ℹSpørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Ordrer bestilt før 15. december kl. 12:00 vil blive leveret og faktureret i 2023. Uforudsete omstændigheder forbeholdes.

BESS

Findes også digitalt på vores platform Q-global.


Cecil R. Reynolds & Randy W. Kamphaus, 2015
BASC-3 BESS Behavioral and Emotional Screening System
X

Specifikationer

Digital Platform Q-global
Administrering Digital- eller papir og blyantversion
Tidsforbrug 5–10 minuter
Sprogversion Dansk version, 2022
Kompetencekrav Psykolog, Læge
Aldersinterval 6–19 år
Testtype Screening af adfærds- og følelsesmæssige styrker og svagheder

 

BASC-3 BESS 

BESS (Behavioral and Emotional Screening System) er et screeningværktøj, som bygger på BASC-3. Instrumentet er udviklet til at give et hurtigt og overordnet billede af adfærds- og følelsesmæssige styrker og svagheder hos børn og unge i alderen 6–19 år. BESS består af tre korte vurderingsskemaer, som muliggør integration af information og perspektiver fra forskellige respondentgrupper: 

 • Forældrevurderingsskema for alderen 6-19 år med 29 udsagn. 
 • Lærervurderingsskema for alderen 6-19 år med 20 udsagn. 
 • Selvvurderingsskema for alderen 8-19 år med 28 udsagn.  

Vurderingsskemaerne kan bruges hver for sig, men indsamling af oplysninger fra såvel forældre/omsorgspersoner, lærere og barnet selv giver det mest fyldestgørende billede af adfærds- og følelsesmæssige styrker og svagheder. BESS kan både administreres og scores traditionelt med en papir og blyant-version og digitalt på platformen Q-global. 

Papir og blyant-versionen består af: 

 • Manual.
 • Forældrevurderingsskema, lærervurderingsskema og selvvurderingsskema. 
 • Resultatopgørelse for forældre-, lærer- og selvvurderingsskema. 

Digital version på platformen Q-global består af: 

 • Digital manual. 
 • Digital forældre-, lærer- og selvvurdering. 
 • Digital scoring og digital resultatrapport for forældre-, lærer- og selvvurdering samt digital flerperspektivrapport.  

Fordele ved BESS 

 • En samling af korte vurderingsskemaer, som kan bruges i tilfælde, hvor der er behov for en hurtig vurdering af risikoen for at udvikle adfærds- og følelsesmæssige problemer hos børn og unge. 
 • Mulighed for at indhente information fra flere respondentgrupper for at få et mere dækkende billede af problemer hos det enkelte barn. 
 • Brugbart screeningsinstrument forud for en mere dybdegående vurdering.
 • Skandinaviske normer, som bygger på normgruppen fra BASC-3. 
 • Digital administrering og automatisk scoring samt rapportgenerering på platformen Q-global. 
 • Validitetsindekser, der giver information om pålideligheden af en respondents vurdering. 

BESS som en integreret del af "BASC-3-familien" 

De specifikke indekser, der indgår i BESS, er indholdsmæssigt på linje med tilsvarende skalaer i BASC-3. Størstedelen af de udsagn, der indgår i BESS, er hentet fra relevante skalaer i BASC-3. Også de udsagn, der er unikke for BESS (i alt 10 udsagn), indgik i det skandinaviske standardiseringsarbejde af BASC-3. Derfor er BESS velegnet som et screeninginstrument, inden der eventuelt foretages en mere omfattende vurdering fx ved hjælp af BASC-3.  

I modsætning til BASC-3, som kun kan scores digitalt på platformen Q-global, kan BESS også scores i hånden med et traditionel papir og blyant-scoringsark. Læs mere om BASC-3 her.  

Skandinavisk standardiseringsarbejde 

Normerne i BESS bygger på det samme skandinaviske normeringsudvalg, som blev brugt ved standardiseringen af BASC-3 (i alt 1544 vurderinger). Det skandinaviske standardiseringsarbejde beskrives detaljeret i den danske manual til BASC-3. Kapitel 2 Det skandinaviske standardiseringsarbejde fra BASC-3-manualen er også blevet tilføjet BESS-manualen. 

Anvendelsesområder til BESS 

BESS er velegnet til brug i: 

 • PPR. 
 • Børne- og ungdomspsykiatrien. 
 • Pædiatrien. 
 • Andre sammenhænge, hvor man ønsker hurtigt få et billede af et barns potentielle risiko for at udvikle adfærdsmæssige og/eller emotionelle problemer. 

