Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015

BASC-3

Behavior Assessment System for Children, Third Edition

Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015

BASC-3

Behavior Assessment System for Children, Third Edition
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.

Grupperede produktartikler
Produktnavn
6.400,00 kr
BASC-3 Komplet Kombo
Administrering sker digitalt eller på papir. Indeholder 60 stk. Admin & Scoring + E-manual + Manual (trykt) + 60 vurderingsskemaer (en forpakning af hver)
Varenummer 0000000328710
2.050,00 kr
BASC-3 Manual
Manual (trykt)
Varenummer 0000000328730
300,00 kr
BASC-3 Lærerskema Alder 6–11 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring
Varenummer 0000000328720
300,00 kr
BASC-3 Lærerskema Alder 12–19 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring
Varenummer 0000000328721
300,00 kr
BASC-3 Forældreskema Alder 6–11 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring
Varenummer 0000000328722
300,00 kr
BASC-3 Forældreskema Alder 12–19 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring
Varenummer 0000000328723
300,00 kr
BASC-3 Selvrapporteringsskema Alder 8–11 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring
Varenummer 0000000328724
300,00 kr
BASC-3 Selvrapporteringsskema Alder 12–19 *
10 stk. Bemærk: Kun digital scoring
Varenummer 0000000328725
Grupperede produktartikler
Produktnavn
3.000,00 kr
BASC-3 Komplet Digital
Administrering sker digitalt. Indeholder 60 stk. Admin & Scoring + E-manual
Varenummer 0000000328760
500,00 kr
BASC-3 Digital Admin & Scoring på Q-global
10 stk. Digital Admin & Scoring på Q-global
Varenummer 0000000328761
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.
Testtype
Vurderingsskalaer, der har til formål at give et billede af forskellige typer adfærd, tanker og følelser hos børn og unge.
Sprogversion
Dansk version, 2019
Aldersinterval
6–19 år
Administrering
Online, individuell
Kompetencekrav
DO_NOT_SHOW, Aut. Psykolog, Læge

BASC-3 består af en række vurderingsskalaer, der, ved at integrere information og perspektiver fra flere kilder, har til formål at give et både bredt og detaljeret billede af forskellige typer adfærd, tanker og følelser hos børn og unge. Den danske version af BASC-3 består af tre forskellige vurderingsskalaer; Selvvurdering for aldersgruppen 8–19 år, samt Lærervurdering og Forældrevurdering for aldersgruppen 6–19 år. Fokus ligger på problemadfærd og forskellige former for psykiatriske problematikker, men barnets/den unges ressourcer og styrker belyses også. BASC-3 bygger på den grundlæggende idé om triangulering, det vil sige indsamling og integrering af information fra forskellige respondenter.

Områderne som skalaen måler er blandt andet:

 • Aggression
 • Depression
 • Hyperaktivitet
 • Tilpasningsevne
 • Kommunikation
 • Sociale færdigheder
 • Eksekutiv funktion
 • Vredeshåndtering
 • Følelsesmæssig selvkontrol
 • Negative følelser
 • Sociale udviklingsforstyrrelser

BASC-3 er enkel at administrere via vår digitale plattform – Q-global. Resultatsammenfatningen gør det muligt at sammenligne resultatet mellem ulige respondenter, f.eks. lærere og forældre. Man kan også sammenligne resultatet over tid, for at for eksempel vurdere behandlingseffekter. En anden fordel med den digitale administrering er at man hurtigt får tilgang til testresultatet efter at administreringen er fuldført.

BASC-3 har skandinaviske normer som bygger på et stratifiseret udvalg som afspegler normalpopulationen i Norge, Sverige og Danmark.

Anvendelsesområder
BASC-3 er ideel at anvende i PPR regi, i børne-og ungdomspsykiatrien og hvilket som helst sted, der er behov for en bedre forståelse af børn og unges psykiske trivsel. Eftersom scorerne i BASC-3 er kvantificerede er det mulig at sammenligne testresultater, for eksempel mellem forskellige grupper og mellem før og efter behandling, hvormed vurderingsskemaerne derfor med fordel også kan anvendes indenfor forskning.

Afvigende adfærd og/eller tegn på psykiske vanskeligheder hos børn er en af hovedårsagerne til, at en undersøgelse af barnet iværksættes. Ved hjælp af BASC-3 kan en sådan problematik kortlægges, og svagheder og styrker tydeliggøres. Selvom BASC-3 ikke alene bør ligge til grund for diagnosticering, kan man ved at analysere resultaterne få et dybere indblik i, om problematikken kan forbindes med diagnostiske kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Dansk tilpasning
Skandinaviske normer (6–19 år) samt data fra kliniske grupper; børn med ADHD, børn med autismespektrumforstyrrelser og børn med en adfærdsproblematik.

Vurderingsskalaerne kan administreres på tre måder:

 • Skærmadministrering: Respondenten besvarer vurderingsskalaen direkte på skærmen. Når skalaen er besvaret, kan der genereres en rapport.
 • Fjernadministrering: Brugeren sender en e-mail invitation via Q-global med et link til respondenten. Brugeren får en e-mail, når respondenten har besvaret vurderingsskalaen, og der kan genereres en rapport.
 • Administrering med papir og blyantversion: Respondenten besvarer vurderingsskalaen i en papir og blyant-udgave. Brugeren skal gennemgå den besvarede vurderingsskala og sikre sig, at ingen udsagn er ubesvarede, inden brugeren indtaster besvarelserne manuelt på Q-global, hvorefter der kan genereres en rapport.

Forskellige rapporter:

 • Resultatsammenfatning
 • Flerperspektivrapport (Sammenlign resultaterne mellem flere respondenter)
 • Progressionsrapport (Sammenlign resultaterne over tid)

Q-global Brugervejledning ››