjagtighed og større klinisk relevans.
– Nye normer.
– Digital version på den webbaserede platform, Q-global, for at gøre administrering, registrering og scoring nemmere. 

Administrering og scoring af Bayley-4 

– Traditionel administrering med papir og blyant samt manuel beregning af resultater. 
– Digital version på Q-global.

Bayley-4 kan administreres på papir og derefter scores i hånden eller med digital scoring og rapportgenerering på Q-global. Testen kan også administreres med digital støtte på Q-global, hvilket indebærer, at systemet giver opgaveinstruktioner, holder styr på startpunkter, anvender stop- og venderegler, automatisk scorer serieopgaver m.m. 

Fordele ved Bayley-4 

– Giver en større viden om barnets kognitive, sproglige og motoriske udvikling. 
– Giver et nuanceret billede af barnets styrker og svagheder. 
– Hjælper med at identificere udviklingsforsinkelser hos børn. 
– Mulighed for at tilpasse administreringen til det enkelte barn. 
– Mulighed for at følge udviklingen over tid, så man fx kan tilpasse eventuelle interventioner til barnets behov. 
– Større forståelse for barnets funktion baseret på den information, der er indhentet fra omsorgspersoner i forbindelse med administreringen. 
– Velegnet til brug i tværfaglige vurderinger, fordi de kognitive, sproglige og motoriske skalaer kan administreres uafhængigt af hinanden. 
– Adgang til en digital administreringshjælp og digital scoring på Q-global, inklusive muligheden for at kunne generere resultatrapporter i PDF-format.   


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

top