Risikoindekser i BESS 

BESS bruges til at kortlægge graden af risiko for at udvikle adfærds- og følelsesmæssige problemer. Både forældre-, lærer- og selvvurderingsskemaet genererer et overordnet mål, Generelt risikoindeks, som indikerer risikoen for at udvikle adfærdsmæssige og emotionelle problemer på et overordnet niveau. Resultatet på Generelt risikoindeks præsenteres i form af T-scorer og tilhørende percentiler for både forældre-, lærer- og selvvurderingen.  

Derudover er der specifikke risikoindekser, som kortlægger risici inden for bestemte problemområder. Resultaterne fra de specifikke risikoindekser angives i forskellige kategorier på råscoreniveau. 

Forældre- og lærervurderingen indeholder tre specifikke indekser, som indikerer risiko for at udvikle problemer forbundet med:  

 • Internalisering – Risikoindeks Internalisering.
 • Eksternalisering – Risikoindeks eksternalisering. 
 • Adaptive færdigheder – Risikoindeks Adaptive færdigheder.

Selvvurderingen indeholder ligeledes tre specifikke indekser, som indikerer risiko for at udvikle problemer forbundet med:

 • Internalisering – Risikoindeks Internalisering. 
 • Selvkontrol – Risikoindeks Selvkontrol. 
 • Tilpasning – Risikoindeks Tilpasning. 

Validitetsindekser i BESS 

BESS indeholder ligeledes validitetsindekser, som giver information om vurderingernes pålidelighed: 

 • F-indekset, i forældre- og lærervurderingen, giver et fingerpeg om, hvorvidt en respondent beskriver barnet på en overdrevent negativ måde (indekset er tilgængeligt for såvel papir og blyant-versionen som på Q-global). 
 • Konsistensindekset, i forældre-, lærer- og selvvurderingen, giver et mål på respondentens tilbøjelighed til at besvare udsagnene på en inkonsekvent måde (indekset er kun tilgængeligt på Q-global).  
 • Svarmønsterindekset, i forældre-, lærer- og selvvurderingen, indikerer tilbøjeligheden til at besvare udsagnene ud fra et identificerbart mønster i stedet for at tage stilling til de enkelte udsagn (indekset er kun tilgængeligt på Q-global).  

Digital administrering og scoring 

BESS kan administreres og/eller scores digitalt på Q-global på følgende måder: 

 • Skærmadministrering: Respondenten besvarer vurderingsskalaen direkte på skærmen.  
 • Fjernadministrering: Brugeren sender en e-mailinvitation via Q-global med et link til respondenten. 
 • Administrering med papir og blyant-version: Respondenten besvarer vurderingsskemaet i en papir og blyant-version. Brugeren skal gennemgå det besvarede vurderingsskema og sikre sig, at ingen udsagn er ubesvarede, inden brugeren indtaster besvarelserne manuelt på Q-global.  

Ved digital administrering scores vurderingsskemaet automatisk, og det er også muligt at generere forskellige typer rapporter, som sammenfatter resultater: 

 • Resultatrapport, som sammenfatter resultaterne fra enten forældre-, lærer- eller selvvurderinger. 
 • Flerperspektivrapport som sammenligner resultaterne fra flere respondenter.  

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller kommentarer til BESS? Eller vil du booke en gratis produktpræsentation i forbindelse med lanceringen? Tøv ikke med at kontakte vores produktspecialister.

Vælg venligst hvilken test- eller vurderingsskala du ønsker mere information om.
Skriv gerne i kommentarfeltet, hvis du har et specifikt spørgsmål.

 

 

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
BASC-3 BESS Komplet
Varenummer 0000000328910
2.605,00 kr
BASC-3 BESS Manual
Varenummer 0000000328930
1.515,00 kr
BASC-3 BESS Forældrevurderingsskema 6–19 år
Varenummer 0000000328921
240,00 kr
BASC-3 BESS Lærervurderingsskema 6–19 år
Varenummer 0000000328920
240,00 kr
BASC-3 BESS Selvvurderingsskema 8–19 år
Varenummer 0000000328922
240,00 kr
BASC-3 BESS Forældrevurderingsskema Resultatopgørelse
Varenummer 0000000328924
165,00 kr
BASC-3 BESS Lærervurderingsskema Resultatopgørelse
Varenummer 0000000328923
165,00 kr
BASC-3 BESS Selvvurderingsskema Resultatopgørelse
Varenummer 0000000328925
165,00 kr
Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
BASC-3 BESS Digital Admin og Scoring på Q-global, 10 stk
Varenummer 0000000328950
380,00 kr
BASC-3 BESS Licens på Q-global. Én bruger, 1 år med ubegrænset antal scoringer og rapportgenerering
Varenummer 0000000328951
595,00 kr
BASC-3 BESS Digital vejledning
Varenummer 0000000328952
540,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.