Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

D-KEFS

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001
Delis-Kaplan Executive Function System
X

Specifikationer

Administrering Individuel
Tidsforbrug Varierende, administrering af samtlige test tager ca. 90 minutter
Sprogversion Dansk version, 2012
Kompetencekrav Psykolog
Aldersinterval 8–89 år (D-KEFS Talemåder 16–89 år)
Testtype Test til udredning af eksekutiv funktion hos børn og voksne

Delis-Kaplan Executive Function System – D-KEFS er en samling af ni selvstændige test, som har til formål at måle eksekutiv funktion hos børn og voksne. Resultaterne giver et udtømmende billede af aspekter, som indgår i eksekutiv funktion. Hvilke test, som vælges, afhænger af den aktuelle problemstilling. Testene, som indgår, er:

  • D-KEFS Trail Making Test - består af fem betingelser i stedet for to, som i de gængse versioner. Dels indgår den primære eksekutive betingelse Trail Making Test Skift, der giver et mål for kognitiv fleksibilitet, og dels indgår fire kontrolbetingelser (visuel afsøgning, talrækkefølge, bogstavorden og motorisk hastighed), som giver testlederen mulighed for at vurdere, om årsagen til nedsat kognitiv fleksibilitet i den primære betingelse kan relateres til funktionsnedsættelser i de underliggende færdigheder, som indgår i kontrolbetingelserne.
  • D-KEFS Ordmobilisering – omfatter betingelserne: Fonemisk ordmobilisering (der undersøger, hvor let testpersonen kan generere leksikalske svar og samtidig overholde flere regler eller restriktioner), Semantisk ordmobilisering (som kontrasterer generering af svar fra indlærte semantiske kategorier med den mere krævende opgave at generere leksikalske svar) og Kategoriskift (der prøver testpersonens kognitive fleksibilitet ved skift mellem generering af svar fra to forskellige betingelser).
  • D-KEFS Figurdesign – fungerer som et ikke-verbalt modstykke til D-KEFS Ordmobilisering og omfatter flere betingelser. Betingelse 1 en grundlæggende test af figurdesign, Betingelse 2 måler både figurdesign og inhibering af svar, og Betingelse 3 undersøger både figurdesign og kognitiv fleksibilitet.
  • D-KEFS Farve-ord interferens test – måler evnen til verbal inhibering. Denne udvikling af den klassiske Stroop test omfatter, i tillæg til den kendte inhiberingsbetingelse, også kontrolbetingelserne farvebenævnelse og læsning samt en yderligere betingelse, som tester kognitiv fleksibilitet ved at kombinere regelskift med verbal inhibering.
  • D-KEFS Sortering – omfatter to betingelser, Fri sortering og Forståelse af sortering, som måler problemløsningsfærdigheder og kognitiv fleksibilitet inden for såvel verbale som ikke-verbale modaliteter. Betingelsen Fri sortering undersøger også en side af eksekutiv funktion, der sjældent måles af neuropsykologiske test, nemlig testpersonens evne til at tage initiativ til problemløsende adfærd.
  • D-KEFS Tyve spørgsmål – er en version af den kendte leg "Tyve spørgsmål til professoren" og tester testpersonens evne til kategorisering af objekter og testpersonens evne til at samle disse i overordnede kategorier, samt testpersonens evne til at inddrage feedback i sin søgestrategi.
  • D-KEFS Begrebsforståelse – Formålet med denne test er at undersøge eksekutive funktioner verbalt samt at vurdere færdigheder så som deduktiv tankegang, integration af flere informationer samt hypotesetestende og fleksibel tænkning.
  • D-KEFS Tårnet – er en forbedret udgave af de kendte tårn-test, som er modificeret for at undgå gulv- og lofteffekt og forbedre testens reliabilitet. D-KEFS Tårnet måler flere vigtige eksekutive funktioner, inklusive spatial planlægning, regelindlæring, inhibering af impulssvar, inhibering af perseverende svar samt fastholdelse af instruktioner.
  • D-KEFS Talemåder – tester evnen til at tænke metaforisk og abstrakt ved hjælp af to betingelser, som både prøver åbne svar og multiple choice svar.

