Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

WISC-V: avanceret brug, fortolkning og formidling

X

Specifikationer

Tidsforbrug 1 dag
Kurser Fysiske forløb

Kursusbeskrivelse
Til dette kursus vil fokus være på avanceret brug af intelligenstesten WISC-V, herunder hvordan man letter administrering samt kender tilstrækkelig til den bagvedliggende psykometri for at lave kvalificerede tolkninger. Du vil lære mere om rapportskrivning og mundtligt samt skriftlig formidling. Desuden undervises i differential diagnostiske overvejelser, kliniske profiler og god testpraksis.  Formålet er at udvikle deltagernes kompetencer i at udføre valide og reliable udredninger med WISC-V. 


Målgruppe: Psykologer, som ønsker at uddybe deres viden og praksis i WISC-testning.   
Underviser: Nina Madsen Sjö, ph.d. og specialist i børnepsykologi samt børneneuropsykologi  
Tidspunkt: 27/10/2023, kl. 8.30-15.30 (inklusiv pauser)  
Sted: B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København 


Kurset omfatter følgende emner: 

 • Tips og tricks til god administrering inkl. videocases
 • Gennemgang af hvilke delprøver, der måler hvad og hvilke delprøver, der kan overvejes af udelades og hvornår
 • Hvor er der udfordringer i de danske normer, som psykologer skal være opmærksomme på? 
 • Profiltolkning af cases  
 • Kliniske profiler intellektuel funktionsnedsættelse – hvad kendetegner dem? 
 • Differential diagnostike overvejelser, f.eks. findes der specifikke ADHD og autismeprofiler? 
 • Kliniske profiler høj begavelse – hvad kendetegner dem? 
 • Hvordan kommer du fra beskrivelse af testresultater til meningsfuld viden for modtageren?  
 • Hvilke indeks bør vægtes over andre i tolkningen af en profil? 
 • Hvad siger litteraturen om vores psykolog-rapporter, når man spørger modtagerne (forældre, lærere og andre fagpersoner)? 
 • Hvordan kan vi bedre lykkes i vores formidling af vores fund, så modtagerne går fra mødet med ny viden og handlekraft?  


Læringsmål

 • At få viden om hvilke delprøver der måler hvad og hvornår de er relevante. 
 • At få viden om hvordan man tolker de forskellige dele af et WISC-V testresultat, herunder HIK, indekspoint og skalapoint. 
 • At kunne genkende forskellige kliniske profiler og vide hvordan disse skal tolkes. 
 • At få kompetencer i at formidle WISC-V på en hensigtsmæssig måde for modtageren.  


Specialistuddannelse
Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne med retning i børn og unge: 

 • Klinisk børne- og ungepsykologi – Psykologiske undersøgelsesmetoder: 6.4.4.2.2., 6 timer 
 • Klinisk neuropsykologi med børn og unge – Udredningsprocedurer, Udredning af intelligens og hukommelse: 7.4.4.2.3., 6 timer
 • Pædagogisk Psykologi – Øvrige: 8.3.99., 6 timer 
 • Sundhedspsykolog – Udredning, retning børn og unge: 11.4.4.2.3., 6 timer
 • Psykoterapi – Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik, retning børn og unge: 12.4.4.2.1., 6 timer 

Tilmelding
For at tilmelde dig kurset, klik på "Føj til kurv" i højre side. Gå dernæst til kurven for at angive emailadresse og betale. Kort derefter vil du modtage en bekræftelsesmail. 

Bemærk: hvis du er medlem af Dansk Psykologforening, så skriv gerne den mailadresse ind, som du bruger til at logge på "MitDP". I så fald vil kurset automatisk blive registreret i dit specialistoverblik.

Pris: 2950 kr. 
Prisen er inklusiv forplejning. 

Kursusbevis
Alle deltagere modtager et kursusbevis, som lever op til Dansk Psykologforenings retningslinjer.

Anbefalet litteratur
Sattler, J (2018): Assessment of Children: Cognitive Foundations and Applications. Sattler Publishing. Chapter 11: Interpreting the WISC-V. Chapter 18. Report writing. 

Deltagelse af andre faggrupper
Kurset retter sig mod personer med en kandidatuddannelse i psykologi, da dette er kompetencekravene for at administrere WISC-V. Det vil derfor ikke være muligt for andre faggrupper at deltage i dette kursus, men hold endelig øje med vores hjemmeside og nyhedsbrev, for information om kommende kurser.

Bestillingsvilkår
Bookingen er bindende og antallet af pladser er begrænset. Bliver du forhindret i at deltage skal du afbestille skriftligt på mail: melissa.ovsiannikow@pearson.com senest 4 uger før kursusstart. Sker afbestillingen mindre end 4 uger før kursusstart, betales 50 % af kursusgebyret. Skriv gerne så snart du ved at du er forhindret, så andre kan få glæde af din plads.  
Ved få tilmeldte kan kurset blive aflyst og kursusgebyret vil i så fald tilbagebetales.  
Alle priser er eksklusive moms.  
 

Kursusleder

Nina Madsen Sjö
Nina Madsen Sjö
Nina Madsen Sjö, er specialist og supervisor i børnepsykologi og børneneuropsykologi samt ph.d. Nina er selvstændig psykolog i egen praksis, hvor hun udreder børn og unge samt har samtaleforløb. Nina har arbejdet med test og spørgeskemaer i over 20 år og har oversat eller bidraget til normindsamling til mere end 10 danske test eller spørgeskemaer. Nina er også deltidsforsker og bidrager til flere store forskningsprojekter, hvor hun vælger tests og spørgeskemaer til brug i forskning samt undersøger, hvordan disse kan bidrage til valg af efterfølgende interventioner. I Ninas undervisning vil fokus ikke alene være fokuseret på testresultaterne i sig selv, men i høj grad på fortolkning og hvordan vi omsætter resultaterne til ny viden til gavn for barnet i hverdagen.
1 Kurser
Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
WISC-V: avanceret brug, fortolkning og formidling - 27 oktober 2023, Copenhagen
Varenummer course:1693111_1759008 / 0000000532010
2.950,00 kr
Denne vare er udsolgt.
Alle priser er ekskl. Moms.