I en dansk valideringsundersøgelse er 111 voksnes (18–69 år) præstation, som er scoret efter de eksisterende amerikanske normer, fundet at ligge på niveau med testpræstationerne i den amerikanske normgruppe. Testpræstationer scores derfor i overensstemmelse med normtabellerne i den medfølgende Examiner’s Manual. Desuden findes mulighed for at beregne forskellige kombinations- og procesmål til hver test som hjælp til yderligere udredning af kognitivt svækkede testpersoner.

Dansk tilpasning og afprøvning

Dansk oversættelse og kulturel tilpasning af Vejledning og testopgaver. Den danske valideringsundersøgelse, som omfatter test af 111 voksne, støtter brugen af amerikanske normdata.

Læs D-KEFS vejledningens kapitel om den danske valideringsundersøgelse ››

D-KEFS Komplet

D-KEFS Komplet indeholder: Dansk Vejledning, Stimulusbog til administrering af D-KEFS Begrebsforståelse, D-KEFS Tårnet og D-KEFS Talemåder, 1 eksemplar hver af artikelnummer 320020–320084, Examiner’s Manual, Technical Manual, stimulussider til D-KEFS Ordmobilisering, D-KEFS Figurdesign, D-KEFS Farve-ord Interferens test, D-KEFS Sortering, og D-KEFS Tyve spørgsmål, samt tre kortsæt til D-KEFS Sortering, og en tårnmodel og fem brikker til D-KEFS Tårnet.

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
D-KEFS Komplet
Varenummer 0000000320010
16.685,00 kr
D-KEFS Scoring Assistant
Varenummer 0000000720050
4.790,00 kr
D-KEFS Dansk vejledning
Varenummer 0000000320030
1.670,00 kr
D-KEFS Stimulusbog til administrering af Begrebsforståelse, Tårnet og Talemåder
Varenummer 0000000320031
2.985,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuel afsøgning Opgavehæfte, 10 stk.*
Varenummer 0000000320020
330,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Talrækkefølge Opgavehæfte, 10 stk.*
Varenummer 0000000320021
330,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bogstavrækkefølge Opgavehæfte, 10 stk.*
Varenummer 0000000320022
330,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Skift Opgavehæfte, 10 stk.*
Varenummer 0000000320023
330,00 kr
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk hastighed Opgavehæfte, 10 stk.*
Varenummer 0000000320024
330,00 kr
D-KEFS Figurdesign Opgavehæfte, 10 stk.*
Varenummer 0000000320025
365,00 kr
D-KEFS Trail Making Test Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320026
260,00 kr
D-KEFS Ordmobilisering Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320027
365,00 kr
D-KEFS Figurdesign Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320028
260,00 kr
D-KEFS Farve-ord Interferens Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320029
365,00 kr
D-KEFS Sortering Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320080
435,00 kr
D-KEFS Tyve spørgsmål Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320081
320,00 kr
D-KEFS Begrebsforståelse Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320082
365,00 kr
D-KEFS Tårnet Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320083
365,00 kr
D-KEFS Talemåder Registreringsskema, 10 stk.*
Varenummer 0000000320084
330,00 kr
D-KEFS Examiner’s Manual
Varenummer 0000000820030
2.360,00 kr
D-KEFS Technical Manual
Varenummer 0000000820031
2.490,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale

Digital

Amerikansk scoringsprogram til hurtig og effektiv scoring. Scoringsprogrammet anbefales varmt, hvis man ønsker at beregne alle kombinationsmål og procesmål.
Support: Registrering af programmet og al teknisk support sker via kontakt med vores kontor i Storbritannien. Her findes kontaktinformation og support.
Vi erstatter ikke bortkomne scoringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versioner af Windows. Kun 32 bit operativsystem. Enkeltbrugerlicens.